Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.191, DOI: 10.7862/rb.2017.191

SELECTED ISSUES OF GAS SUPPLY SAFETY

Marek URBANIK, Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK
Submitted by: Artur Szalacha

DOI: 10.7862/rb.2017.191

Abstract

Safety of gas supply is considerably depended on failure occurrence. Gas network constitute large assets of gas company, therefore it is crucial for them to maintain safe and reliable functioning of gas infrastructure. The disaster caused by gas explosion may cause very large material and human losses. The presented approach can be used to describe the losses being a result of failure of gas network. It can provide information for assessment between gas supply systems in regards to the cost and losses of failure occurrence on gas pipes. The analysis was based on the operational data obtained from the operation of gas network.

Full text (pdf)

References

[1]  Dieckhoener C., Lochner S., Lindenberger D.: Simulating the Effects of European Natural Gas Infrastructure Developments, Oil Gas-European Magazine, 36(4) 2010, pp. 174-185.

[2]  Dietrich A., Migracja gazu związana z nieszczelnością dystrybucyjnej sieci gazowej. Nafta-Gaz, 2016, nr 1, s. 40-44, DOI: 10.18668/NG2016.01.05.

[3]  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego.

[4]  European Gas pipeline Incident data Group (EGIG), 5-9th Reports of the European Gas Pipeline Incident Data Group (period 1970-2013). Doc. No EGIG 14.R.0403, 11.R.0402, 08.TV-B.0502, 05.R.0002, 02.R.0058, Amsterdam 2002, 2005, 2008, 2011, 2015.

[5]  European Gas pipeline Incident data Group (EGIG): Report of Study Group 3.4 A Guideline "Using or Creating Incident Databases for Natural Gas Transmission Pipelines", Amsterdam 2006, The Netherlands.

[6]  https://wiadomosci.wp.pl/rozszczelnienie-gazociagu-w-lesznie-ewakuacja-mieszkancow-6027391890547841a [access 10.2016].

[7]  https://www.tvn24.pl/pomorze,42/juszkowo-wybuch-zniszczyl-ich-dom-rodziny-czekaja-na-pomoc,710660.html [access 10.2016].

[8]  International Association of Oil & Gas Producers (OGP): Health and Safety data reporting system user guide - 2011 data (May 2013).

[9]  International Association of Oil & Gas Producers (OGP): Operating Management System Framework for controlling risk and delivering high performance in the oil and gas industry (Jun 2014).

[10] International Association of Oil & Gas Producers (OGP): Risk assessment data directory. Report No. 434-7, March 2010.

[11] Majid, Z.A., Mohsin, R., Yaacob, Z., Hassan, Z.: Failure analysis of natural gas pipes, (2010) Engineering Failure Analysis, 17 (4), pp. 818-837.

[12] Rak J.: Metoda planowania remontów sieci wodociągowej na przykładzie miasta Krosna (Method of the water supply network planning repair on the example of the Krosno city), Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, t. XXXI, z. 61 (1/14), 2014, s. 225-232. DOI:10.7862/rb.2014.15.

[13] Rak J.R.: Propozycja oceny dywersyfikacji objętości wody w sieciowych zbiornikach wodociągowych (The proposal of diversyfication assessment of water volume in water supply network tanks). Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, 2015, No 1, pp. 339-349. DOI: 10.7862/rb.2015.23.

[14] Rak J., Pietrucha-Urbanik K. New directions for the protection and evolution of water supply systems - smart water supply. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, 2015, No z. 3/I, pp. 365-373. DOI: 10.7862/rb.2015.121.

[15] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki - ACER.

[16] Rusin A., Stolecka K.: Poważne uszkodzenia gazociągów i ich skutki (Serious damage to pipelines and their effects). Rynek Energii, 2009, nr 6, s. 97-102.

[17] Shalaby, H.M., Riad, W.T., Alhazza, A.A., Behbehani, M.H.: Failure analysis of fuel supply pipeline, Engineering Failure Analysis, 13 (5)2006, pp. 789-796.

[18] Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., Analiza modernizacji remontów dystrybucyjnej sieci gazowej na przykładzie miasta Rzeszowa (Analysis of modernization and repaired distributive gas systems based on the example of the city of Rzeszow). Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2003, No 2, pp. 222-229.

[19] Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., Metoda wyznaczania niezawodności podsystemu dystrybucji gazu ziemengo dla jednostek osadniczych (Method of determining the reliability of the natural gas distribution subsystem for settlement units). Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2001, No 12, pp. 222-229.

[20] Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., Ryzyko w systemie zaopatrzenia w gaz ziemny (Risk in natural gas supply system). Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2003, No 2, pp. 231-242.

[21] Tchórzewska-Cieślak B.: Method of assessing of risk of failure in water supply system. European safety and reliability conference (ESREL), Risk, reliability and societal safety, Taylor & Francis, 2007, vol. 2, pp. 1535-1539.

[22] UOKiK, http://www.ure.gov.pl/portal/pdb/459/4588/2011.html [access 10.2016].

[23] Urbanik M., Tchórzewska-Cieślak B.: Ecological aspects of the natural gas use, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, t. XXXII, z. 62(1/15), s. 409-417. DOI: 10.7862/rb.2015.29.

[24] Urbanik M., Tchórzewska-Cieślak B.: Podstawy analizy niezawodności funkcjonowania instalacji wykorzystujących gaz ziemny, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, t. XXXII, z. 62 (1/15), s. 419-431. DOI: 10.7862/rb.2015.30.

[25] Witek M. Ryzyko eksploatacji sieci przesyłowej gazu. Gaz, Woda i Technika Sanitarna (Exploitation risk in gas transmission grids), 2001, Nr 1, s. 19-23.

About this Article

TITLE:
SELECTED ISSUES OF GAS SUPPLY SAFETY

AUTHORS:
Marek URBANIK (1)
Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

SUBMITTED BY:
Artur Szalacha

JOURNAL:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.191

KEY WORDS AND PHRASES:
gas network, gas losses, gas network failure, gas network functioning

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/933

DOI:
10.7862/rb.2017.191

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.191

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności