Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
23 (2/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.hss.28

THE ASSESSMENT MODEL OF ENERGY SECURITY IN THE ROAD TRANSPORT SECTOR IN POLAND

Monika PEPŁOWSKA, Dominik KRYZIA
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.hss.28

Abstract

The current economic situation and adopted by the member states ofEuropean Union (including Poland) energy policy makes it increasingly looking for alternative sources of supply. This theme refers not only to the energy sector but also to the others, including the road transport sector.The future of the automotive industry is not only striving for the lowest CO2 emissions, but also to rationalize fuel consumption and to reduced a noise levels. Therefore, the interest of an alternative fuels such as LPG, CNG, LNG is still growing. In the current situation we should take appropriate steps to create an optimal scheme showing how changes in the structure of fuel consumption in road transport affect the level of safety in this sector. The aim of this article is to attempt at creating model for the assessment of energy security in the road transport sector in the national realities. The model based on the authors experience and pursuant of multivariate data analysis inter alia, in research and analysis of literature sources. In the first part of the article the authors define the concept ofenergy security in the sector, and then presented a four-dimensional manner of its examination - physical, economic, environmental and social - and having these criteria, bearing in mind the fact that it is impossible to measure all the elements shaping the broad energetic safety. At the end of the article, the authors attempted to design evaluation index of energy security in the Polish road transport by adopting an additive aggregation formula.

Full text (pdf)

References

 1. Doktryna zarządzania bezpieczeństwem energetycznym. Ministerstwo Gospodarki i Pracy. (The doctrine of energy safety management. Ministry of Economy and Labour). Warszawa, May 2004.
 2. Kryzia D., Kryzia K., Gaz ziemny a bezpieczeństwo energetyczne (Natural gas and energy security), Wiertnictwo Nafta Gaz, v. 28, no. 1-2, 2011, p. 217–225.
 3. Kryzia D., Kryzia K., Porównanie kopalnych nośników energii pod względem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego (Comparison of fossil energy sources in terms of energy security). [W:] Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Poznań, 2011.
 4. Orzechowska M., Filip M., Szurlej A., Economic and environmental aspects of using CNG in urban public transport – based on the experience of MPK Rzeszów, Logistyka, no. 4/2014, p. 4756-4763.
 5. Orzechowska M., Kryzia D., Analiza SWOT wykorzystania gazu ziemnego w transporcie drogowym w Polsce, Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, 2014, nr 17, vol.3, p. 321–332.
 6. Paska J., Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa elektroenergetycznego i niezawodności zasilania (Economic dimension of power supply safety and reliability), Rynek Energii, no. 2, 2013.
 7. Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 (The Energy Policy of Poland until 2030).Ministry of Economy, December 2009.
 8. Riedel R., Supra nacjonalizacja bezpieczeństwa energetycznego w Europie: Podejścia teoretyczne.(Supranationalisation of energy security of Europe: theoretical approaches). Centrum Europejskie Natolin, Warszawa, 2010.
 9. Staśko D., Kaliski M., Model oceny bezpieczeństwa energetycznego Polski
  w aspekcie prognoz energetycznych na lata 2005-2020 (An evaluation model of energy safety in Poland in view of energy forecasts for 2005-2020)
  . Archives of Mining Sciences, no. 51/3, 2006, p. 311-346.
 10. The Directive of the European Parliament and the Council on the deployment of infrastructure for alternative fuels, Dz.Urz. UE L 307 z 28.12.2014, s.1.
 11. Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku. Dz. U. z 2012 nr 1059, z późn. zm. (The Energy Law Act of April 10th 1997. Journal of Laws of 2012, No. 1059, with subsequent amendments).

About this Article

TITLE:
THE ASSESSMENT MODEL OF ENERGY SECURITY IN THE ROAD TRANSPORT SECTOR IN POLAND

AUTHORS:
Monika PEPŁOWSKA (1)
Dominik KRYZIA (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) The Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Division of Minerals and Energy Sustainable Development
(2) The Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Division of Minerals and Energy Sustainable Development

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
23 (2/2016)

KEY WORDS AND PHRASES:
energy security, alternative fuels model, road transport.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/239

DOI:
10.7862/rz.2016.hss.28

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.28

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności