Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
21 (2/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.hss.30

ARTUR SCHOPENHAUER JAKO TWÓRCA PRAWDZIWEJ FILOZOFII ZŁA W INTERPRETACJI MARIANA ZDZIECHOWSKIEGO

Justyna STECKO

DOI: 10.7862/rz.2014.hss.30

Streszczenie

Celem opracowania jest próba analizy kolejnej części twórczości Mariana
Zdziechowskiego w poszukiwaniu odpowiedzi dotyczącej genezy zła. Rozważania zawarte
w artykule rozpoczynają się od krótkiego słowa wstępnego wskazującego na inspiracje,
którymi kierował się filozof. Zdaniem polskiego filozofa nie sposób radośnie, po
augustyńsku wierzyć, że nie ma zła, że jest ono tylko brakiem bądź czymś drobnym i
akcydentalnym. Należy uświadomić sobie, że zło istnieje i że jego byt jest bardzo mocny (o
tym w pierwszej części: W poszukiwaniu pierwszej przyczyny zła – filozofia Mariana
Zdziechowskiego. Odpowiedzi nie odnalazł również Zdziechowski w analizie zagadnień i
interpretacji dzieł Schellinga, Secretana i Sołowjewa (o tym Unde malum? W poszukiwaniu
pierwszej przyczyny zła – filozofia Mariana Zdziechowskiego (część 2). Zdaniem
Zdziechowskiego największe szanse na odnalezienie odpowiedzi na pytanie dotyczące
praprzyczyny zła są teksty Schopenhauera, dzięki któremu, także elementy nauki
buddyjskiej zostały przeniesione na grunt europejski. Jest ona wyjątkowo istotna, przede
wszystkim dlatego, że porusza najważniejszy jego zdaniem temat: zła i cierpienia w świecie,
które było ignorowane przez większość myślicieli europejskich. To Schopenhauer zmusił
ich do zainteresowania zagadnieniem zła, przezwyciężył dziewiętnastowieczny optymizm
heglowski oraz złamał istniejące kanony myślenia. To właśnie pesymizm – według
Zdziechowskiego – który wkradł się do Europy za Schopenhauerem, pozwala prawdziwie
uświadomić sobie grozę problemu. Wydaje się, że filozofia Schopenhauera jest dla
polskiego myśliciela prawdziwą filozofia zła.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Garewicz J., Schopenhauer, Warszawa 2000.
[2] Popławski S., Żywot filozofa. O książce Rudigera Safrańskiego
Schopenhauer. Dzikie czasy filozofii, Miesięcznik „Znak” nr 648:
http://www.miesiecznik.znak.com.pl/10541/zywot-filozofa-o-ksiazcerudigera-
safranskiego-schopenhauer-dzikie-czasy-filozofii
[3] Safrański R., Schopenhauer. Dzikie czasy filozofii, Warszawa 2008.
[4] Schopenhauer A., Świat jako wola i przedstawienie, tłum. J. Garewicz,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, t. I.
[5] Skoczyński J., Niemiecka filozofia życia, [w:] idem, Wartość pesymizmu,
Kraków 1994.
[6] Skoczyński J., Pesymizm filozoficzny Mariana Zdziechowskiego, Kraków
1983.
[7] Stecko J., Unde malum? W poszukiwaniu pierwszej przyczyny zła – filozofia
Mariana Zdziechowskiego (część 2), Humanities and Social Sciences, nr 20
(4/2013).
[8] Stecko J., W poszukiwaniu pierwszej przyczyny zła – filozofia Mariana
Zdziechowskiego (część 1), Humanities and Social Sciences, nr 20 (3/2013).
[9] Tyburski W., Seweryna Smolikowskiego obrona metafizyki i krytyka
niemieckiej filozofii pesymizmu, Toruń 1995.
[10]Zdziechowski M., Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, T. I,
Warszawa 1993.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ARTUR SCHOPENHAUER JAKO TWÓRCA PRAWDZIWEJ FILOZOFII ZŁA W INTERPRETACJI MARIANA ZDZIECHOWSKIEGO

AUTORZY:
Justyna STECKO

AFILIACJE AUTORÓW:
Zakład Nauk Humanistycznych, Wydział Zarządzania, Politechnika
Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
21 (2/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
Marian Zdziechowski, filozofia zła, pesymizm, religia, filozofia
europejska, Arthur Schopenhauer.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/135

DOI:
10.7862/rz.2014.hss.30

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.hss.30

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności