Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.221, DOI: 10.7862/rb.2017.221

WYBRANE SPOSOBY WYKORZYSTANIA ZUŻYTYCH OPON SAMOCHODOWYCH W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM

Aleksander DUDA
Dodany przez: Artur Szalacha

DOI: 10.7862/rb.2017.221

Streszczenie

W referacie wskazano sposoby wykorzystania zużytych opon dla recyklingu oraz zastosowanie ich w budownictwie komunikacyjnym jako materiału tłumiącego, materiału filtracyjnego (drenaże odporne na przemarzanie), lekkich wypełniaczy (odciążenie), stabilizacji zboczy. Omówiono uwarunkowania prawne w Polsce i Unii Europejskiej dla recyklingu opon. Użycie materiałów gumowych pochodzących ze zużytych opon samochodowych zmniejszy wykorzystanie deficytowych kruszyw naturalnych oraz może być dobrą alternatywą dla kosztownych sposobów wzmacniania gruntu w przypadkach budowy obiektów infrastruktury komunikacyjnej na słabonośnym podłożu. Istotną kwestia jest również to, że sektor recyklingu przesuwa się w kierunku bardziej zrównoważonego przetwarzania opon. Paliwo pochodzące z opon to szybkie rozwiązanie dużego problemu, tym nie mniej tracony jest bezpowrotnie materiał gumowy o unikalnych właściwościach mechanicznych. W referacie ponadto zestawiono projekty europejskie dotyczące rozwoju alternatywnego wykorzystania zużytych opon.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  http://www.etrma.org/uploads/Modules/Documentsmanager/20131015---statistics-booklet-2013-final2.pdf(dostęp: 31.07.2017 r.).

[2]  Directice 2008/98/EC of the European Parliament and of the council.

[3]  Sybilski D., Zastosowanie odpadów gumowych w budownictwie drogowym, Przegląd Budowlany 2009, 5, 37-44.

[4]  Trzaska E.: Zagospodarowanie zużytych opon w budownictwie drogowym. Nafta-Gaz, nr 10/2010, s. 947-951.

[5]  DD CEN/TS 14243:2010 - Materials produced from end of life tyres. Specification of categories based on their dimension(s) and impurities and methods for determining their dimension(s) and impurities.

[6]  http://www.pirolizaopon.pl/(dostęp: 31.07.2017 r.).

[7]  Oprzędkiewicz J., Stolarski B.: Technologia i systemy recyklingu w Polsce. WNT, Warszawa 2003.

[8]  Wojciechowski A., Michalski R., Kamińska E.: „Recykling opon”, Międzynarodowa Konferencja N-T „Problemy Recyklingu 2011”, Józefów k/Otwocka, 5-8 października 2011 r.

[9]  www.ecoflex.com.au (dostęp: 31.07.2017 r.).

[10] A. Duda, D. Sobala, T. Siwowski, D. Kaleta.: „Wykorzystanie materiałów z recyklingu opon samochodowych w budownictwie komunikacyjnym”, Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej, 21/2016

[11] PAS 108:2007 - Specification for the production of tire bales for use in construction. British Standards Institution

[12] Zornberg, J. G., Christopher, B. R., and Oosterbaan, M. D. (2005), Tire Bales in Highway Applications: Feasibility and Properties Evaluation. Colorado Department of Transportation, Report No. CDOT-DTD-R-2005-2, Denver, Colorado.

[13] Council Directive 99/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste.

[14] The End of Life Vehicles (ELV) Directive (2000/53/EC).

[15] Directive 2002/73/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 .

[16] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1546.).

[17] http://www.etrma.org/uploads/Modules/Documentsmanager/20150408---statistics-booklet-2014-final2-(modified).pdf(dostęp: 31.07.2017 r.).

[18] Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628).

[19] Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 933).

[20] Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202).

[21] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach producentów niektórych wyrobów oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 z późniejszymi zmianami).

[22] Ustawa czyszcząca z dnia 7 lutego 2003 r. wprowadzająca również od 2004 r. obowiązek recyklingu zużytych opon(DZ. U. 2003, Nr 7, poz. 78).

[23] EcoLanes, “Economical and Sustainable Pavement Infrastructure for Surface Transport”, Publishable Final Activity Report, The University of Sheffield, 2009.

[24] http://anagennisi.org/wordpress/(dostęp: 31.07.2017 r.).

[25] http://persuade.fehrl.org/(dostęp: 31.07.2017 r.).

[26] http://www.rectyre.solintel.eu/(dostęp: 31.07.2017 r.).

[27] J. Jurczok, M. Kabala, „Nasyp drogowy o warstwach konstrukcyjnych ze strzępów gumowych”, Autostrady 3/2012.

[28] http://www.roadtire.eu/index.htm(dostęp: 31.07.2017 r.).

[29] D. Humphrey; Civil Engineering Applications Using Tire Derived Aggregate(TDA),California Integrated Waste Management Board 2011.

[30] Humphrey, D.N.: "Civil engineering applications of tire shreds." Proceedings of the Tire Industry Conference, Clemson University, 1999, pp. 1-16.

[31] ASTM. 1998. ASTM Standard Practise for Use of Scrap Tires in Civil Engineering Applications. ASTM standard D 6270-98. American Society for Testing and Materials. Washington D.C.

[32] Hoppe, E.J., "Field Study of Shredded-Tire Embankment," Report No. FHVA/NA-94-IRI, Virginia Department of Transportation, Richmond, V.4, 1994.

[33] Kennec, Inc. Project Manual and Specifications, Marina Drive Slide Repair, CR266 at M.P. 0.63, Mendocino County, California, June 2007.

[34] Prikryl, W., Williammee, R. and Winter, M. G.: “Slope Failure Repair Using Tyre Bales at Interstate Highway 20, Tarrant County, Texas, USA,” Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, Vol. 38, pp. 377-386. 2005.

[35] Hodgson, I. F., Beales, S. P. and Curd, M. J.: “Use of tyre bales as lightweight fill for the A421 improvements scheme near Bedford, UK”. Engineering Geology Special Publications, 26, 101-108,2012. https://doi.org/10.1144/EGSP26.12.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WYBRANE SPOSOBY WYKORZYSTANIA ZUŻYTYCH OPON SAMOCHODOWYCH W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM

AUTORZY:
Aleksander DUDA

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Artur Szalacha

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.221

SŁOWA KLUCZOWE:
kruszywo gumowe, pakiety z opon, recykling, lekkie zasypki, stabilizacja osuwisk, projekt badawczy

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/965

DOI:
10.7862/rb.2017.221

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.221

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności