Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.222, DOI: 10.7862/rb.2017.222

OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA GEODEZYJNYCH TECHNIK POMIARÓW DO WYZNACZANIA DEFORMACJI GÓROTWORU NA TERENIE KOPALNI SOLI „KŁODAWA”

Michał BIENIASZ, Tadeusz GARGULA
Dodany przez: Artur Szalacha

DOI: 10.7862/rb.2017.222

Streszczenie

Jednym z aspektów funkcjonowania głębinowej kopalni soli jest osiadanie powierzchni terenu i części górotworu, znajdującego się ponad wyrobiskami. Proces ten powinien być stale monitorowany, m.in. poprzez pomiary geodezyjne. Celem pracy jest pokazanie możliwości zastosowania geodezyjnych technik do badania zjawiska deformacji górotworu w obszarze eksploatacji złoża soli kamiennej w Kopalni Soli „Kłodawa”. Pierwszym etapem podjętych prac była stabilizacja wielofunkcyjnej sieci obserwacyjnej w wyrobiskach najwyższych poziomów kopalni. Następnie sieć została pomierzona z zastosowaniem kilku technik pomiarów geodezyjnych. Finalnym efektem pracy jest analiza otrzymanych wyników pomiarów w odniesieniu do danych archiwalnych. Wyniki tej analizy mają posłużyć do określenia kierunków działań zmierzających do zapewnienia dalszej, bezpiecznej i efektywnej eksploatacji wysadu kłodawskiego.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Baran L.W.: Teoretyczne podstawy opracowania wyników pomiarów geodezyjnych, PWN, Warszawa 1999.

[2]  Bieniasz M.: Wykorzystanie współczesnych technik pomiarów geodezyjnych do wyznaczenia deformacji górotworu na przykładzie Kopalni soli „Kłodawa”. Praca magisterska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2015.

[3]  Bieniasz J., Wojnar W.: Analiza porównawcza deformacji poeksploatacyjnych kłodawskiego systemu komorowo – filarowego przy pionowym i ukośnym układzie wyrobisk, OBR GS „CHEMKOP”, Kraków 2008.

[4]  Borecki M., Chudek M.: Mechanika górotworu, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1972.

[5]  Budryk W.: Zapadliska na terenie miasta Inowrocławia, Przegląd Górniczo – Hutniczy, Sosnowiec, nr 8, 1933, s. 431-444.

[6]  Kortas G. (red.): Ruch górotworu w rejonie wysadów solnych. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, PAN, Kraków 2008.

[7]  Ney R., Ślizowski K.: Kopalnia „Solno” poligonem doświadczalnym w skali cechsztyńskiego Zagłębia solnego Europy Wschodniej. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Kraków, t. 7, z. 4, 1991, s. 957-979.

[8]  Maj A.: Opracowanie modelu konwergencji wyrobisk w podziemnych kopalniach soli. Rozprawa doktorska. AGH Kraków 2009.

[9]  Pietruszka K.: Prognozowanie deformacji na terenach górniczych metodą badań modelowych (MES) weryfikowanych pomiarami geodezyjnymi, Warsztaty z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie”, PAN, Mat. Symp. 2002, s. 285-292.

[10]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo – geologicznej, Dz. U. 2011, nr 291, poz. 1713.

[11]  Szpetkowski S.: Pomiary deformacji na terenach górniczych, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1978.

[12]  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; Dz. U. 2011, nr 163, poz. 981.

[13]  Wytyczne techniczne G-4.3: Bezpośrednie pomiary wysokościowe. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1981.

[14] www.poznajpolske.onet.pl/ (dostęp: 21.08.2017).

[15] www.chemkop.pl/ (dostęp: 21.08.2017).

[16] www.sol-klodawa.com.pl/ (dostęp: 21.08.2017).

[17] www.cluktur.pl/ (dostęp: 21.08.2017).

Podsumowanie

TYTUŁ:
OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA GEODEZYJNYCH TECHNIK POMIARÓW DO WYZNACZANIA DEFORMACJI GÓROTWORU NA TERENIE KOPALNI SOLI „KŁODAWA”

AUTORZY:
Michał BIENIASZ (1)
Tadeusz GARGULA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
(2) Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

DODANY PRZEZ:
Artur Szalacha

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.222

SŁOWA KLUCZOWE:
przemieszczenia, konwergencja, stabilizacja reperów, niwelacja

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/966

DOI:
10.7862/rb.2017.222

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.222

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności