Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
23 (1/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.hss.5

THE INFLUENCE OF THE NATIONAL GAS INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ON POLISH ENERGY SECURITY

Marcin ŁOŚ, Rafał BIAŁY, Piotr JANUSZ, Adam SZURLEJ
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.hss.5

Abstract

Geographical location of Poland in relation to the location of the world’s largest natural gas deposits causes that, the key to optimizing national gas safety policy lies in conducting reasonable exploitation of domestic reserves and developing the natural gas infrastructure. The milestones are the interconnections and the LNG terminal. After the political transformation the government in its strategic documents repeatedly emphasized the need to ensure Polish energy security through diversification of natural gas supplies. At that time the transmission network was adjusted to import natural gas exclusively from the East. However, for more than fifteen years the only completed project within diversification of directions of natural gas supplies was one interconnector (in Lasów) with limited capacity. Completed over the past several years projects have significantly increased the security of the natural gas supplies. The national operator has started developing the capacity of the underground gas storage facilities which are extremely important for the national gas system. What is more, currently a gradual transformation of the domestic gas market towards its liberalization can be observed, including creating, for this purpose, platforms to purchase imported natural gas and gas trading points called gas hubs. Numerous changes in the Polish gas sector in terms of diversification of gas supplies should be assessed positively. The article outlines key investments in infrastructure, including LNG terminal and highlights its importance in building full integration with the European gas market.

Full text (pdf)

References

 1. BP Statistical Review of World Energy June 2014, http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2014/BP-statistical-review-of-world-energy-2014-full-report.pdf (accessed online, 2015)
 2. Eurogas Statistical Report 2013,http://www.eurogas.org/uploads/media/Eurogas_Statistical_Report_2013.pdf  (accessed online, 2015)
 3. Eurogas Statistical Report 2014, http://www.eurogas.org/uploads/media/Eurogas_Statistical_Report_2014.pdf (accessed online, 2015)
 4. Kratochvil, P., Tichy, L., EU and Russian discourse on energy relations, „Energy Policy” 56(2013), s.391–406.
 5. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 2011, „Dziennik Ustaw” 234 (2011), poz. 1392.
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, „Dziennik Ustaw”, poz.968(2012).
 7. Urząd Regulacji Energetyki, Liberalizacja rynku gazu,  http://www.ure.gov.pl/portal/pl/552/Liberalizacja_rynku_gazu.html (accessed online, 2014)
 8. Urząd Regulacji Energetyki, URE o zmianach na rynkach energii i gazu w 2014 r. oraz planach na 2015 r.

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5941,URE-o-zmianach-na-rynkach-energii-i-gazu-w-2014-r-oraz-planach-na-2015-r.html (accessed online, 2015)

 1. Minister Gospodarki , Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
 2. International Energy Agency - Natural Gas Information 2014

 http://wds.iea.org/wds/pdf/Gas_documentation.pdf(accessed online, 2015).

 1. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Plan Rozwoju na lata 2014-2023.

http://www.gazsystem.pl/fileadmin/pics_pl/Inwestycje/Plan_Rozwoju_GAZ_SYSTEM_S.A._na_lata_2014-2023.pdf(accessed online, 2015).

 1. Łoś M., Zmiany na krajowym rynku gazu ziemnego w zakresie infrastruktury, Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego nr 27, Materiały konferencyjne VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Energia-Ekologia-Etyka”, Wyd. STN, Kraków 2013, s. 69-77, ISNN 1732-0925.
 2. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,http://www.gaz-system.pl(accessed online, 2015).
 3. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, http://www.pgnig.pl(accessed online, 2015).
 4. Szurlej A., Kamiński J., Janusz J., Iwicki K., Mirowski T., Rozwój energetyki gazowej a bezpieczeństwo energetyczne, Rynek Energii, nr 6, 2014, s. 33-38.
 5. Zajdler R., Robert Zajdler, Kancelaria RadcyPrawnego, Significant declines in LNG prices in March 2015, lngsnapshot.com.

About this Article

TITLE:
THE INFLUENCE OF THE NATIONAL GAS INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ON POLISH ENERGY SECURITY

AUTHORS:
Marcin ŁOŚ (1)
Rafał BIAŁY (2)
Piotr JANUSZ (3)
Adam SZURLEJ (4)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas
(2) AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas
(3) AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas
(4) AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
23 (1/2016)

KEY WORDS AND PHRASES:
: natural gas, energy security, gas infrastructure, underground gas storage

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/216

DOI:
10.7862/rz.2016.hss.5

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.5

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności