Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
21 (4/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.hss.69

EMPLOYEE EVALUATION IN THE CONTEXT OF A NEW EVALUATION METHOD

Elżbieta TRACZ

DOI: 10.7862/rz.2014.hss.69

Abstract

The following paper discusses the problem of employee evaluation. It aims to present
the modern methods of evaluation in the context of the new alternative method developed by
Wiktor Adamus, which is based on a hierarchical analysis of decision-making problems
(Analytic Hierarchy Process). The first section of the article provides a synthetic
presentation of selected, modern methods of employee evaluation, indicating their
advantages and disadvantages in practical use in organizations. The second part is a
description of the multi-criteria research method and the possibilities of its application. The
third part presents the results of the study conducted in the IT company. In the study, a
multi-criteria method was used to evaluate employees, who included process engineers from
two teams: a team responsible for production process planning and a team supervising the
production launch. The evaluation was based on a hierarchical model composed of three
levels. The first level included the assessment criteria selected to suit the nature of work of
particular teams. The second level of subcriteria included the 6-level assessment scale from
'very low' to 'very high'. The final level of the model comprised alternatives, i.e. the number
of employees being evaluated. The conclusion was that the new method of employee
evaluation is better than the previous methods since it enables the selection of evaluation
criteria which are adequate for a particular job. This method allows for an easy and clear
compilation of results regardless of the size and type of the company, and thus the number
of workers subject to the assessment process.

Full text (pdf)

References

[1] Adamus W., The Analytic Hierarchy & Network Processess, Kraków, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.
[2] Adamus W., Współczesna metoda oceniania pracowników [w:] Komunikacja
i jakość w zarządzaniu, Kraków, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego,
2010.
[3] Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Oficyna Ekonomiczna,
2005.
[4] Adamus W. A contemprorary method of employees assessment, [w:]
Materiały z konferencji „Proceedings of the International Symposium on the
Analytic Hierarchy Process
(Sorrento, 15-18 June 2011).
[5] Cintrón R., Flaniken F., Performance Appraisal: A Supervision or Leadership
Tool?, “International Journal of Business and Social Science”, 2011,
Vol. 2, No. 17.
[6] Gesme D. H., Wiseman M., Performance: A Tool for Practice Improvement,
“Journal of Oncology Practice”, 2011, Vol. 7, No. 2.
[7] Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników: systemy, techniki,
praktyka, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999.
[8] Jefferson A. L., Performance appraisal applied to leadership, “Educational
Studies”, 2010, Vol. 36, No. 1.
[9] Jędrzejczak J., Oceny okresowe – Zarządzanie przez ocenianie,
Gdańsk,Wyd. ODDK, 2000.
[10]Kodeks Pracy Art. 183c §1, §3.
[11]Kondrasuk J. N., The ideal performance appraisal is a format not a form,
“Proceedings of the Academy of Strategic Management”, 2011, Vol. 10, No.
1.
[12]Korach R., Nagroda i kara – Profesjonalna ocena pracownika, Gliwice,
Wyd. Helion, 2009.
[13]Lepsinger R., Lucia A., System ocen pracowniczych 360 stopni, Gliwice,
Wyd. Helion, 2007.
[14]Lewicka D., Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach,
Warszawa, PWN, 2010.
[15]Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi – Tworzenie kapitału
ludzkiego organizacji, red. H. Król, Warszawa, PWN, 2006.
[16]Moczydłowska J., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie
pracowników, Warszawa, Wyd. Difin, 2008.
[17]Moczydłowska J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Warszawa,
Wyd. Difin, 2010.
[18]Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji –Kanony, realia,
kontrowersje,Kraków, Oficyna a Wolters Kliwer business, 2008.
[19]Saaty T. L., Principia Mathematica Decernendi – Mathematical Principles
of Decision Making, Pittsburgh, RWS Publications, 2010.
[20]Saaty T., The seven pillars of the Analytic Hierarchy Process, 2012,
http://www.ergonomia.ioz.pwr.wroc.pl/download/AhpSaatyTheSevenPillars
.pdf Doc. Electr. accessed on 09.11.2014.
[21]Scott. J. M., Quantifying uncertainty in multicriteria concept selection methods,
London, Springer-Verlag London Limited, 2006.
[22]Sidor – Rządkowska M., Kompetencyjne systemy ocen pracowników – Przygotowanie,
wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL, Kraków, Oficyna
Ekonomiczna, 2006.
[23]Sidor – Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów oceny pracowników,
Kraków, Oficyna Ekonomiczna, 2006.

[24]Ward P., Ocena pracownicza 360 stopni – metoda sprzężenia zwrotnego,
Kraków, Oficyna Ekonomiczna, 2005.
[25]Whiddett S., Hollyforc S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami
ludzkimi, Kraków, Oficyna Ekonomiczna, 2003.

About this Article

TITLE:
EMPLOYEE EVALUATION IN THE CONTEXT OF A NEW EVALUATION METHOD

AUTHORS:
Elżbieta TRACZ

AUTHORS AFFILIATIONS:
AGH Akademia Górniczo- Hutnicza, Wydział Zarządzania

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
21 (4/2014)

KEY WORDS AND PHRASES:
employees evaluation – evaluation criteria – Analytic Hierarchy Process

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/145

DOI:
10.7862/rz.2014.hss.69

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.hss.69

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności