Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.194, DOI: 10.7862/rb.2017.194

ANALIZA ŹRÓDEŁ ZANIECZYSZCZENIA MIASTA RZESZOWA

Galina KALDA, Karolina KWAŚNIAK, Julia SOKOLAN
Dodany przez: Artur Szalacha

DOI: 10.7862/rb.2017.194

Streszczenie

W artykule prezentowano analizę takich źródeł zanieczyszczenia miasta Rzeszowa, jak zakłady przemysłowe i komunalne, które są źródłami zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych miasta Rzeszowa. Także przeanalizowano zanieczyszczenie gleby miasta, powietrza i środowiska źródłami hałasu. Rozwój gospodarczy miasta Rzeszowa, a przede wszystkim wzrost produkcji przemysłowej oraz procesy urbanizacyjne stwarzają poważne zagrożenie dla zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza i gleby. Pokazano, że zawartości poszczególnych substancji i metali ciężkich w wymienionych jednolitych częściach wód powierzchniowych w Rzeszowie nie przekraczają wartości normatywnych. Do najbardziej rozpowszechnionych zanieczyszczeń gleby Rzeszowa można zaliczyć metale ciężkie (np. ołów, rtęć, miedź, kadm); związki organiczne (pestycydy); sole siarczany, azotany, chlorki. Do głównych źródeł emisji zanieczyszczeń antropogenicznych do gleby na terenie Rzeszowa zalicza się procesy produkcyjne w zakładach przemysłowych; procesy spalania paliw na cele energetyczne i transport. Na stan powierza w Rzeszowie wpływa przede wszystkim emisja liniowa i powierzchniowa. Sektor komunalno-bytowy w dużej mierze odpowiada za zwiększone stężenia pyłu zawieszonego oraz benzo(a)pirenu w sezonie grzewczym. Stosowane w gospodarstwach domowych niskosprawne urządzenia i instalacje kotłowe, ich zły stan techniczny, nieprawidłowa eksploatacja, a także spalanie złej jakości paliw i odpadów komunalnych są główną przyczyną tzw. niskiej emisji. Największe przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu można zaobserwować na obszarach sąsiadujących z drogami krajowymi, drogą wojewódzką, a także w centrum miasta, czyli w miejscach, gdzie odbywa się największy ruch pojazdów.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

   [1]  Poskrobko B., Poskrobko T., Skiba K.: Ochrona biosfery, PWN, Warszawa 2007.

   [2]  Chmielowski K., Mazur R., Bedla D. i in. Analiza obciążenia hydraulicznego w oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej, Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, vol. 1, nr 30, 2016, ss. 319-334.

   [3]  Młyński D., Chmielowski K., Młyńska A. Analysis of hydraulic load of a wastewater treatment plant in Jasło, Journal of Water and Land Development, 2016, No. 28 (I-III), pp. 61-67.

   [4]  Chmielowski K., Rajchel B., Karnas M. Content available remote Analiza skuteczności działania oczyszczalni ścieków „Kujawy”, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury– Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, 2016 z. 63, nr 2/I, pp. 31-42. DOI: 10.7862/rb.2016.107.

   [5]  Sipowicz W., Bachórz J., Wójcik B.: Plan gospodarki odpadami dla miasta Rzeszowa, Rzeszów 2004.

   [6]  Studziński, A, Pietrucha-Urbanik, K. (2015). Preventive maintenance and reliability of water supply system elements, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, 62(3), 2005, pp. 429-436. DOI: 10.7862/rb.2015.126.

   [7]  Lipińska E., Kozak E., Ciba J., Rybak T., Kalisz E., Kyc H. i inni: Raporty o stanie środowiska w latach 2010-2015, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Rzeszów.

   [8]  Chmura U. i inni: Program ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów, Załącznik do Uchwały nr XLII/804/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 stycznia 2010, Rzeszów 2010.

   [9]  Bohatkiewicz J., Biernacki S., Hałucha M. i inni: Program ochrony środowiska przed hałasem, Załącznik do uchwały nr LI/976/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 kwietnia 2013 r., Rzeszów 2013.

[10]  Rak J., Pietrucha-Urbanik K. New directions for the protection and evolution of water supply systems - smart water supply. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, 2015, No z. 3/I, pp. 365-373. DOI: 10.7862/rb.2015.121.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA ŹRÓDEŁ ZANIECZYSZCZENIA MIASTA RZESZOWA

AUTORZY:
Galina KALDA (1)
Karolina KWAŚNIAK (2)
Julia SOKOLAN (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Firma Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.
(3) Chmielnicki Narodowy Uniwersytet, Ukraina

DODANY PRZEZ:
Artur Szalacha

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.194

SŁOWA KLUCZOWE:
zanieczyszczenia, woda, powietrze, gleba, hałas

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/936

DOI:
10.7862/rb.2017.194

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.194

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności