Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
21 (4/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.hss.68

RYNEK LISTÓW ZASTAWNYCH W POLCE I W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

Mirosław Sołtysiak

DOI: 10.7862/rz.2014.hss.68

Streszczenie

Papiery wartościowe będące dokumentami zawierającymi określone prawa majątkowe
zaliczane są do podstawowych instrumentów rynków finansowych. Przez wieki prawa
z nich wynikające ich posiadacze mogli realizować jedynie w wypadku gdy dysponowali
tymi dokumentami w postaci materialnej. Dopiero w XX w. instrumenty te w obrocie
gospodarczym pojawiły się w postaci zdematerializowanej.
Nowożytna historia papierów wartościowych ma kilkaset lat, jednak ich pierwowzorów
należy poszukiwać znacznie wcześniej – jeszcze przed naszą erą w starożytnym Rzymie.
W czasach nowożytnych jako pierwsze do obrotu gospodarczego zostały wprowadzone
papiery ułatwiające zapłatę i przekazywanie pieniędzy na odległość (weksle i czeki).
Ojczyzną tych papierów wartościowych były Włochy. Kolejnymi papierami, które pojawiły
się w Anglii i Holandii, były akcje, ich emisja pozwalała na pozyskiwanie kapitałów
niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Po nich na rynkach finansowych
zaczęto stosować papiery dłużne, do których zalicza się listy zastawne i obligacje.
Pierwowzór listów zastawnych pojawił się w XVII w. na Śląsku.
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z funkcjonowaniem na rynkach
finansowych listów zastawnych. Wraz z końcem XX w. w państwach europejskich nastąpił
wzrost zainteresowania emisją tego rodzaju papierów wartościowych. W większości państw
europejskich na przełomie XX i XXI w. wprowadzono nowe przepisy prawa dotyczące
emisji i obrotu listów zastawnych (covered bonds).
W pierwszej części artykułu przedstawiono historię listów zastawnych i banków
hipotecznych na ziemiach polskich. Następnie omówiono występujące na europejskim
rynku podstawowe modele emisji covered bonds. W dalszej części zamieszczono
charakterystykę europejskiego rynku covered bonds oraz polskiego rynku listów
zastawnych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Aktywność banków hipotecznych w latach 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
www.ehipoteka.pl.
[2] Bratkowski S., Papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu, kredyt
hipoteczny, banki hipoteczne i towarzystwa kredytu hipotecznego, [bm.] 2005
http://studioopinii.pl/wp-content/uploads/2012/04/skryptstefana1.pdf
[3] European covered bond Fact Book, 8th edition, ECBC Publication September
2013.
[4] European covered bond Fact Book, 7th edition, ECBC Publication, September
2012.
[5] Janiak A., Mojak J., Banki hipoteczne i listy zastawne w świetle prawa polskiego,
WSZiA w Zamościu, Zamość 2004.
[6] Milewska K., Hipoteka i listy zastawne, „Rzeczpospolita” 1998/150.
[7] Pietrasik A., Historia i współczesność długoterminowego kredytu hipotecznego w
Polsce, Warszawa 2001.
[8] Raport z prac Grupy ds. emisji listów zastawnych przez banki, Komisja Nadzoru
Finansowego 2013.
[9] „Rozmaitości” 1825/35.
[10] „Rozmaitości” 1825/37.
[11]Stocker O.M., Modele covered bonds w Europie: najistotniejsze element
stosowanych struktur prawnych, „Finansowanie nieruchomości” marzec 2012.
[12] http://mhipoteczny.pl/oferta/listy-zastawne/.
[13] http://raportroczny2011.brebank.pl/download/raport/krotka-historia-brebanku.
pdf.
[14] http://www.pekaobh.pl/u235/navi/31467.

Podsumowanie

TYTUŁ:
RYNEK LISTÓW ZASTAWNYCH W POLCE I W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

AUTORZY:
Mirosław Sołtysiak

AFILIACJE AUTORÓW:
Zakład Finansów i Bankowości, Wydział Zarządzania, Politechnika
Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
21 (4/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
papiery wartościowe, papiery dłużne, listy zastawne, UE

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/155

DOI:
10.7862/rz.2014.hss.68

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.hss.68

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności