Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
22 (3/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.hss.33

ANALIZA POZIOMU ŻYCIA W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU W LATACH 2003–2012

Aldona MIGAŁA-WARCHOŁ, Marek SOBOLEWSKI
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2015.hss.33

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badania poziomu życia mieszkańców miast na
prawach powiatu w latach 2003–2012. Celem analiz było porównanie zmian w poziomie
życia mieszkańców miast, które w wyniku reformy administracyjnej w 1999 r. utraciły
status miasta wojewódzkiego, w stosunku do tych ośrodków, które ten status zachowały. Do
analizy zastosowano wybrane metody porządkowania liniowego. Miernik syntetyczny
poziomu życia był konstruowany w ujęciu czasowo-przestrzennym, co umożliwiło
porównanie jego wartości w różnych latach oraz dla dowolnie wybranych miast. Źródłem
danych był Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Podczas tworzenia
rankingu wykorzystano osiem zmiennych diagnostycznych. Dla wszystkich analizowanych
65 miast na prawach powiatu zaobserwowano systematyczną tendencję do poprawy
warunków życia ludności – wartości miernika syntetycznego w roku 2012 były wyższe niż
w 2003. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że miejscowości, które
w 1999 r. utraciły status miasta wojewódzkiego, znacząco odstają od obecnych miast
wojewódzkich pod względem poziomu życia. Co więcej, różnica w przeciętnej wartości
miernika poziomu życia wzrosła w okresie objętym analizą (w 2003 r. wynosiła ona 9,4 pkt.
na korzyść obecnych miast wojewódzkich, w 2012 zaś – 11,9 pkt.). Byłe miasta
wojewódzkie charakteryzowały się podobnym poziomem życia co grupa pozostałych miast
na prawach powiatu, niemających nigdy statusu miasta wojewódzkiego.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i
lokalny, Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa2012.
[2] Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa2000.
[3] Łukomska J., Byłe stolice województw 10 lat po reformie, [w:] Subregionalne
bieguny wzrostu, red. W. Dziemanowicz, J. Szlachta, K. Szmigiel-Rawska,
WydawnictwoUniwersytetu Warszawskiego, Warszawa2011, s. 59–70.
[4] Migała-Warchoł A., Ocena przestrzennego zróżnicowania poziomu życia
mieszkańców województwa podkarpackiego, Materiały Krajowej Konferencji
Naukowej „MIBE”, SGGW, Warszawa2010.
[5] Sobolewski M., Automatyzacja analiz taksonomicznych w programie
STATISTICA, [w:] Zastosowania statystyki i data mining w badaniach
naukowych i innowacyjnych, StatSoft, Kraków2014.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA POZIOMU ŻYCIA W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU W LATACH 2003–2012

AUTORZY:
Aldona MIGAŁA-WARCHOŁ (1)
Marek SOBOLEWSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Metod Ilościowych, Wydział Zarządzania, Politechnika
Rzeszowska
(2) Katedra Metod Ilościowych, Wydział Zarządzania, Politechnika
Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
22 (3/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
poziom życia, reforma administracyjna, miasta, STATISTICA

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/188

DOI:
10.7862/rz.2015.hss.33

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.hss.33

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności