Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
22 (1/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.hss.10

PARTICIPATION OF THE POLISH ARMY IN THE UNITED NATIONS MISSION IN THE REGION OF THE GOLAN HEIGHTS - UNITED NATIONS DISENGAGEMENT OBSERVER FORCE

Tadeusz OLEJARZ
Submitted by: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2015.hss.10

Abstract

The article presents the issue of participation of the Polish Army in foreign UNDOF missions (United Nations Disengagement Observer Force), the history of its participation and changes in the nature of the mission. The first part of the article presents the legal basis for peacekeeping missions under the auspices of the United Nations, the concept of using the UN peacekeeping forces as one of the measures to the peaceful resolution of conflicts. It discusses the types of operations carried out by the United Nations, namely: first generation of peacekeeping operations, second generation of peacekeeping operations and peace enforcement operations. The operations of the first and second generation function in accordance with the agreement of the parties, impartiality, failing to use force, except in self-defense. In peace enforcement operations the mandate allows for derogations from the rules. The paper discusses the major Israeli-Arab conflicts, which have become a contribution to the UN intervention in the Middle East. Then, it describes the first peacekeeping operation in the Sinai Peninsula, which was participated in by the Polish Army as a unified national contingent (1973-1979), entrusted with certain tasks in the framework of the United Nations forces. The mission was named UNEF II (United Nations Emergency Force II). This contingent was responsible for securing logistics: medical supply, supply of drinking water and food, and mine clearing. The second peacekeeping operation, participated in by the Poles, was the mission on the Golan Heights - UNDOF. This operation, like the mission in Egypt (UNEF II), was a result of the Arab-Israeli war in 1973. The presence of peacekeeping forces became possible after the agreements made in May 1974 in Geneva, between Syria and Israel. The task of the peacekeeping forces was to supervise a truce between the conflicting parties. This mission was the longest-lasting mission of the Polish Army (1974-2009).

Full text (pdf)

References

 1. Baran M., Zabezpieczenie logistyczne Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji pokojowej (na przykładzie KFOR), praca studyjna – maszynopis [mps], AON, Warszawa 2003.
 2. Baranowski A., Bliski Wschód doświadczenia i wnioski cz. II Syria, „Przegląd Wojsk Lądowych”, 1976, Warszawa, nr 1.
 3. Bąk T., Misje stabilizacyjne i operacje pokojowe metodą rozwiązywania konfliktów militarnych, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 1 (163) 2012.
 4. Bezpieczeństwo ŚwiatEuropa Polska, red. J. Kaczmarek, Alta, Wrocław, 1998.
 5. Biziewski J., Kubiak K., Yom Kippur, Altair, Warszawa 1995.
 6. Budziński J., W błękitnym hełmie na Synaju i pod Hermonem, MON, Warszawa 1976.
 7. Ciechanowski G., Misje pokojowe ONZ na bliskim wschodzie w okresie zimnej wojny, Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka 2 (XI) 2013.
 8. Ciechański J., Wyciechowska I., Teoria pokoju a Organizacja Narodów Zjednoczonych, Sprawy Międzynarodowe, Akademia Dyplomatyczna, nr 6, Warszawa 1990.
 9. Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, wyd. II, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 10. Gągor F., Paszkowski K., Międzynarodowe operacje pokojowe w doktrynie obronnej RP, Toruń 1999.
 11. Hudyma P., Udział wojsk polskich w misjach zagranicznych o charakterze pokojowym i stabilizacyjnym, w latach 1953–2008, praca doktorska – mps, Poznań 2011.
 12. Jóźwiak A., Marcinkowski Cz., Wybrane problemy współczesnych operacji pokojowych, AON, Warszawa 2002.
 13. Kamola J., Polski Kontyngent Wojskowy na Wzgórzach Golan, „Przegląd Wojsk Lądowych”, Warszawa, 2003, nr 11.
 14. Kinloch-Pichat S., International Peacekeeping, Disarmament and International Force: A Circular Proposition, (Peacekeeping: evolution or extinction?). Disarmament Forum 2000, nr 3.
 15. Konieczny S., Bliski Wschód doświadczenia i wnioski. Przygotowania do pokojowej misji, „Przegląd Wojsk Lądowych”, Warszawa, 1980, nr 12.
 16. Kozaczuk M., Misje pokojowe wojska polskiego 1953–1978, Warszawa 1978.
 17. Kozerawski D., Polskie Kontyngenty wojskowe w operacjach pokojowych (1973–1999), „Przegląd Historyczno Wojskowy”, Warszawa, 2005.
 18. Królikowski J., Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943–1990 t. t. II I-M, IV: S-Z, Toruń 2010.
 19. Limanowski J.T., Operacje pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych, AON, Warszawa 2011.
 20. Łoś-Nowak T., Organizacje w stosunkach międzynarodowych, Wrocław 1997.
 21. Łukaszuk L.,Skowroński A., Międzynarodowe prawo pokoju i bezpieczeństwa, AON, Warszawa 1999.
 22. Marcinkowski Cz., Istota i ewolucja misji pokojowych ONZ, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, nr 5 (238)/2011.
 23. Malendowski W., Rola ONZ w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, [w:] Stosunki międzynarodowe, red. W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz, Atla 2, Wrocław 2004.
 24. Międzynarodowa solidarność. Operacje pokojowe ONZ, NATO i UE, red. J. Dobrowolska-Polak, „IZ Policy Papers” nr 3 (I)/2009.
 25. Międzynarodowe operacje pokojowe w doktrynie obronnej RP, red. F. Gągor, Adam Marszalek, Warszawa 1998.
 26. Międzynarodowe prawo pokoju i bezpieczeństwa, red. L. Łukaszuk, AON, Warszawa 1999.
 27. Mulicki T., Operacje pokojowe ONZ na Bliskim Wschodzie, „Sprawy Międzynarodowe”, 1975, nr 4.
 28. Nadolski Ł.M., Wojna Yom Kippur 1973, AJ - Press, Gdańsk 2008.
 29. Popiuk-Rysińska I., Ewolucja operacji pokojowych Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie, Stosunki Międzynarodowe nr 1 (t. 27)/2003.
 30. Rezolucja RB ONZ nr 50/1948 r.
 31. Rezolucja ONZ nr 338 z dnia 22 października i 339 z 23 października 1973 r.
 32. Rezolucja ONZ nr 340 z dnia 25 października 1973 r.
 33. Rezolucji S/RES/350 Rady Bezpieczeństwa z 31 maja 1974 r.
 34. Rydzykowski J., Słownik ONZ, Wiedza Powszechna, Warszawa 2000.
 35. Segev S., A Red Sheet: the Six Day War. 1967.
 36. Skowroński A, Siły pokojowe i operacje utrzymania pokoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, AON, Warszawa 1997.
 37. Stępniewska-Holzer B., Holzer J,, Egipt. Stulecie przemian. Warszawa, Dialog, 2006.
 38. Sroka J., Polskie jednostki logistyczne w siłach utrzymania pokoju na Bliskim Wschodzie w latach 1973–1992, „Myśl Wojskowa”, Warszawa, 2005, nr 4.
 39. The Blue Helmets, A Review of United Nations Peace-keeping, New York 1996.
 40. Zapałowski L., Operacje pokojowe ONZ, KAW, Kraków 1989.
 41. Żemła E., Olczyk E., Rząd rezygnuje z misji wojskowych, Rzeczpospolita 04-02-2009 r.
 42. http://www.refworld.org/pdfid/492e81ba2.pdf.
 43. http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/undof/documents/40_anniversary

_coffee_table_book_WS.pdf.

About this Article

TITLE:
PARTICIPATION OF THE POLISH ARMY IN THE UNITED NATIONS MISSION IN THE REGION OF THE GOLAN HEIGHTS - UNITED NATIONS DISENGAGEMENT OBSERVER FORCE

AUTHORS:
Tadeusz OLEJARZ

AUTHORS AFFILIATIONS:
... Department of Humanities, Faculty of Management, Rzeszow University of Technology

SUBMITTED BY:
Justyna Stecko

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
22 (1/2015)

KEY WORDS AND PHRASES:
UN peacekeeping missions, UNDOF, Polish Army in peacekeeping missions

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/165

DOI:
10.7862/rz.2015.hss.10

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.hss.10

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności