Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
21 (4/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.hss.56

ROLA RACHUNKOWOŚCI W SYSTEMIE INFORMACYJNYM WSPIERAJĄCYM ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

Adriana KASZUBA-PERZ, Sabina ROKITA

DOI: 10.7862/rz.2014.hss.56

Streszczenie

Konkurencyjność współczesnych przedsiębiorstw coraz częściej budowana jest przez
implementację i systematyczne stosowanie nowoczesnych narzędzi zarządzania, w tym również
controllingu i rachunkowości zarządczej. Te dwie ostatnie dziedziny, a w zasadzie całe spektrum
ich narzędzi w dużym stopniu są wykorzystywane w zintegrowanych systemach zarządzania, tak
dzisiaj popularnych zwłaszcza wśród większych przedsiębiorstw. Wprawdzie zarówno praktycy i
– co oczywiste – badacze doceniają wciąż ważką rolę rachunkowości wraz z tradycyjnym
rachunkiem kosztów jako podstawowego źródła informacji finansowej, jednakże nie sposób
prognozować i podejmować decyzję w turbulentnym otoczeniu i budować strategie (zarówno tej
krótko- jak i długookresowej) bez zastosowania dodatkowych instrumentów. Dają one przecież
nie tylko możliwość głębszej i szerszej analizy kosztów, wyników, identyfikacji ryzyka, oceny
gospodarności itd., lecz przede wszystkim ich celem jest ustawiczne wspomaganie procesów
decyzyjnych. Niewątpliwie jednym z najbardziej popularnych narzędzi jest budżetowanie. W
niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę na korzyści wynikające z zastosowania budżetowania
w działalności logistycznej, nie tylko dostarcza ono bowiem niezbędnych informacji dla pomiaru
dokonań czy wsparcia systemów motywacyjnych, lecz również może być zastosowane szerzej
jako instrument planowania i koordynacji – co w logistyce jest niezwykle istotne. Jeśli natomiast
– tak jak zaproponowano to w niniejszym artykule – system ewidencji księgowej jest w pełni
kompatybilny z architekturą systemu budżetowania, wówczas ta szczególna przydatność budżetu
wyrażać się może m.in. poprzez raportowanie i współdziałanie z systemem kontroli.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Cieciura M., Czaja-Cieszyńska H.E., Konstrukcja systematycznego rachunku
kosztów logistyki w kontekście tworzenia wartości przedsiębiorstwa, „Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012/252.
[2] Coyle J.J., Bardi E.J., Langrey Jr J.C., Zarządzanie Logistyczne, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
[3] Dyduch A., Budżetowanie kosztów w Państwowym Gospodarstwie Leśnym
Lasy Państwowe, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu” 2012/252 .
[4] Ficoń K., Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne, BEL Studio,
Warszawa 2008.
[5] Gmińska R., Rachunek kosztów logistyki jako narzędzie zarządzania
kosztami, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
2012/252.
[6] Kochański K., Nowoczesne koncepcje rachunku kosztów i ich przydatność w
podejmowaniu decyzji w obszarze logistyki przedsiębiorstwa, „Prace naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012/252.
[7] Man M., Nowicka-Skowron M., Costs related to the functions of company
logistics, „Polish Journal of Management” 2010/1.
[8] Nowak E., Budżetowanie kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] red.
E. Nowak, Budżetowanie kosztów, ODDK, Gdańsk 1998.
[9] Nowak E., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły
Biznesu, Kraków 2001.
[10] Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Pojęcia, problemy, zadania,
red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2004.
[11] Tubis A., Controlling logistyczny w przedsiębiorstwach przewozów
pasażerskich Grupy PKS, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu” 2012/251.
[12] Sawicki K., Istota i zasady funkcjonowania rachunkowości, [w:] red. K.
Sawicki, Podstawy rachunkowości, wyd. 5 zm., Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2005.
[13] Śliwczyński B., Controlliong w zarządzaniu logistyką, Wyższa Szkoła
Logistyki, Poznań 2007.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ROLA RACHUNKOWOŚCI W SYSTEMIE INFORMACYJNYM WSPIERAJĄCYM ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

AUTORZY:
Adriana KASZUBA-PERZ (1)
Sabina ROKITA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Zakład Finansów i Rachunkowości, Politechnika Rzeszowska im. I.
Łukasiewicza
(2) Zakład Finansów i Rachunkowości, Politechnika Rzeszowska im. I.
Łukasiewicza

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
21 (4/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
rachunkowość zarządcza, budżetowanie, logistyka

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/141

DOI:
10.7862/rz.2014.hss.56

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.hss.56

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności