Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.232, DOI: 10.7862/rb.2017.232

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI W POWIECIE LESKO

Galina KALDA, Anna RAJCHEL
Dodany przez: Artur Szalacha

DOI: 10.7862/rb.2017.232

Streszczenie

W artykule zaprezentowano analizę stanu gospodarki odpadami w powiecie Lesko województwa podkarpackiego. Przeanalizowano gospodarkę odpadami komunalnymi na poziomie gminnym, a także gospodarkę odpadami przemysłowymi i medycznymi wytwarzanymi na terenie omawianego powiatu. Pokazano, że w przeciągu ostatnich 5 lat powstało około 117-125 mln Mg odpadów przemysłowych, z których około 72% zostało poddane odzyskowi; około 26% zostało unieszkodliwione; około 2% zmagazynowano. Produkcja mniejszych ilości odpadów komunalnych przez mieszkańców powiatu może być spowodowana większą świadomością ekologiczną mieszkańców poprzez wykorzystywanie materiałów wielokrotnego użytku. Prawdopodobnie może mieć to również związek ze zużyciem odpadów do ogrzewania poprzez spalanie ich w gospodarstwach domowych. Zjawisku temu sprzyja konieczność segregacji odpadów przez mieszkańców. Zmniejszenie ilości odpadów może być związane ze zmniejszającą się liczbą mieszkańców powiatu. Zauważalne są zmiany w ilości wyprodukowanych odpadów na terenie gminy, a także zmiany w składzie odpadów. Ilość odpadów stale spada, natomiast zawartość odpadów segregowanych w strumieniu odpadów komunalnych stale wzrasta. W powiecie zauważono wprowadzenie zorganizowanego systemu zbiórki odpadów, obejmującego wszystkich mieszkańców poszczególnych gmin; spadek ilości wytwarzanych odpadów komunalnych; wzrost ilości odpadów zbieranych w sposób selektywny w stosunku do łącznej masy odpadów. Utworzono punkty zbiórki przeterminowanych leków oraz odpadów elektrycznych i elektronicznych. Zauważono wysoki poziom uświadomienia pracowników zakładów w Lesku w sprawie segregacji odpadów medycznych poprzez jasną instrukcję postępowania z odpadami.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Bilitewski B., Hardtle G., Marek K.: Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka, Wyd. Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa, 2003.

[2] Rosik-Dulewska Cz.: Podstawy gospodarki odpadami, Wyd. PWN, Warszawa, 2015.

[3] Tałałaj J.A.: Gospodarowanie odpadami komunalnymi: wybrane zagadnienia T.1, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok, 2008.

[4] Koszelnik P.: Technologia utylizacji odpadów. Laboratorium, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2013.

[5] Baran S., Łabętowicz J., Krzywy E.: Przyrodnicze wykorzystanie odpadów. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Wyd. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 2011.

[6] Dz.U. z 2013r. poz.21, z późniejszymi zmianami; Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.

[7] Wandrasz J.W.: Gospodarka odpadami medycznymi, Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań, 2000.

[8] Wielgosiński G.: Gospodarka odpadami medycznymi, Polska Akademia Nauk, Łódź, 2004.

[9] Materiały udostępnione przez LPK Sp. z o.o. w Lesku, 2013.

[10] Strona internetowa: www.stat.gov.pl, (kwiecień 2015 r.).

[11] Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2010 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Rzeszów, 2011.

[12] Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2013 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Rzeszów, 2014.

[13] Strona internetowa: www.wios.rzeszow.pl, (maj 2015 r.).

[14] Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2011 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Rzeszów, 2012.

[15] Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2012 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Rzeszów, 2013.

[16] Kalda G., Wilk, M. Analiza gospodarki odpadami przemysłowymi na terenie Podkarpacia, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, 2014 z. 61, nr 4, s. 109-123. DOI 10.7862/rb.2014.130.

[17] Materiały udostępnione przez SP ZOZ w Lesku, 2014.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI W POWIECIE LESKO

AUTORZY:
Galina KALDA (1)
Anna RAJCHEL (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Pratt Whitney AeroPower Rzeszów

DODANY PRZEZ:
Artur Szalacha

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.232

SŁOWA KLUCZOWE:
analiza, gospodarka, powiat, odpady, ochrona

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/940

DOI:
10.7862/rb.2017.232

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.232

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności