Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
22 (1/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.hss.6

UDZIAŁ ENERGII ODNAWIALNEJ W BILANSIE ENERGETYCZNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Michał KOŚCIÓŁEK, Monika ZIÓŁKO
Dodany przez: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2015.hss.6

Streszczenie

Głównym celem artykułu jest opisowa oraz statystyczna analiza udziału energii pozyskiwanej z odnawianych źródeł w województwie podkarpackim na tle innych polskich województw w latach 2006–2012. W pierwszej części pracy przedstawiono charakterystykę odnawialnych źródeł energii, uwzględniono ich podział, znaczenie i możliwości wykorzystania. Następnie ukazano ich miejsce w bilansie energetycznym Polski. W analizie uwzględniono zarówno pozyskiwanie energii pierwotnej, jak i jej zużycie. W kolejnej części poddano analizie bilans energetyczny województwa podkarpackiego. Wyszczególniono jego poszczególne elementy, z wyraźnym naciskiem na energię pozyskiwaną z odnawianych źródeł. W ostatniej – czwartej części opracowania przedstawiono perspektywy rozwoju odnawianych źródeł energii i możliwości zwiększenia ich udziału w ogólnym bilansie województwa podkarpackiego. Rozwój energetyki odnawialnej na tym terenie w latach 2006–2012 jest z roku na rok coraz bardziej intensywny. Powstają na tych terenach liczne inwestycje oparte na odnawialnych źródłach energii. Udział tego typu energii w bilansie województwa zaczyna odgrywać coraz większe znaczenie, a obiecujące perspektywy pozwalają zakładać, że z czasem statystyka ta poprawi się na korzyść „zielonej energii”.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. BP Statistical Review of World Energy June 2013, bp.com/statisticalreview.
 2. Chmielniak T., Technologie energetyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 3.  Counter Balance, Mity i fakty: odnawialne źródła energii, http://globalnepoludnie.pl/IMG/pdf/odnawialne_zrodla.pdf.
 4. Delimitacja obszarów korzystnych dla rozwoju energetyki odnawialnej na terenie województwa podkarpackiego, Rzeszów 2011, http://www.pbpp.pl/pliki/ZAKONCZONE/Energ_odnawialna/Delimitacja_obszarow_korzystnych_dla_rozwoju_energetyki_odnawialnej_na_terenie_wojewodztwa_podkarpackiego.pdf.
 5.  Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, www.stat.gov.pl.
 6. GUS, Zużycie paliw i nośników energii w 2011 r., Warszawa 2012.
 7. http://www.bip.podkarpackie.pl.
 8. Kardasz A., Odnawialne źródła energii jako element bezpieczeństwa energetycznego, KUL, publikacja nr 7708 na  rok szkolny 2009/2010, Lublin 2009.
 9. Lewandowski W.M., Proekologiczne źródła energii odnawialnej, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
 10. Mapa odnawialnych źródeł energii, Urząd Energetyki Odnawialnej, 2012.
 11. Razykov T.M. i inni, Solar photovoltaic electricity: Current status and future prospects, Solar Energy 85, (2011), Elsevier.
 12. Sadowski T., Świderski G., Lewandowski G., Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce i krajach UE, Białystok 2008.
 13. Sektor energetyczny w Polsce, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., www.paiz.gov.pl.
 14. Sudhakar Reddy, J.P. Painuly, Diffusion of renewable energy technologies— barriers and stakeholders’ perspectives, Renewable Energy 29 (2004), Elsevier.
 15. Skład frakcyjny ropy naftowej i jej produktów, praca zbiorowa, Wrocław 2011, http://www.nw.pwr.wroc.pl/wp-content/kursy/zimowy/PC/PC%20-%20cwiczenie%202.pdf.
 16. Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego, http://www.bip.podkarpackie.pl.

Podsumowanie

TYTUŁ:
UDZIAŁ ENERGII ODNAWIALNEJ W BILANSIE ENERGETYCZNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

AUTORZY:
Michał KOŚCIÓŁEK (1)
Monika ZIÓŁKO (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) ...Katedra Ekonomii, Politechnika Rzeszowska,
(2) ... Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

DODANY PRZEZ:
Justyna Stecko

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
22 (1/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
odnawialne źródła energii, bilans energetyczny województwa podkarpackiego, energia pierwotna, niekonwencjonalne źródła energii, zielona energia.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/161

DOI:
10.7862/rz.2015.hss.6

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.hss.6

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności