Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.235, DOI: 10.7862/rb.2017.235

WYBRANE ASPEKTY PROBLEMATYKI OCHRONY ŚRODOWISKA W OCENIE RESPONDENTÓW

Jan KRUPA, Andrzej MANTAJ, Piotr KOSZELNIK
Dodany przez: Artur Szalacha

DOI: 10.7862/rb.2017.235

Streszczenie

W pracy przedstawiono wypowiedzi 685 osób dotyczące ich codziennych działań na rzecz ochrony oraz oceny stanu środowiska w Polsce i warunkujących go czynników. Zdecydowana większość respondentów pochodziła z woj. podkarpackiego, a ich wiek, płeć, poziom wykształcenia oraz deklarowany stopień zainteresowania problematyką ochrony środowiska pełniły rolę determinant ich opinii w powyższym zakresie. W celu sprawdzenia statystycznej istotności zróżnicowania opinii i praktyk badanych osób posłużono się nieparametrycznym testem chi-kwadrat z uwagi na charakter zebranych informacji. Stwierdzono, że głównym źródłem informacji o problematyce ochrony środowiska był Internet. Stan zanieczyszczenia środowiska w Polsce został określony, w przeważającej liczbie przypadków, jako średni, przy czym jako główny powód nieprzestrzegania zasad ochrony środowiska podano bezkarność sprawcy. Najpowszechniejszymi działaniami na rzecz zachowania czystości środowiska okazały się: segregacja odpadów, oszczędne zużycie energii elektrycznej oraz wody, a głównym ograniczeniem zachowań proekologicznych był brak czasu oraz sytuacja finansowa respondentów. 

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład, PWN, Warszawa 2000, s. 761.

[2]  Badania świadomości ekologicznej Polaków, Raport dla Bayer Sp. z o.o., październik 2005, s. 5–12, http://www.eduskrypt.pl/ebookswiadomosc_ekologiczna_polakow_wyniki _badan_przeprowadzonych_przez_gfk_polonia_we_wspolpracy_z_firma_bayer-487.html (dostęp: 25.04.2017).

[3]  Coraz lepiej z ekologią. http://www.pbs.pl/x.php/1,973/Coraz-lepiej-z-ekologia.html (dostęp: 28.03.2017).

[4]  Deluga W., Wybrane aspekty wykorzystania marketingu ekologicznego dla poprawy środowiska naturalnego w Koszalinie, „EUROPA REGIONUM”, t.. XXIII, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 97-108.

[5]  Deng J., King B., Bauer T., Evaluating natural attractions for tourism, “Annals of Tourism Research”, 29(2), 2000.

[6]  Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa1998, s. 358-362.

[7]  Kiełczewski D., Ekologia społeczna, Wydawnictwo „Ekologia i Środowisko”, 1999, Białystok, s. 20.

[8]  Kozikowska M., Zrównoważony rozwój a turystyka w Polsce, Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja pt. Zrównoważony rozwój turystyki w regionach Polski, Z. 11(1), Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa 2013.

[9]  Środowisko a zdrowie – badania sondażowe, red. W. Jarosz, J. Brol, B. Jarzębska, Z. Nowińska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice 2011,
s. 10-11.

[10] Zaręba D., Ekoturystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WYBRANE ASPEKTY PROBLEMATYKI OCHRONY ŚRODOWISKA W OCENIE RESPONDENTÓW

AUTORZY:
Jan KRUPA (1)
Andrzej MANTAJ (2)
Piotr KOSZELNIK (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
(2) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
(3) Politechnika Rzeszowska 

DODANY PRZEZ:
Artur Szalacha

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.235

SŁOWA KLUCZOWE:
ochrona środowiska, badania ankietowe, rzeczywiste działania respondentów

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/977

DOI:
10.7862/rb.2017.235

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.235

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności