Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
21 (2/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.hss.28

WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW ANALIZY FINANSOWEJ DO OCENY KONDYCJI MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ OBLIGATORYJNYCH EWIDENCJI POMOCNICZYCH

Sabina Rokita

DOI: 10.7862/rz.2014.hss.28

Streszczenie

Funkcjonowanie w złożonej i konkurencyjnej gospodarce rynkowej ciągle stawia przed
przedsiębiorstwami nowe wyzwania wymagające podejmowania wielu decyzji zarządczych.
Decyzje te dotyczą między innymi profilu działalności, alokacji zasobów, źródeł
finansowania, zakresu oferowanych produktów czy towarów, kierunków rozwoju
i związanych z tym inwestycji. W dużej mierze wynik końcowy podejmowanych decyzji
zarządczych zależy od oceny kondycji finansowej prowadzonego przedsiębiorstwa. Z tego
powodu w procesie decyzyjnym istotną rolę przypisuje się analizie finansowej, dzięki której
możliwe są między innymi: ocena sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa,
analiza efektywności prowadzonej działalności, ocena zdolności przedsiębiorstwa do
rozwoju. Rozwiązywanie problemów decyzyjnych na ogół nie jest możliwe bez dostępu do
użytecznych informacji finansowych, których podstawowym źródłem w przedsiębiorstwie
są księgi rachunkowe. Jednak część mikroprzedsiębiorstw nie prowadzi ksiąg
rachunkowych, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem, ze względu na formę
organizacyjno-prawną bądź osiągane przychody, nie ma takiego obowiązku.
Mikroprzedsiębiorstwa te prowadzą jednak obligatoryjnie różne ewidencje dla celów
rozliczeń publiczno-prawnych, których rodzaj zależy między innymi od wybranej formy
rozliczeń z tytułu podatku dochodowego. Informacje w nich zawarte można również
wykorzystać do celów zarządzania, chociaż w znacznie ograniczonym zakresie. Celem
artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania informacji zawartych w podatkowej
księdze przychodów i rozchodów oraz dodatkowych obligatoryjnych ewidencjach
prowadzonych dla potrzeb rozliczeń publiczno-prawnych do oceny kondycji finansowej
mikroprzedsiębiorstwa.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] W. Gabrusewicz, Analiza finansowa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa
2014.
[2] Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU
1991 nr 80, poz. 350 ze zm.
[3] Ustawa z 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004 nr 173
poz. 1807, ze zm.
[4] Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 1994 nr 121, poz. 591 ze
zm.
[5] Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, DzU 1998 nr 144,
poz. 930 ze zm.
[6] Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia
podatkowej księgi przychodów i rozchodów, DzU 2003 nr 152, poz. 1475 ze zm.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW ANALIZY FINANSOWEJ DO OCENY KONDYCJI MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ OBLIGATORYJNYCH EWIDENCJI POMOCNICZYCH

AUTORZY:
Sabina Rokita

AFILIACJE AUTORÓW:
Zakład Finansów i Bankowości, Wydział Zarządzania, Politechnika
Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
21 (2/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
mikroprzedsiębiorstwo, ocena kondycji finansowej mikroprzedsiebiorstw,
analiza finansowa

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/133

DOI:
10.7862/rz.2014.hss.28

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.hss.28

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności