Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
23 (2/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.hss.26

THE SELECTION OF MEASURES FOR EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY OF THE CITY

Maria NIEPLOWICZ
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.hss.26

Abstract

The purpose of this article is to present the selection of performance measures for effective implementation of the city strategy on the example of the Balanced Scorecard with a particular emphasis on the big cities in Poland (metropolises). Local government units benefit from the funds supplied by the local community. So a very important issue is to create customer focused strategies that are well designed to meet the needs of customers and provide the highest levels in product and service performance.Measuring efficiency is a challenge in the context of limited resources for the public undertakings in Polish cities. Therefore, it is necessary to search for the new tool that describes the strategy of the local government unit’s development and helps to monitor its effective realization.At the beginning the article presents the general concept of the Balanced Scorecard. Then, there is discussed the requirements for performance measures. Next, there are presented the examples of goals and measures in four perspective: serve the customer, run the business, manage resource and develop employees. The summary indicates the readiness of big Polish cities to implement the Balanced Scorecard.In the article, the following research methods were used: the literature research, the analysis of the resolutions implementing the city strategy made by the councils of the cities, and the reasoning by analogy.

Full text (pdf)

References

 1. Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard - Measures That Drive Performance, „Harvard Business Review”, January-February 1992.
 2. Kaplan R. S., Norton D. P., The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action, Harvard Business School Press, Boston 1996.
 3. Kaplan R.S., Norton D.P., The Strategy-Focused Organization. How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment, Harvard Business School Press, Boston 2000.
 4. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategy map: converting intangible assets into tangible outcomes, Harvard Business School Press, Boston 2004.
 5. Nita B., Cztery generacje balanced score card w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, [in:], Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, ed. B. Kłosowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 6. Nita B., Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 7. Niven P.R., Balanced Scorecard step-by-step for Government and Nonprofit Agencies, John Wiley & Sons Inc, United States of America 2003.
 8. Strategia Rozwoju Krakowa 2030, https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=56832 (15.06.2016).
 9. Strategia Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus, http://www.gdansk.pl/urzad/strategia (15.06.2016).
 10. Strategia Rozwoju Miasta Łódź 2020+, www.ekonomiaspoleczna.pl/.../lodz_diagnoza_strategiczna_wyniki.pdf (15.06.2016).
 11. Strategia Rozwoju Miasta “Katowice 2030”, https://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/11/20/1448018129.pdf (15.06.2016).
 12. Strategia Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030, http://www.poznan.pl/mim/main/strategia-rozwoju-miasta-poznania-do-roku-2030-aktualizacja-2013,p,14886,26640,26644.html (15.06.2016).
 13. Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030, http://omw.um.warszawa.pl/ (15.06.2016).
 14. Świerk J., Analiza gotowości polskich miast do wdrożenia strategicznej karty wyników, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 442, Wrocław 2016.
 15. Wrocław 2030. Strategia Rozwoju Wrocławia, http://www.wroclaw.pl/strategia-rozwoju-wroclawia-2030/ (15.06.2016).

About this Article

TITLE:
THE SELECTION OF MEASURES FOR EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY OF THE CITY

AUTHORS:
Maria NIEPLOWICZ

AUTHORS AFFILIATIONS:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
23 (2/2016)

KEY WORDS AND PHRASES:
objectives, measures, Balanced Scorecard, city.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/237

DOI:
10.7862/rz.2016.hss.26

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.26

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności