Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.248, DOI: 10.7862/rb.2017.248

APPROACH TO THE DETERMINATION OF FAILURE RISK LEVEL INDEX ON THE EXAMPLE OF THE NATURAL GAS DISTRIBUTION SUBSYSTEM

Marek URBANIK, Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK
Submitted by: Artur Szalacha

DOI: 10.7862/rb.2017.248

Abstract

The paper presents issues related to the failure risk analysis in the natural gas distribution subsystem (NGDS). In the operation analysis of the gas supply system, very crucial is safety assessment of its functioning, that is why the approach to determining risk in the NGDS by means of the risk level index of gas network failure has been proposed. The presented method can constitute the basis for a comprehensive failure risk management program and the process of making operational decisions.

Full text (pdf)

References

[1]  Dieckhoener C., Lochner S., Lindenberger D.: Simulating the Effects of European Natural Gas Infrastructure Developments, Oil Gas-European Magazine, 36(4) 2010, pp. 174-185.

[2]  Dietrich A., Migracja gazu związana z nieszczelnością dystrybucyjnej sieci gazowej. Nafta-Gaz 2016, nr 1, s. 40-44.

[3]  Majid, Z.A., Mohsin, R., Yaacob, Z., Hassan, Z.: Failure analysis of natural gas pipes, Engineering Failure Analysis 2010, 17(4), pp. 818-837.

[4]  Materiały z PNiG.

[5]  Rak J.: Istota ryzyka w funkcjonowaniu systemu zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004.

[6]  Rak J.: Metoda planowania remontów sieci wodociągowej na przykładzie miasta Krosna, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, t. XXXI, z. 61 (1/14), 2014, s. 225-232. DOI:10.7862/rb.2014.15.

[7]  Rak J.: Metody matrycowe oceny ryzyka w systemach zaopatrzenia w wodę. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna W Budownictwie", INSTAL, z.3, s. 42-45, 2004.

[8]  Rak J.: Ryzyko w funkcjonowaniu operatora SZW - analiza ergonomiczna. Wydawnictwo Sigma NOT, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, t. LXXVII, z. 6, s. 211-214, 2003.

[9]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami.

[10]  Shalaby, H.M., Riad, W.T., Alhazza, A.A., Behbehani, M.H.: Failure analysis of fuel supply pipeline, Engineering Failure Analysis, 13 (5)2006, pp. 789-796.

[11]  Tchórzewska-Cieślak B.: Metody analizy i oceny ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2011.

[12]  Tchórzewska-Cieślak B.: Niezawodność i bezpieczeństwo systemów komunalnych na przykładzie systemu zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2008.

[13]  Tchórzewska-Cieślak B.: Risk management system in water-pipe network functioning. Proceedings of the European Safety and Reliability Conference 2009, Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Application 3, pp. 2463–2471.

[14]  Tchórzewska-Cieślak B.: Water supply system reliability management. Environmental Protection Engineering 2009, 35, pp. 29-35.

[15]  Tchórzewska-Cieślak B., Pietrucha-Urbanik K.: Failure risk analysis in the collective water supply systems in crisis situations. Journal of Polish Safety and Reliability Association 2013, 1(4), pp. 129-136.

[16]  Tchórzewska-Cieślak B., Pietrucha-Urbanik K.: Methods for integrated failure risk analysis of water network in terms of water supply system functioning management. Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars 2017, t. 8, z.1, pp. 157-166.

[17]  Urbanik M., Tchórzewska-Cieślak B.: Ecological aspects of the natural gas use, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, t. XXXII, z. 62(1/15), s. 409-417. DOI: 10.7862/rb.2015.29.

[18]  Urbanik M., Tchórzewska-Cieślak B.: Podstawy analizy niezawodności funkcjonowania instalacji wykorzystujących gaz ziemny, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, t. XXXII, z. 62 (1/15), s. 419-431. DOI: 10.7862/rb.2015.30.

About this Article

TITLE:
APPROACH TO THE DETERMINATION OF FAILURE RISK LEVEL INDEX ON THE EXAMPLE OF THE NATURAL GAS DISTRIBUTION SUBSYSTEM

AUTHORS:
Marek URBANIK (1)
Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

SUBMITTED BY:
Artur Szalacha

JOURNAL:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.248

KEY WORDS AND PHRASES:
gas network functioning, gas network, risk, gas network failure

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/991

DOI:
10.7862/rb.2017.248

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.248

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności