Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.182, DOI: 10.7862/rb.2017.182

FUNDAMENTOWANIE NA OBSZARZE PRADOLINY PODKARPACKIEJ – PRZEGLĄD METOD I MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNEGO

Krzysztof WILK

DOI: 10.7862/rb.2017.182

Streszczenie

W artykule zamieszczono opis stosowanych na terenie Rzeszowa w obrębie Pradoliny Podkarpackiej metod fundamentowania. Sposoby posadowienia obiektów stosowane w przeszłości porównano z rozwiązaniami dominującymi obecnie. Wskazano na zalety i niedoskonałości różnych rozwiązań fundamentowych. W kontekście specyfiki warunków gruntowo-wodnych występujących w Rzeszowie zwrócono uwagę na alternatywny sposób posadowienia pośredniego za pomocą pali rzeszowskich – koncepcji opracowanej przez prof. Jana Jaremskiego. Wspomniane rozwiązanie zostało z powodzeniem zastosowane w praktyce i wiele wskazuje na to iż, obecna metodyka określania nośności fundamentów pośrednich znacząco niedoszacowuje możliwości przenoszenia obciążeń przez takie fundamenty.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Zimnal Z., Malata T.: Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski, Arkusz Rzeszów (982), Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2014.

[2]  Zimnal Z., Malata T.: Szczegółowa mapa geologiczna Polski, Arkusz Rzeszów (982), Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2014.

[3]  Marciniec P., Zimnal Z.: Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski, Arkusz Głogów Małopolski (981), Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2013.

[4]  Marciniec P., Zimnal Z.: Szczegółowa mapa geologiczna Polski, Arkusz Głogów Małopolski (981),  Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2014.

[5]  Wilk K.: Grunty madowe jako podłoże obiektów budowlanych, praca doktorska, Rzeszów 2008 (materiały niedrukowane).

[6]  Polska Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

[7]  Polska Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[8]  Jaremski J.: Zwiększenie nośności wiązki mikropali przez wykonanie łączącej je podstawy. Materiały XLVI Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 2000.

[9]  Kosecki M.: Statyka ustrojów palowych. Zasady obliczania konstrukcji palowych metodą uogólnioną i fundamentów płytowo-palowych metodą podłoża dwuparametrowego, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Szczecinie, Szczecin 2006.

[10]   Jaremski J., Wilk K.: Zwiększenie możliwości wykorzystania pali rzeszowskich do posadowień fundamentów pośrednich, Materiały VI International Scientific Conference „CurrentIssues of Civil and Environmental Engineering” Lviv – Kosice - Rzeszow, Lviv 2001.

Podsumowanie

TYTUŁ:
FUNDAMENTOWANIE NA OBSZARZE PRADOLINY PODKARPACKIEJ – PRZEGLĄD METOD I MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNEGO

AUTORZY:
Krzysztof WILK

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.182

SŁOWA KLUCZOWE:
grunty słabonośne, podłoże madowe, posadowienie bezpośrednie, posadowienie pośrednie, mikropale, pale rzeszowskie, iniekcja, wzmacnianie fundamentów

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/924

DOI:
10.7862/rb.2017.182

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.182

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności