Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
21 (3/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.hss.43

QUALITY OF SOCIAL SERVICES AND FACILITIES

Bohuslava MIHALČOVÁ, Luboš SOCHA, Barbora GONTKOVIČOVÁ, Lucia BEDNÁROVÁ
Submitted by: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2014.hss.43

Abstract

The development of any modern society is accompanied by increasing importance of social care services, as a tool of social care policies of the state. The framework of social care services depends on several factors, but meeting the needs of social care recipients should enjoy the highest priority. Therefore, it is needed to pay attention to question of quality, sufficiency, availability and efficiency of social care services and also ensuring optimal development of the disposable sources. The social care services are preferentially designed for people who find themselves into unfavorable social situation and are unable to obtain elementary baseline commodities for their lives, or need urgent help for other serious reasons. In the Slovak Republic, such assistance forms fall within competence of self-government institutions and non-public providers. The aim of contribution is to define the theoretical framework of research conducted on this issue, in order to identify the status quo in terms of level of quality and satisfaction with social care services provided in social care facilities in selected areas of Slovakia (Košice within the district), thereby identifying the potential for real improvement and specifying the primers and drivers predominant for the strategy of further development in social care services.

Full text (pdf)

References

 1. Chou, S. et al. (2003). Factors Influencing Residents’ Satisfaction in Residential Aged Care. In: The Gerontologist. Vol. 43, Issue 4, p. 459-472. ISSN: 1758-5341.
 2. Bień, B. et al. (2013). Disabled older people’s use of health and social care services and their unmet care needs in six European countries. In: European Journal of Public Health. Vol. 23, Issue 6, p. 1032-1038. ISSN: 1101-1262.
 3. Engström, M. et al. (2005). Staff perceptions of job satisfaction and life situation before and 6 and 12 months after increased information technology support in dementia care. In: Journal of Telemedicine and Telecare. Vol. 11, Issue 6, p. 304-309. ISSN: 1758-1109
 4. EÚ a sociálna inklúzia (2010): http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_against_poverty/index_sk.htm. (15.2.2014).
 5. Európska Komisia, Európa 2020 (2010): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:SK:HTML. (15.2.2014).
 6. Hrnčiar, M. (2011). Kvalita sociálnych služieb. In: Sociálna práca, manažment a ekonómia : výzvy v období ekonomickej krízy : zborník referátov z 3. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou: 6. apríl 2011. Dolný Kubín. Ružomberok: Verbum, p. 9-17.  ISBN 978-80-8084-739-5.
 7. Klinec, I. (2010). Relokalizácia, obnova sociálneho kapitálu a vytváranie udržateľného modelu ekonomiky. In: Sociálny kapitál, ľudský kapitál a chudoba v regiónoch Slovenska: zborník statí.: Ekonomická fakulta TU, Košice, ISBN 978-80-553-0573-8.
 8. Krupa, S. et al. (2009). Kvalita v sociálnych službách. Učebné texty pre sociálnych pracovníkov na Ukrajine. http://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/013/001544.pdf.
 9. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (2009). Národné priority rozvoja sociálnych služieb: http://www.employment.gov.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/narodne-priority-rozvoja-socialnych-sluzieb.pdf. (15.2.2014).
 10. Stolt, R. et al. (2011). Privatization of social services: Quality differences in Swedish elderly care. In: Social Science & Medicine. Vol. 72, Issue 4, p. 560-567. ISSN: 0277-9536
 11. Šikula, M. et al. (2008). Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava. Ekonomický ústav SAV, Ústav politických vied SAV, Ústav štátu a práva SAV, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. 244 p.: http://www.mensiny.vlada.gov.sk/data/files/4180.pdf. (15.2.2014).
 12. Štandardy kvality sociálnych služieb: http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Cinnosti_KSK/Socialne_Veci/Legislatava_Podmienky_Registracie/Documents/Standardy_kvality_soc_sluzieb.pdf. (28.12.2011.).
 13. Učeň, P. (2008). Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení. Praha : Grada 2008. s.106-107. ISBN 9788024724720.
 14. Zákon č. 485/2013 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
 15. Zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
 16. Zákon NR SR č. 539/2008 Z .z. o podpore regionálneho rozvoja.
 17. Zákon NR SR č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP.

About this Article

TITLE:
QUALITY OF SOCIAL SERVICES AND FACILITIES

AUTHORS:
Bohuslava MIHALČOVÁ (1)
Luboš SOCHA (2)
Barbora GONTKOVIČOVÁ (3)
Lucia BEDNÁROVÁ (4)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD., PhD., EUR ING., University of Economics in Bratislava , The Faculty of Business Economics with seat in Košice, Department of Business Entrepreneurship,
(2) Ing. Luboš Socha, PhD., PhD., Technical University of Košice, Faculty of Aeronautics, Department of Air Traffic Management
(3) Ing. Barbora Gontkovičová, PhD., University of Economics in Bratislava , The Faculty of Business Economics with seat in Košice, Department of Business Entrepreneurship,
(4) Doc. Lucia Bednárová, PhD., University of Economics in Bratislava , The Faculty of Business Economics with seat in Košice, Department of Business Entrepreneurship,

SUBMITTED BY:
Justyna Stecko

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
21 (3/2014)

KEY WORDS AND PHRASES:
social work, decision making, social policy, satisfaction

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/118

DOI:
10.7862/rz.2014.hss.43

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.hss.43

RECEIVED:
2014-06-01

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności