Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
22 (1/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.hss.5

ZRÓŻNICOWANIE ZMIENNYCH MAKROEKONOMICZNYCH ORAZ ROZWOJU REGIONÓW CZĘŚCI AZJATYCKIEJ FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Aleksy KORNOWSKI
Dodany przez: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2015.hss.5

Streszczenie

 Celem opracowania jest analiza rozwoju ekonomicznego oraz zróżnicowanie regionów części azjatyckiej Federacji Rosyjskiej (FR) na podstawie wskaźników taksonomicznych i analizy konwergencji/dywergencji dotyczących pięciu zmiennych makroekonomicznych. Zmiennymi tymi są: stopa bezrobocia rejestrowanego, inwestycje per capita, produkt krajowy brutto (PKB) per capita, płace oraz liczba organizacji prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R)  na 1 mln mieszkańców w latach 2000–2012. W opracowaniu rozważania dotyczą 27 regionów FR, dane użyte do analiz zaś pochodzą ze strony Rosyjskiego Urzędu Statystycznego (Федералная Служба Государственной Статистики; www.gks.ru). Do części azjatyckiej FR zaliczyć można trzy następujące okręgi federalne: Uralski Okręg Federalny, Syberyjski Okręg Federalny oraz Dalekowschodni Okręg Federalny. Podstawową metodą analizy jest wskaźnik taksonomiczny oparty na metryce euklidesowej.

Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju regionów FR pokazuje specyfikę oraz charakter regionów azjatyckich Rosji. Wykonane analizy prowadzą do wniosku, iż najlepiej rozwinięte pod względem analizowanych zmiennych regiony mają charakter przemysłowo-wydobywczy, z kolei najsłabiej rozwinięte – charakter rolniczy.

Układ pracy jest następujący: w 2. punkcie zostanie omówione przestrzenne zróżnicowanie zmiennych makroekonomicznych w regionach FR, to jest: stopy bezrobocia rejestrowanego, poziomu płac, liczba organizacji prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R) na 1 mln mieszkańców, inwestycji per capita oraz PKB per capita; w punkcie 3. przedstawiona została budowa wskaźnika taksonomicznego opartego na metryce euklidesowej; punkt 4. zawiera analizę zróżnicowania rozwoju regionów FR opartą na wskaźnikach taksonomicznych, w punkcie 5. przedstawiona została wstępną analiza konwergencji/dywergencji, natomiast punkt 6 zawiera podsumowania i ważniejsze wnioski.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R.W., Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce, „Gospodarka Narodowa” 2009/9.
 2. Dykas P., Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów województwa podkarpackiego,Studia-Prawno Ekonomiczne” 2010/LXXX.
 3. Gajewski P., Konwergencja regionalna w Polsce, praca doktorska napisana w Katedrze Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem T. Tokarskiego, Łódź.
 4. Gajewski P., Tokarski T., Czy w Polsce występuje efekt konwergencji regionalnej?, „Studia Ekonomiczne” 1–2/XL–XLI (2004).
 5. Kornowski A., Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego regionów Federacji Rosyjskiej, „Studia-Prawno Ekonomiczne” 2013/ LXXXVII.
 6. Majewski S., Szeregowanie krajów przy pomocy Diagramu Czekanowskiego i Taksonomicznego Miernika Rozwoju, „Wiadomości Statatystyczne” 1999/8.
 7. Malaga K., Kliber P., Konwergencja a nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 8.  Misiak T., Sulima A., Tokarski T., Czy w polskich powiatach występuje efekt konwergencji realnej?, [w:] Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna, red. W. Kwiatkowska, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 9. Misiak T., Tokarski T., Włodarczyk R.W., Konwergencja czy dywergencja polskich rynków pracy, „Gospodarka Narodowa” 2011/7–8.
 10. Przeobrażenia gospodarki polskiej w przededniu integracji z Unią Europejską, red. K.B. Matusiak, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, Ostrołęka 2004.
 11. Tokarski T., Jabłoński Ł., Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów, „Studia-Prawno Ekonomiczne” 2010/LXXXI.
 12. Instytut Gospodarki Przestrzennej (Институт территориального планирования), www.urbanica.spb.ru.
 13. Rosyjski Urząd Statystyczny (Федеральная служба государственной статистики. Росстат), www.gks.ru.
 14. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Министерство Регионального Развития), www.minregion.ru.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ZRÓŻNICOWANIE ZMIENNYCH MAKROEKONOMICZNYCH ORAZ ROZWOJU REGIONÓW CZĘŚCI AZJATYCKIEJ FEDERACJI ROSYJSKIEJ

AUTORZY:
Aleksy KORNOWSKI

AFILIACJE AUTORÓW:
... Instytut Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński

DODANY PRZEZ:
Justyna Stecko

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
22 (1/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
Federacja Rosyjska, Azjatyckie regiony Federacji Rosyjskiej, rozwój ekonomiczny, zróżnicowanie zmiennych makroekonomicznych

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/160

DOI:
10.7862/rz.2015.hss.5

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.hss.5

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności