Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
22 (3/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.hss.41

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ В ЕС В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

AnatoliyTKACH
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2015.hss.41

Abstract

This article examines the process of institutionalization of the integration process of
national economies under the influence of globalization. The aim of the article is the
disclosure of certain institutional preconditions of Ukraine's integration into the EU on the
background of economic globalization.
It is shown that the increasing trend of destabilization of the world economy and
individual States are losing their benefits, the mechanisms of market self-regulation., what
contributes to the creation of a new institutional framework socio-economic policy in the
context of globalization.
he tasks of reforming the economy of Ukraine. They include the creation of new
institutions of economic mechanisms. On this basis it is envisaged the inclusion of new
institutions to ensure socio-political stability, legal guarantees for investors and
entrepreneurs, harmonious integration of national markets in the EU economy. Bringing
forth the question of how integration and globalization acts HV
Bringing forth the question of how integration and globalization acts internally
contradictory process: it opens up new opportunities for economic development and
exacerbates existing problems or creates new "challenges". It stimulates powerful external
relationships and dependencies that integrate the individual elements of society in a global
network structure weaken and distort traditional relationships and can have negative
consequences.
Brought the integration processes in the global economy determine the changes in the
institutional framework of global economic priorities and stimulate reverse process for
national economies. The benefit of integration and to limit the risks of globalization is a
strategic priority of adaptation of the economic policy of Ukraine. As forms of institutional
integration mechanism analyzes the process of formation of global stock market

Full text (pdf)

References

[1] Вільямсон О. Е., Економічні інституції капіталізму: Фірми, маркетинг,
укладання контрактів. Пер. з англ., К.: Артек, 2001,
[2] Гальчинський А.С., Нова модель економічного розвитку України (у
контексті глобалізації), Україна і світове господарство: взаємодія на межі
тисячоліть, К.: Либідь, 2002.
[3] Мозговий О.М., Фінансовий ринок. – К.: УАННП “Фенікс”, 1997.
[4] Павловський М.А., Стратегія розвитку суспільства: Україна і світ
(економіка, політологія, соціологія), К.: Техніка, 2001.
[5] Рогач О.І., Шнирков О.І., Транснаціоналізація світового господарства
та перехідні економіки, Навчальний посібник, К.: ВЦ “Київський
університет”, 1999.
[6] Стратегія економічного та соціального розвитку України на 2004-2015
рр., Шляхом європейської інтеграції, К., 2004.
[7] Ткач А.А., Формирование механизма инфраструктуры фондового рынка
в условиях глобализации, Współczesne procesy integraczyjne w wymiarze
społecźno ekonomicżnym, MateriałyMiedzynarodowej KonferencjiNaukowej,
Rzeszów – Solina, 2003.
[8] Ткач А.А., Ткач Т.В. та ін., Соціально-економічна трансформація
суспільства в умовах глобалізації: Монографія, Відп. ред. А.А. Ткач,
Запоріжжя: Просвіта, 2003.
[9] Ткач А.А., Інституціональні основи ринкової
інфраструктури,Монографія, НАН України, Об’єднаний ін-т економіки,
К., 2005.
[10] Ткач А.А., Інституціональні передумови адаптації ринкової
інфраструктури України до умов глобальної економіки,
Світогосподарські пріоритети України: Зб. наук. праць НАН України.
Об’єднаний ін-т економіки: Ред. кол.:А.С. Філіпенко (відп. ред.), Київ,
2005.
[11] Україна у цифрах у 2003 р.: Короткий статистичний довідник, За ред. О.
Осауленка, К.: Техніка, 2003.
[12] Філіпенко А.С., Кремень Т.В., Модернізація економіки України в умовах
глобалізації, Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть,
К.: Либідь, 2002.
[13] Фондовый рынок, 2003, №2,.
[14] Furubotn Е.D., Richter R., Institutions and Economic Theory: The
contribution of the New Institutional Economics, The University of Michigan
Press, 1997.
[15] Guild R., Infrastructure investment and regional development the ory and
evidence, Department of Planing Working Paper Series, The University of
Auckland, Auckland, New Zealend, 1998, № 3.
[16] Spyros Boughless, Panics O. Demetriades and Theophanous, P. Mamuneas,
Infrastructure specialization and economic growth, Box 20537, 1678, Nicosia,
CYPRUS, 1999.

About this Article

TITLE:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ В ЕС В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

AUTHORS:
AnatoliyTKACH

AUTHORS AFFILIATIONS:
Politechnika Rzeszowska

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
22 (3/2015)

KEY WORDS AND PHRASES:
institutionalization, integration, mechanism, corruption, institutional
environment, globalization, stock market.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/196

DOI:
10.7862/rz.2015.hss.41

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.hss.41

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności