Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
21 (3/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.hss.46

AUTHORITARIANISM IN EUROPE INE THE TWENTIETH CENTURY: A POLITICAL-SCIENCE ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF THE POLITICAL SYSTEM (PART 2)

Waldemar PARUCH
Submitted by: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2014.hss.46

Abstract

The article is a political-science analysis of authoritarianism as a political system, which was an alternative to democracy and totalitarianism in Europe in the twentieth century. Three of seven elements of the authoritarian syndrome were analyzed in second part of this article: consolidation of State power; the traditionalist axiological order and its sources; the authoritarian camp. The results of the author’s studies presented in the particle show that the collapse of the authoritarian system in Europe in the twentieth century did not stem from the achievement of the declared goals but for two other reasons. First, the defeats suffered during the World War Two caused the breakdown of the authoritarian states in Central Europe, in which the authoritarian order had been established. Regardless of the circumstances, the authoritarian leaders were unable to prevent the loss of independence and of the status of political actor by the states and nations in this part of Europe. Second, in Western Europe (Spain, Portugal, and Greece) there was an internal crisis of the authoritarian political system triggered by the dispute within the ruling camp over the direction of politics and new strategic goals, especially in the face of rivalry between the United States and the Soviet Union under conditions of confrontation between the democratic order and totalitarianism. This was accompanied by the loss of legitimacy by the authoritarian camp, which was tantamount to the delegitimation of the political system.

Full text (pdf)

References

[1] Biblioteka Narodowa. Zbiory specjalne, W. Zawadzki, “Notatki”, vol. 2

[2] Borejsza J.W., Szkoły nienawiści: Historia faszyzmów europejskich 1919–1945, Wrocław–Warszawa–Kraków 2000

[3] Borejsza; J.W., Mussolini był pierwszy..., Warszawa 1979

[4] Holzer J., System faszystowski a autorytarny: Uwagi polemiczne, “Acta Universitatis Wratislaviensis”, Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi. Faszyzm – teoria i praktyka w Europie (1922–1945) 1977/3, pp. 271–278

[5] Huntington S.P., Social and Institutional Dynamics of One-Party Systems, [in:] Authoritarian Politics in Modern Society: The Dynamics of Established One-Party Systems, eds S.P. Huntington, C.H. Moore, New York–London 1970, pp. 3–47

[6] Kochanowski J., Węgry: Od ugody do ugody 1867–1990, Warszawa 1997

[7] Koźmiński M., Nacjonalizm, mniejszości narodowe a reżimy dyktatorskie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918–1939, [in:] Dyktatury w Europie Środkowo-Wschodniej: Konferencja naukowa w Instytucie Historii PAN 2-3 XII 1971, ed. J. Żarnowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973, pp. 97–112

[7] Kulesza W.T., Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926–1935, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985

[8] Linz J.J., An Authoritarian Regime: Spain, [in:] Władza i polityka: wybór tekstów ze współczesnej politologii zachodniej, ed. M. Ankwicz, Warsaw 1986, pp. 215–-221

[9] Łossowski P., Rządy dyktatorskie w państwach bałtyckich 1926–1940: Studium porównawcze, “Acta Universitatis Wratislaviensis”, Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi 1982/8, pp. 3–31

[10] Machcewicz P., Frankizm: Analiza ruchu politycznego, “Magazyn Historyczny. Mówią Wieki” 1990/8, pp. 28–33

[11] Ränki G., Państwo i społeczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym, “Kwartalnik Historyczny” 1988/4, pp. 179–194

[12] Rothschild J., East Central Europe between the Two World Wars, Seattle–London 1974, series: “A History of East Central Europe”, vol. 9

[13] Saraiva; J.H., Krótka historia Portugalii, Kraków 2000

[14] Skibiński P., Francisco Franco i jego system, “Nowe Państwo”, 7 II 1997, no. 6 (63), p. 12

[15] Skibiński P., Państwo generała Franco: Ustrój Hiszpanii w latach 1936–1967, Kraków 2004

[16] Sokół W., Legitymizacja systemów politycznych, Lublin 1997

[17] Sokół W., System autorytarny i jego legitymizacja, [in:] Społeczeństwo – Państwo – Władza, ed. M. Żmigrodzki, Lublin 1995, pp. 218–241

[18] The Archives of New Records, records set of Council of Ministers Presidium, Minutes, 8th sitting, 20 May 1935

[19] Turlejska M., Rozmyślania o doktrynie (Próba analizy pojęcia), “Acta Universitatis Wratislaviensis”, Historia 1981/36, pp. 433–441

[20] Wielomski A., Doktryna El Caudillaje na tle XIX- i XX-wiecznej hiszpańskiej tradycji politycznej, “Acta Universitatis Wratislaviensis”, Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi 1999/22, pp. 153–197

About this Article

TITLE:
AUTHORITARIANISM IN EUROPE INE THE TWENTIETH CENTURY: A POLITICAL-SCIENCE ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF THE POLITICAL SYSTEM (PART 2)

AUTHORS:
Waldemar PARUCH

AUTHORS AFFILIATIONS:
Dr hab. prof. UMCS Waldemar Paruch, Wydział Politologii, UMCS w Lublinie

SUBMITTED BY:
Justyna Stecko

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
21 (3/2014)

KEY WORDS AND PHRASES:
Authoritarianism, Political System, Twentieth Century, Political Thought.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/121

DOI:
10.7862/rz.2014.hss.46

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.hss.46

RECEIVED:
2014-05-01

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności