Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.236, DOI: 10.7862/rb.2017.236

ANALIZA STABILNOŚCI CHEMICZNEJ BUTELKOWANEJ WODY ŹRÓDLANEJ „IWONICZANKA”

Dominika GRATKOWSKA-ŻMUDA
Dodany przez: Artur Szalacha

DOI: 10.7862/rb.2017.236

Streszczenie

Rola jaką pełni woda w życiu człowieka jest nieoceniona. Poza tym, że jest głównym składnikiem ilościowym pożywienia jest także czynnikiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania. W celu zapewnienia prawidłowych procesów fizjologicznych ważne jest systematyczne dostarczanie płynów do organizmu na poziomie co najmniej 1,5 - 2 l dziennie. Ważne jest także, aby spożywana woda charakteryzowała się pierwotną czystością mikrobiologiczną i stabilnością składu chemicznego, a ponadto była cennym źródłem składników mineralnych, które są wartościowym uzupełnieniem codziennej diety. W artykule przedstawiono charakterystykę butelkowanej wody źródlanej Iwoniczanka. Celem charakterystyki było określenie jakości i stabilności chemicznej badanej wody, a także klasyfikacja jej użyteczności pod kątem zawartości minerałów z uwzględnieniem ich dziennego zapotrzebowania dla osoby dorosłej. Analizie poddano 41 wskaźników jakościowych wody. Badania zostały wykonane wg metodyki zawartej w normach PN-EN ISO 17294:2006, PN-79/C-04588.02, PN-EN ISO 9297:1994, PN-C-04576.04/XII 1994, PN-82/C-04576.08, PN-EN 26777. Wyniki przeprowadzonych analiz wykazały, że butelkowana woda Iwoniczanka jest średniozmineralizowaną wodą źródlaną o charakterze wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowym, wyróżniającą się pierwotną czystością mikrobiologiczną i stabilnością składu chemicznego, a także jest w pełni użyteczna pod kątem dziennego zapotrzebowania na minerały.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Jarosz M., Rychlik E., Płyny, [w:] Jarosz M., Praktyczny Podręcznik Dietetyki, Wydawnictwo Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2010.

[2]  Ziemiański Ś., Rola równowagi wodno-mineralnej w organizmie, Agro Przemył, Nr specjalny lato 2006.

[3]  Piech A. P., Baszak A., Pierwiastki śladowe w wybranych wodach mineralnych
dostępnych w handlu, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (4/16), październik-grudzień 2016, pp. 419-432, DOI: 10.7862/rb.2016.286.

[4]  Committee to Review Dietary Reference Intakes for Vitamin D and Calcium, Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington, DC: National Academy Press, 2010.

[5]  http://iwoniczanka.pl/ {dostęp 15.05.2017}.

[6]  Lamb G. D., Stephenson D. G., Effects of intracellular pH and [Mg2+] on excitation-contraction coupling in skeletal muscle fibres of the rat, J Physiol, 478, 1994, pp. 331-339.

[7]  Vink R., Cernak I., Regulation of intracellular free magnesium in central nervous system injury, Front Biosci, 1(5), 2000, pp. D656-D665.

[8]  Heaney R. P., Role of dietary sodium in osteoporosis, J Am Coll Nutr., 25(3), 2006, pp. 271S-276S.

[9]  He F. J., MacGregor G. A., Beneficial effects of potassium on human health, Physiologia Plantarum, 133(4), 2008, pp. 725-735.

[10]  http://www.mineralwaters.org {dostęp 15.05.2017}.

[11]  Hoffman M., Jędrzejczyk H., Rola wody w przetwórstwie żywności, żywieniu i zdrowiu człowieka, Część I Naturalne wody mineralne i źródlane, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1(14/24), 2004, pp. 13-18.

[12]  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych.

[13]  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości.

[14]  http://www.wodamineralna.netmark.pl/ {dostęp 15.05.2017}.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA STABILNOŚCI CHEMICZNEJ BUTELKOWANEJ WODY ŹRÓDLANEJ „IWONICZANKA”

AUTORZY:
Dominika GRATKOWSKA-ŻMUDA

AFILIACJE AUTORÓW:
Iwoniczanka Sp. z o.o.

DODANY PRZEZ:
Artur Szalacha

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.236

SŁOWA KLUCZOWE:
chemizm wód podziemnych, składniki mineralne, czystość, procesy fizjologiczne, organizm człowieka

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/978

DOI:
10.7862/rb.2017.236

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.236

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności