Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.20, DOI: 10.7862/rb.2014.20

SPOSOBY OKREŚLANIA NOŚNOŚCI GEOTECHNICZNEJ PALI WCISKANYCH – PROCEDURY I PRZYKŁADY OBLICZENIOWE WEDŁUG EUROKODU 7

Dariusz SOBALA

DOI: 10.7862/rb.2014.20

Streszczenie

W pracy przedstawiono podstawowe sposoby określania nośności geotechnicznej pali wciskanych zgodne z zasadami PN-EN 1997-1. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne zostały oparte na wynikach badań statycznych nośności pali, wynikach badań podłoża, wynikach badań dynamicznych pali: nośności pali przy dużych odkształceniach lub wpędach/wzorach dynamicznych. Poszczególne metody określania nośności geotechnicznej pali wciskanych przedstawiono w postaci procedur obliczeniowych wykorzystujących alternatywne
w porównaniu z powszechnie stosowanymi metodami wg PN- PN-83/B-02482
– metody projektowania. Każdy z omówionych sposobów projektowania zilustrowano przykładem obliczeniowym opartym na danych zaczerpniętych z realizacji rzeczywistych fundamentów palowych w technologii żelbetowych pali prefabrykowanych wbijanych. Określone różnymi sposobami nośności geotechniczne pali zostały każdorazowo zweryfikowane metodami alternatywnymi zgodnie z wymaganiami Eurokodu 7. Porównanie wyników projektowania i weryfikacji nośności pali wciskanych uzyskanych różnymi sposobami potwierdza spójność koncepcji projektowania tego rodzaju elementów geotechnicznych przyjętą w Eurokodzie 7
i możliwość wymiennego stosowania poszczególnych sposobów projektowania pali w zależności od warunków realizacji projektu. Przedstawione w pracy przykłady projektowania pali prezentują również zawarte w Eurokodzie 7 możliwości aktywnego podejścia do kształtowania wartości nośności obliczeniowej i towarzyszącego jej poziomu bezpieczeństwa poprzez przyjęcie odpowiedniej strategii projektowania oraz określenia właściwego zakresu i rodzaju badań wykonywanych na potrzeby projektowania. Powszechne wdrożenie do krajowej praktyki projektowania pali zasad i reguł Eurokodu 7 umożliwi także wykorzystanie światowego dorobku
w zakresie metod określania nośności granicznej pali.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne.
 2. prEN ISO 22477-1. Geotechnical investigation and testing – Testing of geotechnical structures – Part 1: Pile load test by static axially loaded compression.
 3. API RP 2A – LRFD. Planning Designing and Construction of Fixed Offshore Platforms – Load and Resistance Factor Design. American Petroleum Institute, 1993.
 4. Bustamante M., Gianeselli L.: Pile bearing capacity predictions by means of static penetrometer CPT. Proc. of 2nd European Symposium on Penetration Testing, ESOP-II, Amsterdam, vol. 2, 1982, pp. 493-500.
 5. EA-Pfähle. Recommendations on piling. DGGT/Ernst&Sohn, 2014.
 6. Fascicule 62, Titre V. Laboratoire Central des Ponts et Chausées de Paris, 1993.
 7. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
 8. ASTM Designation D 4945. Standard Test Method for High-Strain Dynamic Testing of Piles.
 9. CIRIA. The Observational Method. Report R185, 1999.
 10. Goodman R.E.: Karl Terzaghi: the Engineer as Artist. ASCE PRESS, 1990.
 11. Sobala D.: Wyznaczanie nośności geotechnicznej pali wciskanych według EC7
 12. i metody opisanej w PN-83/B-02482. Kwartalnik Mosty, nr 6/2011.
 13. Sobala D.: Wyznaczanie nośności geotechnicznej pali wciskanych – procedura
 14. i przykłady obliczeniowe wg Eurokodu 7. Wrocławskie Dni Mostowe. Aktualne realizacje mostowe, Wrocław 24-25 listopada 2011.
 15. Skov R., Denver H.: Time-dependence of bearing capacity of piles. Proc. of 3rd international conference on the application of stress-wave theory to piles, B.H. Fellenius (ed.). Ottawa, Canada 1988, pp. 879-888.
 16. Gwizdała K.: Fundamenty palowe, t. 1 i 2. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Podsumowanie

TYTUŁ:
SPOSOBY OKREŚLANIA NOŚNOŚCI GEOTECHNICZNEJ PALI WCISKANYCH – PROCEDURY I PRZYKŁADY OBLICZENIOWE WEDŁUG EUROKODU 7

AUTORZY:
Dariusz SOBALA

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Rzeszowska,

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.20

SŁOWA KLUCZOWE:
nośność graniczna pali, nośność obliczeniowa pala, nośność charakterystyczna pala, badania pali, badania podłoża, wpędy

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/99

DOI:
10.7862/rb.2014.20

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.20

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-05-24

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności