Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Chemical Technology & Biotechnology

Chemical Technology & Biotechnology
1, DOI: 10.7862/rc.2017.1

Pianki poliuretanowe z pierścieniem 1,3,5-triazynowym i atomami krzemu.

Ewelina CHMIEL, Marzena BARCIKOWSKA, Jacek LUBCZAK

DOI: 10.7862/rc.2017.1

Streszczenie

W wyniku zmieszania oligoeteroli z pierścieniem 1,3,5-triazynowym i atomami krzemu uzyskano poliol nadający się do otrzymywania sztywnej pianki poliuretanowej. Zbadano właściwości fizyczne i użytkowe otrzymanej pianki: gęstość pozorną, chłonność wody, stabilność wymiarów, współczynnik przewodzenia ciepła, odporność ter miczną i właściwości ogniowe. Stwierdzono, że charakteryzuje się ona zwiększoną wytrzymałością mechaniczną i odpornością termiczną w stosunku do klasycznych, sztywnych pianek poliuretanowych oraz zmniejszoną szybkością palenia. Podczas długotrwałego wygrzewania w temperaturze 150-200oC następuje wzrost jej wytrzymałości na ściskanie. Pianka poddana ekspozycji w temperaturze 150oC w ciągu miesiąca staje się samogasnąca, a wygrzewana w temperaturze 175oC - niepalna.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

1. Lubczak J.: Polimery, 56 (5), 360-368 (2011).
2. Wirpsza Z.: Poliuretany, WNT, Warszawa 1991.
3. Czupryński B., Paciorek-Sadowska J., Liszkowska J.: J. Appl. Polym. Sci.,100(3), 2020-2029 (2006).
4. Czupryński B., Paciorek-Sadowska J., Liszkowska J.: Chin. J. Chem., 24(12), 1796-1799 (2006).
5. Janowska G., Przygocki W., Włochowicz A.: Palność polimerów i materiałów polimerowych, WNT, Warszawa 2007.
6. Lubczak J., Chmiel-Szukiewicz E., Duliban J., Głowacz-Czerwonka D., Lubczak R., Łukasiewicz B., Zarzyka I., Łodyga A., Tyński P., Minda-Data D., Kozioł M., Majerczyk Z.: Przem. Chem., 10, 1690-1697 (2014).
7. Zhao C. Y., Yan Y., Hu Z. H., Li L. P. , Fan X. Z.: Journal of Wuhan University of Technology, 36(8), 17-24 (2014).
8. Feng X. Y., Li S. K., Wang Y., Wang Y. C., Liu J. X.: Adv. Mat. Res., 815, 246-250 (2013).
9. Nikje M. M. A., Tehrani Z.M.: Polym. Eng. Sci., 50 (3), 468-473 (2010).
10. Francés A.B., Navarro Bañón N.V.: Mater. Sci. Eng., 64012020, 1-6 (2014).
11. Hu Yi, Ke-Lu Yan,: J. Appl. Polym. Sci., 109, 2169-2175 (2008).
12. Lubczak J., Chmiel E., Barcikowska M., Bułdak N., Modyfikacja Polimerów, Stan i perspektywy w roku 2015, Wydawnictwo TEMPO s. c. Wrocław 2015, str. 138-142.
13. Lubczak J.: Polym. Plast. Technol. Eng. (w druku).
14. PN-EN ISO 845:2000: Gumy i tworzywa sztuczne porowate. Oznaczanie gęstości pozornej. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2000.
15. PN-EN 2896:1987: Tworzywa sztuczne sztywne porowate. Oznaczanie chłonności wody, Polski Komitet Normalizacyjny Miar i Jakości, Warszawa 1993.
16. PN-EN ISO 3582:2002: Elastyczne tworzywa sztuczne porowate. Ocena laboratoryjna charakterystyk palenia małych próbek spalanych małym płomieniem w położeniu poziomym, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2008.
17. PN-EN 2796:1986: Sztywne tworzywa porowate. Badanie stabilności wymiarów, Polski Komitet Normalizacyjny Miar i Jakości, Warszawa 1993.
18. PN-EN 844:1978: Tworzywa sztuczne porowate. Próba ściskania sztywnych tworzyw sztucznych, Polski Komitet Normalizacyjny Miar i Jakości, Warszawa 1993.
19. PN-EN ISO 4589–2, Tworzywa sztuczne. Oznaczanie zapalności metodą wskaźnika tlenowego. Część 2. Badanie w temperaturze pokojowej, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2006.
20. Czupryński B.: Zagadnienia z chemii i technologii polimerów, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2004.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Pianki poliuretanowe z pierścieniem 1,3,5-triazynowym i atomami krzemu.

AUTORZY:
Ewelina CHMIEL (1)
Marzena BARCIKOWSKA (2)
Jacek LUBCZAK (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
(2) Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
(3) Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

WYDAWNICTWO:
Chemical Technology & Biotechnology
1

SŁOWA KLUCZOWE:
oligoeterol z pierścieniem 1,3,5-triazyny, oligoeterol z atomami
krzemu, spienianie, właściwości pianki, termoodporność, palność

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/ctb/1

DOI:
10.7862/rc.2017.1

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rc.2017.1

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-12-27

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2017-02-15

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności