Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.227, DOI: 10.7862/rb.2017.227

TRANSFORMACJA WSPÓŁRZĘDNYCH Z UKŁADÓW STOSOWANYCH W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO DO UKŁADU PAŃSTWOWEGO NA PRZYKŁADZIE PG „SILESIA”

Violetta SOKOŁA-SZEWIOŁA, Marian PONIEWIERA, Andrzej ZYGMUNIAK
Dodany przez: Artur Szalacha

DOI: 10.7862/rb.2017.227

Streszczenie

Zgodnie z obecnym stanem prawnym dokumenty wchodzące w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej tworzonej w przedsiębiorstwach górniczych w Polsce mogą być sporządzone w lokalnym układzie geodezyjnym, pod warunkiem, że przedsiębiorca dysponuje możliwością transformacji geodezyjnej tego układu do państwowego, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego. Kopalnie węgla kamiennego w Polsce stosują wiele lokalnych układów współrzędnych, m.in. Sucha Góra, Borowa Góra, GOP I, GOP II, GOP III czy
ROW-SG. Istotnym więc zagadnieniem staje się zapewnienie odpowiedniej dokładności transformacji. W artykule przedstawiono algorytm oraz analizę dokładności transformacji współrzędnych z układu Borowa Góra do układu PL-2000 wykonanej dla obszaru PG Silesia. W opracowaniu szczegółowo omówiono problem wyznaczania parametrów transformacji optymalnych z punktu widzenia uzyskiwanych dokładności. Zagadnienie zaprezentowano z wykorzystaniem programu Geolisp, stosowanego w większości kopalń, do sporządzenia map w postaci numerycznej, umożliwiającego transformację współrzędnych pomiędzy różnymi układami. Program działa w środowisku systemów CAD. Zawiera on współczynniki transformacji wyznaczone dla większości śląskich kopalń i gmin. Skutki działania programu są następujące: wszystkie obiekty mapy w postaci numerycznej, również rastry, otrzymują nowe współrzędne, a równoległe do ramki teksty i bloki pozostają do niej równoległe. Jednostkowa skala bloków oraz wysokość napisów pozostają bez zmian. System zapewnia współpracę z oprogramowaniem opracowanym przez firmę Algores-Soft.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Poniewiera M., Sokoła-Szewioła V. „GIS Systems in Polish coal mining”, Rozdział w monografii: „Innovative technologies in mining and transport”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, redakcja Prof. A.W. Korczak; 2014, s. 71-105.

[2]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej, Dz.U. 2015 poz. 1941.

[3]  Grygorenko W.: Teoria projektowania odwzorowań kartograficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1990.

[4]  Poniewiera M., Zientek D.: Technologia generowania map pochodnych, w różnych skalach, na podstawie numerycznej mapy podstawowej. Materiały konferencji naukowo-technicznej „VIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych”. Ustroń 15-17 czerwiec 2005, s. 465-473.

[5]  Rajnich R., Siembab J., Sosna A.: Mapy górnicze, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1986.

[6]  Maciaszek J.: System informacji o archiwalnych mapach i polach górniczych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010.

[7]  Kadaj R.: Wytyczne techniczne G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2001.

[8]  Poniewiera M., Pomykoł M., Poniewiera A.: Transformacja map numerycznych między różnymi układami współrzędnych. Zeszyty Naukowe; Politechnika Śląska nr 1600 Górnictwo; z. 258, s. 259-267; Gliwice 2003.

[9]  http://www.geonet.net.pl/?informacje/oferta/unitrans.html (dostęp: 28.07.2017 r.).

[10]  http://www.pgsilesia.pl/pl/o-firmie/historia (dostęp: 30.07.2017 r.).

[11]  Ustawa Prawo kartograficzne geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r., tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1131.

Podsumowanie

TYTUŁ:
TRANSFORMACJA WSPÓŁRZĘDNYCH Z UKŁADÓW STOSOWANYCH W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO DO UKŁADU PAŃSTWOWEGO NA PRZYKŁADZIE PG „SILESIA”

AUTORZY:
Violetta SOKOŁA-SZEWIOŁA (1)
Marian PONIEWIERA (2)
Andrzej ZYGMUNIAK (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Śląska
(2) Politechnika Śląska
(3) Politechnika Śląska

DODANY PRZEZ:
Artur Szalacha

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.227

SŁOWA KLUCZOWE:
mapy numeryczne, mapy górnicze, Sucha Góra, Borowa Góra, układ współrzędnych

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/970

DOI:
10.7862/rb.2017.227

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.227

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności