Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
19 (4/2012), DOI: 10.7862/rz.2012.einh.23

Republikańska symbolika w logotypie partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość

Marcin Fijołek

DOI: 10.7862/rz.2012.einh.23

Streszczenie

Analizując znak graficzny partii politycznej jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, należy stwierdzić, że wizerunek oraz wyrażana przez logotyp treść nie są przypadkowe i posiadają znaczną wartość symboliczną o charakterze republikańskim. Już samo użycie słów „prawo” i „sprawiedliwość” wskazują na wyraźne odniesienie do tej jednej z najważniejszych polskich tradycji politycznych. W myśleniu republikańskim chodziło bowiem o praworządne i sprawiedliwe państwo, dobrze rządzone i dobrze urządzone, posiadające dobrych władców oraz dobre prawa i instytucje. PiS wykorzystało również w tworzeniu swojego logotypu symbolikę orła w koronie, który ma wyraźne konotacje patriotyczne oraz nawiązuje do idei państwa i władzy oraz związków z dawną Rzeczpospolitą. Równie istotną kwestią co aspekty graficzne i pojęciowe jest kolorystyka logotypu. Barwy zastosowane w znaku graficznym PiS stanowią bardzo wyraźne odniesienie do republikanizmu związanego z I Rzeczpospolitą oraz tradycją Konfederacji Barskiej.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Borucki M., Polskie symbole narodowe, Warszawa 2006.

[2] Cichocki M. A., Powrót Republikanizmu, www.publica.pl, 12 VIII 2006 (dostęp: 2 VI 2012).

[3] Ciżewska E., Republikańska korekta liberalizmu, „Res Publica” 2008/2.

[4] Dytkowski J., Urzeczywistniał prawdziwą suwerenność państwa polskiego, www.pis.org.pl (dostęp: 5 VI 2012).

[5] Gloger Z., Księga Rzeczy Polskich, Lwów 1896.

[6] Grodzki S., Z dziejów staropolskiej kultury prawnej, Kraków 2004.

[7] Jaworska A., Orzeł Biały herb państwa polskiego, Warszawa 2003, s. 24, 28.

[8] Jarosław Kaczyński dla Salon24, cz. 1: Czas porozumienia, www.salon24.pl, (dostęp: 15 II 2011).

[9] Kaczyński J., O naprawie Rzeczypospolitej, www.batory.org.pl, s. 4 (dostęp: 20 I 2011). S. Kobielus, Bestiarium Chrześcijańskie, Warszawa 2002.

[10] Konwencja konstytucyjna Prawa i Sprawiedliwości. Wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, www.pis.org.pl, s. 18 (dostęp: 3 II 2011).

[11] Kostka W., Instytucjonalizacja partii politycznych w społecznościach miejskich, Toruń 2008.

[12] Kowalczyk K., Prawo i Sprawiedliwość – „rewolucyjni konserwatyści”, [w:] Partie i ugrupowania parlamentarne III RP, red. Kowalczyk K., Sielski J., Toruń 2006, s. 192.

[13] Krasnodębski Z., Republikanizm po komunizmie – utopia czy alternatywa, [w:] Władza w polskiej tradycji politycznej. Idee i praktyka, red. Kloczkowski J., Kraków 2010, s. 203–205.

[14] Król M., Polityczność i republikanizm, „Res Publica” 192/2 (2008).

[15] Kuczyński S. K., Orzeł biały – 700 lat herbu państwa polskiego, Warszawa 1995.

[16] Merta T., Konfederacja Barska – odnowienie polskiego republikanizmu [w:] Tomasz Merta. Nieodzowność konserwatyzmu. Pisma Wybrane, oprac. T. Stefanek, Warszawa 2011.

[17] Nowak A., Wolność stale trzeba zdobywać, www.blogpress.pl (dostęp: 11 VI 2012).

[18] Osb D. F., Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990.

[19] Pacuła J., Językowe i pozajęzykowe komponenty marki politycznej, „Media i Społeczeństwo” 2011/1.

[20] PiS rozpoczyna przedwyborczą ofensywę, www.pis.org.pl, (dostęp: 30 X 2012).

[21] Rożek M., Polskie Insygnia Koronacyjne. Symbole władzy królewskiej, Kraków 2011.

[22] Sanecka-Tyczyńska J., Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna. Studium o myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, Lublin 2011.

[23] Stawrowski Z., O republice i postawie republikańskiej, cz. 1: Dziedzictwo Platona, „Rzeczy Wspólne” 2010/1.

[24] Stroński S., Biały orzeł w koronie z krzyżem, Londyn 1954.

[25] Śpiewak P., W stronę wspólnego dobra, Warszawa 1998.

[26] Tradycja państwa prawa, www.prezydent.pl, 25 I 2007 (dostęp: 12 VI 2011).

[27] Żylińska L., Barwy i symbole w polityce, „Marketing polityczny” 2006/2.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Republikańska symbolika w logotypie partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość

AUTORZY:
Marcin Fijołek

AFILIACJE AUTORÓW:
Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
19 (4/2012)

SŁOWA KLUCZOWE:
republicanism, Law and Justice, logotype, logo

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/14

DOI:
10.7862/rz.2012.einh.23

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2012.einh.23

PRAWA AUTORSKIE:
Politechnika Rzeszowska

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności