Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
23 (1/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.hss.1

DELIMITACJA WOJEWÓDZTW ZE WZGLĘDU NA INFRASTRUKTURĘ TRANSPORTOWĄ I JAKOŚĆ NAWIERZCHNI

Katarzyna CHUDY-LASKOWSKA
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.hss.1

Streszczenie

Rozwój społeczno-gospodarczy państw wiąże się rozwojem infrastruktury transportowej, która umożliwia szybkie przemieszczanie się ludzi i towarów. Obecna eksploatacja sieci drogowej, gdy ruch drogowy się nasila, jest coraz większa. Dlatego niezwykle ważnym procesem staje się szybkie diagnozowanie stanu nawierzchni oraz kierowanie środków w najbardziej potrzebne regiony tak, aby zapobiegać jeszcze większej dewastacji i aby dbać o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Celem artykułu jest nie tylko diagnoza stanu nawierzchni w województwach w Polsce, ale także powiązanie go z infrastrukturą drogową, transportową i bezpieczeństwem na drogach. Ze względu na złożoność problemu do badań wykorzystano mierniki, za pomocą, których podjęto próbę określenia problemu. Przy doborze cech zastosowano dotychczasową wiedzę i doświadczenie badawcze. Głównym kryterium doboru wskaźników był dostęp do baz danych oraz analiza statystyczna. Do badań wykorzystano metody wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP). Dane obejmują 2014 r. i pochodzą z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz zasobów GDDKiA. Badania prowadzono, wykorzystując do obliczeń program Statistica 10.1 PL oraz EXCEL 2007. W wyniku badań otrzymano trzy grupy województw podobnych do siebie pod względem badanych cech. Poziomy analizowanych wskaźników w tych skupieniach są zróżnicowane. Jednakże stwierdzić można, że od 2000 roku stan polskich dróg nieustannie się poprawia.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Barcik J., Czech P.,Wpływ infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu – część 1,„Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Gliwice” 2010/67.
 2. Cattell R.A.,Note on correlation clusters and cluster search methods,„Psychonometrica” 1944/9, s.169‒184.
 3. Farhadi M.,Transport infrastructure and long – run economic growth in OECD countries,„Transportation Research Part A. Elsevier”2015/74, s.73‒90.
 4. Grabiński T.,Metody aksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków1992.
 5. Jacyna M., Pyza D., Wasiak M.,The importance of transport infrastructure in the movement of cargo in logistics term,„Technical Transactions. Mechanics”2011/4.
 6. Jarosiński W.,Periodic technical inspections of vehicles and road traffic safety with the number of road accidents involving fatalities,“Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” 16/1 (2014), s. 105–111.
 7. Lotko A., Lotko M.,Cluster analysis of knowledge workers assessment of occupational threats and attitudes of work,„Eksploatacja i Niezawodność– Maintenanceand Reliability” 17/1 (2015), s. 80‒89.
 8. Mirowski W.,Studia nad infrastrukturą wsi polskiej. Wyposażenie obszarów w infrastrukturę społeczną,t. III,PAN Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 1996.
 9. Nowacki G.,Wybrane problemy dotyczące infrastruktury transportowej oraz potencjalnych zagrożeń terrorystycznych,Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2012.
 10. Piekarski W., Juściński S., Rozwój sektora usług: TRANSPORT‒SPEDYCJA–LOGISTYKA w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej,„Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” 2005/4.
 11. Program budowy dróg krajowych na lata 2014‒2023, Załącznik do uchwały Rady Ministrów, Warszawa 2014.
 12. Raport o stanie technicznym sieci dróg krajowych na koniec 2014 roku, GDDKiA, Warszawa 2015.
 13. Sidor J.,Realization of the transport policy at the international, national and regional level,„Eksploatacja i Niezawodność– Maintenance and Reliability” 2006/4, s.61‒66.
 14. Statistica 10.1.PL.
 15. Sturm J.E., Jacobs J., Groote P.,Output effects of infrastructure investment in the Netherlands, 1853‒1913,„Journal of Macroeconomics”21/2(1999).
 16. Tryon R.,Cluster Analysis,McGraw-Hill,New York 1939.

Podsumowanie

TYTUŁ:
DELIMITACJA WOJEWÓDZTW ZE WZGLĘDU NA INFRASTRUKTURĘ TRANSPORTOWĄ I JAKOŚĆ NAWIERZCHNI

AUTORZY:
Katarzyna CHUDY-LASKOWSKA

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Metod Ilościowych, Politechnika Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
23 (1/2016)

SŁOWA KLUCZOWE:
transport, taksonomia, infrastruktura transportowa

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/212

DOI:
10.7862/rz.2016.hss.1

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.1

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności