Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
23 (2/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.hss.17

ASSESSMENT OF FINANCIAL LOSSES ON FLOOD-PRONE AREAS IN THE ŁÓDŹ PROVINCE

Marta BOROWSKA-STEFAŃSKA
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.hss.17

Abstract

The aim of the research is to assess the current state of land use of flood-prone areas considering potential financial losses as exemplified by 21 communes of the Łódź province which obtained high or very high flood risk levels in the methodology used in Flood Protection Operating Plan for the Łódź Province[1]. The flood-prone area was defined as an area particularly exposed to the risk of flooding on which the probability of flooding is on the medium level and amounts to 1%[2]. Financial losses were assessed in accordance with the guidelines included in the Ordinance of the Minister of the Environment, Minister of Transport and the Marine Economy, Minister of Administration and Digitalization and the Minister of Internal Affairs of 21 December 2012 on elaboration of flood hazard maps and flood risk maps[3]. Potential financial losses were calculated on the basis of an analysis of land use of flood-prone areas with the use of the Database of Topographic Objects as well as land inventory. Both land use and assessment of losses were presented with the use of GIS methods. It was established that the biggest financial losses within prarticularly flood-prone areas may be found in Tomaszów Mazowiecki as well as in the communes of Gidle and Poddębice, which is connected with the existence of service and production areas as well as residential areas. Analysis of flood risk levels is of great importance as it may allow to implement an adequate flood protection policy[4].

 

 

Full text (pdf)

References

 1. Baza Danych Obiektów Topograficznych, WODGiK [the Database of Topographic Objects].
 2. Borowska-Stefańska M., Flood risk assessment of Łodź province communes, “Humanities and social sciences”, Vol. XX, 2015a, pp. 9-23.
 3. Borowska-Stefańska M., Ocena potencjalnych strat materialnych na terenach zalewowych, wyznaczonych dwoma metodami, w wybranych miastach województwa łódzkiego, „Problemy Rozwoju Miast, Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast” 2015b, Rok XII, Zeszyt IV, p. 5-17.
 4. Borowska-Stefańska M.,Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015c.
 5. Borowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w wybranych miastach województwa łódzkiego, „Prace Geograficzne” 2015d, z. 140, pp. 57-77.
 6. Borowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w gminach województwa łódzkiego, „Przegląd Geograficzny” 2015e, z.87, t. 3, pp. 535-555.
 7. Dutta, D., S. Herath, and K. Musiake, A mathematical model for  flood loss estimation, Journal of  Hydrology , vol. 277, no. 1,  2003, pp. 24–49.
 8. Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa).
 9. Kang J.-L., Su M.-D., Chang L.-F., Loss functions and framework for regional ood damage estimation in residential area, “Journal of Marine Science and Technology”2005, no 13, pp. 193-199.
 10. Kelman, I., Spence R., An overview of flood actions on buildings, „Engineering.Geology” 2004, vol. 73, no. 3–4, pp. 297–309.
 11. Merz B., Thieken A. H., Floodriskanalysis: conceptsandchallenges, „OsterreichischeWasser und Abfallwirtschaft” 2004, vol. 56, no. 3–4, pp. 27–34.
 12. Messner  F., Meyer V.,Flood  damage,  vulnerability  and  risk  perception  – challenges for flood damage research, UFZ Discussion Paper 13, 2005, pp. 1-26.
 13. Meyer V., Messner F., Guidelines for direct, tangible flood damage evaluation [in:] Evaluating flood damages: guidance and recommendations on principles and methods. ReportNo. T09-06-01, 2007 (http://www.floodsite.net/ - access: 29.09.2015).
 14. Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego, Oddział Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Łódzki Urząd Wojewódzki, 2013, Łódź. [Flood Protection Operating Plan for the Łódź Province, 2013].
 15. Rotnicka J.,Gospodarka wodna w świetle uwarunkowań Unii Europejskiej, [w:] Stan gospodarki wodnej w Polsce – problematyka prawna i kompetencyjna(na przykładzie Dolnej Wisły), Materiały z konferencji zorganizowanej przez Parlamentarny Zespół ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej 2 czerwca 2011 r. w siedzibie Senatu, Kancelaria Senatu, 2011.
 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, (Dz.U. 2013, poz. 104) [Ordinance of the Minister of the Environment, Minister of Transport and the Marine Economy, Minister of Administration and Digitalization and the Minister of InternalAffairs of 21 December 2012 on elaboration of flood hazard maps and floodriskmaps.
 17. Sowiński M., Szkody powodziowe jako element wyznaczania ryzyka, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2008, nr 7, pp. 121–130.
 18. Thieken A. H., Müller M., Kreibich H., Merz, B.,Flood damage and influencing factors: New insights from the August 2002 flood in Germany, „Water Resources Research” 2005, vol. 41, (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2005WR004177/epdf.access: 12.11.2015).
 19. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.[Water Law Act as of July 18, 2001].
 20. Wind, H. G., Nierop T. M., de Blois C. J., de KokJ. L, Analysis of flood damages from the 1993 and 1995 Meuse flood, “Water Resources Research” 1999,, vol. 35, no. 11,  pp. 34593465.
 21. http://www.kzgw.gov.pl/Dyrektywa-Powodziowa.html  (access: 27.11.2013).

About this Article

TITLE:
ASSESSMENT OF FINANCIAL LOSSES ON FLOOD-PRONE AREAS IN THE ŁÓDŹ PROVINCE

AUTHORS:
Marta BOROWSKA-STEFAŃSKA

AUTHORS AFFILIATIONS:
Institute of the Built Environment and Spatial Policy, Faculty of Geographical Sciences, University of Lodz

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
23 (2/2016)

KEY WORDS AND PHRASES:
areas at risk of flooding, property damage, hazard maps and flood risk, GIS

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/228

DOI:
10.7862/rz.2016.hss.17

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.17

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności