Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
19 (3/2012), DOI: 10.7862/rz.2012.einh.21

Rola kapitału rodzimego i obcego w stymulowaniu rozwoju jednostek lokalnych w województwie lubelskim

Stanisław Skowron

DOI: 10.7862/rz.2012.einh.21

Streszczenie

W artykule wykazano na podstawie badań powiatów województwa lubelskiego, że na roz-wój potencjału społeczno-ekonomicznego większości jednostek lokalnych (gmin, powiatów) największy wpływ ma rodzimy kapitał, który stanowi podstawę dla wykorzystania kapitału obcego w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ten ostatni stanowi istotne uzupeł-nienie potencjału jednostki.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Dziemianowicz W., Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, UW, War-szawa 1997.
[2] Jerczyński M., Metody pośrednie identyfikacji i pomiaru bazy ekonomicznej miast, [w:] K. Dziewoński, M. Jerczyński, Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast, PWN, Warszawa 1971.
[3] Kosiedowski W., Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego, [w:] Zarządzanie rozwojem
Rola kapitału… 87
regionalnym i lokalnym, red. W. Kosiedowski, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2001.
[4] Krawczyk G., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju lokalnego na przy-kładzie gmin województwa lubelskiego, praca doktorska, Politechnika Radomska, wrzesień 2007.
[5] Miszczuk A., Regionalizacja Administracyjna III Rzeczypospolitej – Koncepcje teoretyczne a rzeczywistość, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
[6] Niedźwiecki A., Analiza taksonomiczna jako narzędzie oceny potencjału społeczno-gospodarczego województw, [w:] Zróżnicowanie i współpraca regionów w integracji europejskiej, red. Bojar E., Kurys J., Politechnika Lubelska, Lublin 2002.
[7] Parysek J.J., Rola polskich samorządów terytorialnych w procesie planowania rozwoju spo-łeczno-gospodarczego i zagospodarowania

Podsumowanie

TYTUŁ:
Rola kapitału rodzimego i obcego w stymulowaniu rozwoju jednostek lokalnych w województwie lubelskim

AUTORZY:
Stanisław Skowron

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Lubelska

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
19 (3/2012)

SŁOWA KLUCZOWE:
województwo lubelskie, kapitał

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/12

DOI:
10.7862/rz.2012.einh.21

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2012.einh.21

PRAWA AUTORSKIE:
Politechnika Rzeszowska

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności