Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
22 (1/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.hss.15

WYBRANE KOMPONENTY KULTURY POLITYCZNEJ I ICH WPŁYW NA PERCEPCJĘ PAŃSTWA

Hanna SOMMER
Dodany przez: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2015.hss.15

Streszczenie

W artykule omówiono kulturę polityczną społeczeństwa jako zjawisko wielowymiarowe. Na wszystkich etapach rozwoju cywilizacji i we wszystkich kręgach kulturowych analizowano genezę podobnych i odmiennych stylów uprawiania polityki. Opisano kulturę polityczną, która w znacznym stopniu kształtuje się pod wpływem instytucji oraz systemu politycznego.

W literaturze polskiej zarówno socjologicznej, jak i politologicznej można wyodrębnić dwa nurty w rozumieniu i definiowaniu kultury politycznej. Pierwszy, określany jako szeroki, opiera się na podejściu globalnym do analizowania kultury politycznej. Drugi nurt określany jest jako wąski. Koncentruje się na stosunku społeczeństwa do polityki, szczególnie do podmiotów polityki i ich decyzji, jak też do wydarzeń politycznych.

W polityce zauważa się postawy i zachowania, a także siły i interesy oraz mechanizmy społecznego działania. System wartości oraz sposób uprawiania polityki wykazuje związek z formacjami ustrojowo-politycznymi. Do budowania każdej kultury potrzebny jest fundament, który stanowią wartości, a to, na jakich wartościach opiera się polityka, zależy od społeczeństwa oraz jego decyzji.

Artykuł składa się z sześciu części. W pierwszej części zawarte jest wprowadzenie do problematyki zawartej w artykule. Druga część zawiera analizę wyjaśnienia pojęcia kultury politycznej. Rodzaje kultury politycznej zawarte są w trzeciej części pracy. W czwartej części opisane są funkcje kultury politycznej. Piąta część obejmuje uwarunkowania postaw politycznych. Ostatnia, szósta część zawiera analizę wybranych komponentów kultury politycznej i ich wpływ na percepcję państwa.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Almond G.A., Powell G.B., Kultura polityczna, [w:] Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, wybór W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, PWN, Warszawa 1975.
 2. Filipiak T., Typologia kultury politycznej oraz zachowań politycznych, [w:] Pokolenia. Kultura. Polityka, red. W. Jarmołowicz, Elipsa, Warszawa 1999.
 3. Garlicki J., Noga-Bogomilski A., Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym, Instytut Nauk Politycznych UW, Warszawa 2004.
 4. Habermas J., Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1993.
 5. Jakubowska U., Preferencje polityczne. Psychologiczne badania i teorie, Instytut Psychologii PAN, Warszawa 1999.
 6. Jaworowska M., Młode pokolenie przełomu wieków pyta rządzących o przyszłość ludzi, [w:] red. B. Gołębiowski, Kultura polityczna Polaków, STOPKA, Łomża 2004.
 7. Kwaśniewicz W., Kazimierz Dobrowolski jako badacz społeczeństwa i kultury, [w:] Kazimierz Dobrowolski – człowiek i uczony, red. W. Bieńkowski, W. Kwaśniewicz, „Secesja”, Kraków 1994.
 8. Orzechowski M., Polityka, władza, panowanie w teorii Maxa Webera, PIW, Warszawa 1984.
 9. Prendecki K., Rejman K., Konsumpcjonizm w społeczeństwie postindustrialnym – wymiar społeczny i ekonomiczny zjawiska, Humanities and Social Sciences, nr 20 (1/2013), s. 69-78.
 10. Sekuła P., Kultura polityczna a konsolidacja demokracji, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009.
 11. Stecko J., Kultura zaufania jako fundament społecznego życia etycznego [w:] Zaufanie w życiu publicznym, (pod red.) Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska, s.163-174, Kraków 2014.
 12. Wiatr J., Socjologia polityki, Scholar, Warszawa 1999.
 13. http://www.edukacja.edux.pl/p-20742-czym-jest-i-jakie-funkcje-pelni-kultura.php.
 14. http://docs8.chomikuj.pl/506634273,0,1,poj%C4%99cie-i-rodzaje-kultury- politycznej.doc.
 15. http://www.edukacja.edux.pl/p-20742-czym-jest-i-jakie-funkcje-pelni-kultura.php.
 16. http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-afera-madrycka-w-poniedzialek-usuna- zawieszonych-poslow,nId,1549548.

 

Podsumowanie

TYTUŁ:
WYBRANE KOMPONENTY KULTURY POLITYCZNEJ I ICH WPŁYW NA PERCEPCJĘ PAŃSTWA

AUTORZY:
Hanna SOMMER

AFILIACJE AUTORÓW:
... Zakład Nauk Humanistycznych, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Justyna Stecko

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
22 (1/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
kultura polityczna, społeczeństwo obywatelskie, postawy polityczne, warunkowania kultury politycznej

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/170

DOI:
10.7862/rz.2015.hss.15

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.hss.15

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności