Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
23 (1/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.hss.9

ANALIZA ZMIAN W TRANSPORCIE PUBLICZNYM UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH MIAST

Mirosław ŚMIESZEK, Magdalena DOBRZAŃSKA, Paweł DOBRZAŃSKI
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.hss.9

Streszczenie

Potrzeby transportowe należą do potrzeb wtórnych człowieka i są związane z różnym rozmieszczeniem przestrzennym zasobów, skupisk ludzkich i miejsc pracy. Rozwój gospodarczy jest ściśle uzależniony od infrastruktury transportowej i możliwości transportowych. Transport dotyczy zarówno przemieszczania ładunków, jak i ludności. W miastach szczególnie istotny jest transport osób, zwany często transportem publicznym. Rozwój miast zarówno pod względem liczby ludności, jak i ich powierzchni generuje wzrost potrzeb transportowych. Dodatkowo rozwój gospodarczy wymaga coraz to większej aktywności ludzi i ich mobilności. Miejski transport pasażerski w znacznym stopniu opiera się na prywatnych samochodach osobowych, które posiadają konwencjonalny układ napędowy. Wzrastająca liczba podróży tymi środkami komunikacji przyczynia się do powstawania zatorów komunikacyjnych i wzrostu zanieczyszczenia atmosfery w obszarach miejskich przez emisję gazów pochodzących ze spalania produktów naftowych. Oba te czynniki i hałas powodowany ruchem pojazdów przyczyniają się do obniżenia komfortu życia. Jednym ze sposobów ograniczenia tych niekorzystnych tendencji jest przejście na bardziej zrównoważony system mobilności, jakim jest zbiorowy transport pasażerski. Podejście to jest zgodne z aktualnymi wytycznymi Unii Europejskiej mającymi za zadanie ochronę środowiska i oszczędności pierwotnych źródeł energii, promującymi rozwój zrównoważonego transportu i odnawialne źródła energii. Głównym celem pracy jest przedstawienie zmian zachodzących w funkcjonowaniu transportu pasażerskiego w krajach Unii Europejskiej oraz ukazanie na przykładzie dwóch wybranych miast średniej wielkości stopnia realizacji polityki transportowej zmierzającej do rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. EU transport in figures, Statistical Pocketbook 2014.
 2. EU transport in figures, Statistical Pocketbook 2015.
 3. European Commission Report Brussels, 17.12.2013COM (2013) 913 final.
 4. Fallde M., Eklund M., Towards a sustainable socio-technical system of biogas for transport: the case of the city of Linköping in Sweden, „Journal of Cleaner Production” 2015/98, s. 17‒28.
 5. http://ec.europa.eu/eurostat.
 6. http://stat.gov.pl/.
 7. http://www.linkoping.se/.
 8. http://www.ztm.erzeszow.pl/.
 9. Mussone L., Grant-Muller S., Laird J., Sensitivity analysis of traffic congestion costs in a network under a charging policy, „Case Studies on Transport Policy” 2015/3, s. 44–54.
 10. Prud’homme R., Koning M., Lenormand L., Fehr A., Public transport congestion costs: The case of the Paris subway, „Transport Policy 2012/21, s. 101–109.
 11. Śmieszek M., Dobrzańska M., Dobrzański P., Analiza czasów przejazdu wybranej linii komunikacji miejskiej w Rzeszowie, „Logistyka” 2015/4, s. 6131‒6137.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA ZMIAN W TRANSPORCIE PUBLICZNYM UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH MIAST

AUTORZY:
Mirosław ŚMIESZEK (1)
Magdalena DOBRZAŃSKA (2)
Paweł DOBRZAŃSKI (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Metod Ilościowych, Politechnika Rzeszowska
(2) Katedra Metod Ilościowych, Politechnika Rzeszowska,
(3) Zakład Informatyki w Zarządzaniu, Politechnika Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
23 (1/2016)

SŁOWA KLUCZOWE:
transport publiczny, polityka transportowa, organizacja transportu publicznego

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/220

DOI:
10.7862/rz.2016.hss.9

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.9

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności