Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
19 (3/2012), DOI: 10.7862/rz.2012.einh.22

Экономическая безопасность: состояние и угрозы в республике молдова

Olga Soroczan, Diana Ignatiuk

DOI: 10.7862/rz.2012.einh.22

Streszczenie

Для стран с переходной экономикой проблема экономической безопасности стоит с наибольшей остротой. Экономическая безопасность рассматривается нами как способность национальной экономической системы к эффективному и устойчивому развитию. Понятие угрозы является ключевым в концепции экономической безопасности. Вероятность возникновения угроз, а также степень их интенсивности определяется при помощи особых индикаторов - пороговых значений экономической безопасности. Исходя из основных стандартов параметров безопасности, принятых в мировой практике и ЕС, в статье проведен сравнительный системный анализ состояния реального сектора экономики Республики Молдова и представлены рекомендации по нейтрализации существующих угроз.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Абалкин Л., Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы экономики. – 1994. - №12.
[2] Архипов А. и др., Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения // Вопросыэкономики. – 1994. - №12.
[3] Департамент Статистики Республики Молдова (http://www.statistica.md/search.php?go=1&l=ru&searchfield).
[4] Экономическая безопасность. – М.: ЗАО Финстатинформ., - 1998.
[5] Мировой Банк (http://search.worldbank.org/all?qterm=moldova), Статистический ежегодник Республики Молдова, 2011. Годовой отчѐт Национального Банка Молдовы, 2011. (http://www.lan.bnm.org/md/annual_report).
[6] Oтчѐт Министерства Финансов Молдовы по вопросам публичного долга, государственных гарантий и государственного рекредитования, 2011 (http://mf.gov.md/ro/publicdebt/debt/reports).
[7] Статистический ежегодник Республики Молдова, 2011г. (http://www.statistica.md/pageview.php?l=ru&idc=263&id=2193).

Podsumowanie

TYTUŁ:
Экономическая безопасность: состояние и угрозы в республике молдова

AUTORZY:
Olga Soroczan (1)
Diana Ignatiuk (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Ekonomicznych Teorii i Polityki Mołdawskiej Ekonomicznej Akademii.
(2) Katedra Ekonomicznych Teorii i Polityki Mołdawskiej Ekonomicznej Akademii.

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
19 (3/2012)

SŁOWA KLUCZOWE:
безопасность, угроза, институты власти, индикаторы безопасности, национальная экономическая система, продовольственная независимость

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/20

DOI:
10.7862/rz.2012.einh.22

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2012.einh.22

PRAWA AUTORSKIE:
Politechnika Rzeszowska

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności