Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
22 (3/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.hss.36

NIEPODLEGŁOŚCIOWA MYŚL POLITYCZNA W OKRESIE POPRZEDZAJĄCYM TRANSFORMACJĘ USTROJOWĄ W POLSCE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH POLSKIEJ PARTII NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ

Joanna OBRĘBSKA
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2015.hss.36

Streszczenie

Polska Partia Niepodległościowa powstała w 1985 r. i była ugrupowaniem,które przez
szerzenie pism i broszur wydawanych w drugim obiegu promowało politykę antysowiecką,
antykomunistyczną, uważając PZPR,które ówcześnie sprawowałorządy za władzę
nielegalną. Partia PPN w treściach programowych nawiązywała do treści wywodzących się
z nauki społecznej Kościoła katolickiego, a także szczególnie podkreślała chęć współpracy
z innymi narodami w walce o odzyskanie niepodległości. W warstwie ideowej program
partii miał powielać programy demokratycznej prawicy na Zachodzie. Obserwując rosnący
kryzys w Polsce, PPN uważała za konieczne prowadzenie takiej polityki społecznej
i gospodarczej, aby zapewnić dobrobyt wszystkim obywatelom, a zwłaszcza zadbać
o potrzeby rodzin. Życie kulturalne, oświata i wychowanie powinny kształtować poczucie
narodowej tożsamości i umacniać świadomość narodową. Według PPN obalenie
komunizmu w Polsce nie musi odbywać się pokojowo, proponowali w zamian „opór
czynny”, co w efekcie mogłoby doprowadzić nawet do wybuchu powstania zbrojnego.
Partia ta była partią bezkompromisową, nieuznającą żadnych umów z komunistami,
w przeciwieństwie do Solidarności związanej z Lechem Wałęsą. W związku z tym PPN nie
brała udziału w obradach Okrągłego Stołu, traktując je jako „zdradę” oraz bojkotowała
wybory kontraktowe w czerwcu 1989 r.Celem artykułu jest przedstawienie myśli
politycznej PPN na podstawie wybranych dokumentów programowych opublikowanych
w okresie PRL.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Domagalski W., Polska Partia Niepodległościowa, encyklopediasolidarności.
pl,http://www.encyklopediasolidarnosci.
pl/wiki/index.php?title=T00868_Polska_Partia_Niepodleg%C5%82
o%C5%9Bciowa (dostęp 20.12.2015).
[2] Skidel W. [R. Szeremietiew],Powstań Polsko! Zarys myśli programowej Nowej
Prawicy Polskiej,Wydawnictwo im. Jerzego Łojka, Warszawa 1987.
[3] Szarek J.,Spory wokół ugody z komunistami w końcu lat 80-tych XX wieku, [w:]
Temat polemiki: Polska. Najważniejsze polskie spory ideowo-polityczne, red.
J. Kloczkowski, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2012, s.351-365.
[4] Szeremietiew R.,Na prawo marsz,PRINT, Warszawa 1993.
[5] Szeremietiew R.,O zanikach pamięci,
http://www.polishclub.org/2011/07/15/romuald-szeremietiew-o-zanikachpamieci/
(dostęp 15.09.2014).
[6] Wapiński R.,Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, Stella Maris,
Gdańsk 1997.
[7] Wołk G.,Polska Partia Niepodległościowa, „Biuletyn Instytutu Pamięci
Narodowej” 2009/12, s.107-111.
[8] Wołk G.,http://darpoint.pl/pages/PPN/PPN.htm(dostęp 20.12.2015).
[9] Polska Niepodległa Pismo PPN, „Polska Partia Niepodległościowa,
Wydawnictwo PPN”,1985/1.

Podsumowanie

TYTUŁ:
NIEPODLEGŁOŚCIOWA MYŚL POLITYCZNA W OKRESIE POPRZEDZAJĄCYM TRANSFORMACJĘ USTROJOWĄ W POLSCE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH POLSKIEJ PARTII NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ

AUTORZY:
Joanna OBRĘBSKA

AFILIACJE AUTORÓW:
Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Olsztyn

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
22 (3/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
opozycja, stan wojenny, prawica, socjalizm, ugoda z komunistami, Nurt
Niepodległościowy, Polska Partia Niepodległościowa, Konfederacja Polski Niepodległej,
Solidarność, Kościół katolicki

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/191

DOI:
10.7862/rz.2015.hss.36

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.hss.36

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności