Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
21 (4/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.hss.62

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ŚRODOWISKOWEJ UJMOWANE W SPRAWOZDAWCZOŚCI PRZEZ ORGANIZACJE ZAREJESTROWANE W SYSTEMIE EMAS

Jadwiga NYCZ-WRÓBEL

DOI: 10.7862/rz.2014.hss.62

Streszczenie

Organizacje, które chcą zmniejszać negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne mogą
wdrożyć w tym celu system zarządzania środowiskowego. Jednym z takich systemów jest System
Ekozarządzania i Audytu (EMAS). System EMAS opiera się na wymaganiach normy ISO 14001,
ale zawiera także klika dodatkowych wymagań, które muszą zostać spełnione przez organizacje
chcące uzyskać rejestrację w tym systemie. Jedna z różnic dotyczy efektów działalności
środowiskowej. System EMAS stawia większe wymagania w tym zakresie. Organizacje
zarejestrowane w systemie EMAS muszą być w stanie wykazać ciągłą poprawę efektów swojej
działalności środowiskowej. Jedną z form dokumentowania poprawy w tym zakresie są ujmowane
w deklaracjach środowiskowych wskaźniki efektywności środowiskowej. Zgodnie z
Rozporządzeniem EMAS, zadania wskaźników efektywności środowiskowej to między innymi
przedstawienie dokładnej oceny efektów działalności środowiskowej organizacji oraz umożliwienie
porównania poszczególnych lat w celu dokonania oceny rozwoju efektów działalności
środowiskowej organizacji. Główne wskaźniki, które powinny zostać ujęte w deklaracji
środowiskowej związane są z kluczowymi obszarami środowiskowymi i dotyczą: efektywności
energetycznej, efektywnego wykorzystania materiałów, wody, odpadów, różnorodności
biologicznej oraz emisji. Organizacje mają także możliwość ujmowania w deklaracjach
dodatkowych wskaźników, jeżeli mają one znaczenie dla zidentyfikowanych przez organizację
znaczących aspektów środowiskowych.
Celem artykułu było przedstawienie istoty wskaźników efektywności środowiskowej
występujących w systemie EMAS oraz ich przegląd w deklaracjach środowiskowych polskich
organizacji zarejestrowanych w tym systemie.
Badanie miało charakter pełny, analizie poddano deklaracje wszystkich polskich organizacji,
zarejestrowanych w systemie EMAS 3 lutego 2014 r. Wyniki badań przedstawiono w formie
tabelarycznej.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Deklaracje środowiskowe organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS,
www.gdos.gov.pl.
[2] Emilsson S., Hjelm O., Implementation of standardised environmental
management systems in Swedish local authorities: reasons, expectations and
some outcomes, „Environmental Science & Policy” 2002/5, s. 445–446.
[3] Erkko S., Melanen M., Mickwitz P., Eco-efficiency in the Finnish EMAS reports
– a buzz world?, „Journal of Cleaner Production” 2005/13, s. 802–803.
[4] EVER: Evaluation of EMAS and Eco-Label for their Revision. Report 2:
Research Findings, 26 December 2005, s. 7, 31.
[5] Final Report. Study on the Costs and Benefis of EMAS to Registered
Organisations, Milieu Ltd and Pisk and Policy Analysis Ltd for DG Environment
of the European Commission under Study Contract No.
07.0307/2008/517800/ETU/G.2, October 2009, s. 92.
[6] Morrow D., Rondinelli D., Adopting Corporate Environmental Management
Systems: Motivations and Results of ISO 14001 and EMAS Certification,
„European Management Journal” 20/2 (2002), s. 166.
[7] Pachura P., Ociepa-Kubicka A., Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)
functioning on the example of the Water Supply and Sewerage Joint Stock
Company of the Częstochowa District, Polish Journal of Management Studies
2014, Vol.10, No 2.
[8] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1221/2009 z 25
listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie
ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie
(WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ŚRODOWISKOWEJ UJMOWANE W SPRAWOZDAWCZOŚCI PRZEZ ORGANIZACJE ZAREJESTROWANE W SYSTEMIE EMAS

AUTORZY:
Jadwiga NYCZ-WRÓBEL

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Katedra Systemów
Zarządzania i Logistyki

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
21 (4/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
EMAS, wskaźniki efektywności środowiskowej, efekty działalności
środowiskowej.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/149

DOI:
10.7862/rz.2014.hss.62

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.hss.62

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności