Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.230, DOI: 10.7862/rb.2017.230

ROLA GEODETY W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Aleksandra MIERZEJOWSKA
Dodany przez: Artur Szalacha

DOI: 10.7862/rb.2017.230

Streszczenie

W artykule poruszono tematykę związaną z pracami geodezyjnymi prowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji budowlanych. Niemalże w każdym procesie inwestycyjnym obok inwestora, inspektora nadzoru, projektanta i kierownika budowy istotną rolę odgrywa geodeta. Po mimo tego jego osoba nie jest wymieniana jako pełnoprawny uczestnik procesu inwestycyjnego. W ramach artykułu autorka skupiła głównie uwagę na czynnościach wykonywanych bezpośrednio przez geodetę na każdym etapie prac.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z późniejszymi zmianami.

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

[5] PN-ISO 4463-3:2001 Metody pomiarowe w budownictwie – Tyczenie i pomiar. Wykazy sprawdzające dla realizacji zadań geodezyjnych i usług pomiarowych.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ROLA GEODETY W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

AUTORZY:
Aleksandra MIERZEJOWSKA

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Śląska

DODANY PRZEZ:
Artur Szalacha

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.230

SŁOWA KLUCZOWE:
inwestycja budowlana, prace geodezyjne, uczestnik inwestycji, etapy inwestycji

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/973

DOI:
10.7862/rb.2017.230

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.230

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności