Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
21 (4/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.hss.61

CONVERGENCE OR DIVERGENCE OF BASIC MACROECONOMIC VARIABLES IN THE DISTRICTS OF PODKARPACKIE PROVINCE

Tomasz MISIAK

DOI: 10.7862/rz.2014.hss.61

Abstract

The paper presents the results of statistical analyses of σ and β real convergence
processes of selected macroeconomic variables at the level of districts in Podkarpackie
Province. The study comprises the data on unemployment rates, real gross wages, business
investments per capita and gross industrial production sold per capita in the period 2002-
2011 obtained from the Bank of Local Data in Central Statistical Office. Moreover, the
taxonomic indicator of development for Podkarpackie Province was calculated and also
subjected to statistical analysis. The main purpose of the study is to verify the hypothesis on
the existence of the convergence of the analysed variables and the taxonomic indicator of
development, calculated at the level of the districts in Podkarpacie. Σ-convergence analysis
was based on the indicators of the spatial variation of the above mentioned variables, i.e.:
maximum, minimum, the ratio of maximum/minimum, the coefficients of variation based on
the quartile deviation (VQ), the standard deviation (VS) and the average deviation (Vd).
Owing to the values of the calculated coefficients of variation there was observed spatial
heterogeneity of the analysed variables and the taxonomic indicator of development,
whereas their changes over time allowed the identification of the phenomenon of σ-
convergence or σ-divergence. The analysis of β real convergence consisted in the estimation
of the parameters of the equation of ‘pure convergence’ of Barro’s type. Furthermore, in
order to take into account the spatial heterogeneity of the analysed variables, the real
convergence equations were extended by introducing individual fixed effects. The equations
proposed in the article were estimated using a panel method by means of the instrumental
variables method that is the most appropriate one for this type of equations, namely
generalized method of moments.

Full text (pdf)

References

[1] Adamczyk A., T. Tokarski, R.W. Włodarczyk [2008] Zróżnicowanie bezrobocia
w województwach małopolskim i podkarpackim, „Wiadomości Statystyczne” nr
5.
[2] Adamczyk A., T. Tokarski, R.W. Włodarczyk [2009] Przestrzenne
zróżnicowanie płac w Polsce, „Gospodarka Narodowa” nr 9.
[3] Di Liberto A., Mura R., Pigliaru F. [2004] How To Measure The Unobservable:
A Panel Technique For Analysis of TFP Convergence, Centro Richerche
Economiche Nord Sud working paper 2004/05, Universita do Cagliari.
[4] Edigarian A., P. Kościelniak, T. Tokarski, M. Trojak [2011] Taksonomiczne
wskaźniki rozwoju ekonomicznego powiatów [in:] D. Tomczak (ed.) [2011].
[5] Gramic B. [2006] Convergence in per-capita GDP across European regions,
“Economic and Business Review”, vol. 8, no. 2, pp. 185-208.
[6] Islam N. [2003] What Have We Learnt From the Convergence Debate, „Journal
of Economic Surveys”, vol. 17(3).
[7] Jabłoński Ł., Misiak T., [2013] Realna konwergencja między regionami Unii
Europejskiej w latach 1995-2008, Studia Prawno-Ekonomiczne t. LXXXVIII,
Łódzkie towarzystwo Naukowe, Łódź.
[8] Jabłoński Ł., Tokarski T., [2010] Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego
zróżnicowania rozwoju powiatów, opracowanie przesłane do redakcji „Studiów
Prawno-Ekonomicznych”.
[9] Jóźwiak J., Podgórski J. [2000] Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa.
[10] Kwiatkowska W., E. Kwiatkowski (ed.) [2010] Wzrost gospodarczy i polityka
makroekonomiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
[11] Meliciani V., Peracchi F. [2006] Convergence in per capita GDP across
European regions: a reappraisal, “Empirical Economics”, vol. 31.
[12] Malaga K. [2004] Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle
zagregowanych modeli wzrostu, Prace habilitacyjne, nr 10, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
[13] Misiak T. [2008] Zależność między inwestycjami i wydatkami rządowymi a
wzrostem gospodarczym w krajach Unii Europejskiej, „Wiadomości
Statystyczne” nr 7.
[14] Misiak T., A. Sulima, T. Tokarski [2010] Czy w polskich powiatach występuje
efekt konwergencji realnej? w W. Kwiatkowska, E. Kwiatkowski [2010].
[15] Próchniak M., Rapacki R. [2009] Konwergencja typu beta (β) i sigma (σ) w
krajach transformacji w latach 1990-2005, w: pod red.: R. Rapacki, Wzrost
gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja?, PWE,
Warszawa.
[16] Sassi M. [2010] OLS and GWR approaches to agricultural convergence in the
EU-15, “International Advances in Economic Research”, vol. 16, no.1.
[17] Sassi M. [2011] Convergence across the EU regions: Economic composition
and structural transformation, “International Advances in Economic Research”,
vol. 17.
[18] Tokarski T. [2005] Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania
wydajności, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo PTE, Warszawa.
[19] Tokarski T. [2008] Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w
Polsce w latach 1999-2006, „Gospodarka Narodowa” nr 7-8.
[20] Tokarski T. [2010] Regionalne zróżnicowanie bezrobocia, „Wiadomości
Statystyczne” nr 5.
[21] T.Tokarski, G. Wilk-Jakubowski, T. Misiak (red.) [2012] Makroekonomiczne
zróżnicowanie rozwoju województwa podkarpackiego, Wydawnictwo
Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Kielce.
[22] Tomczak D. (ed.) [2011] Capability to social Progress In Poland’s regions,
Warsaw University Press, Warsaw.

About this Article

TITLE:
CONVERGENCE OR DIVERGENCE OF BASIC MACROECONOMIC VARIABLES IN THE DISTRICTS OF PODKARPACKIE PROVINCE

AUTHORS:
Tomasz MISIAK

AUTHORS AFFILIATIONS:
Faculty of Economics, Rzeszów University of Technology

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
21 (4/2014)

KEY WORDS AND PHRASES:
convergence, divergence, labor market, taxonomic indicator of development,
local unemployment rate, real gross wages, industrial production sold per capita,
generalized method of moments (GMM).

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/147

DOI:
10.7862/rz.2014.hss.61

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.hss.61

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności