Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.173, DOI: 10.7862/rb.2017.173

TERENY PRZYŁĄCZONE – STUDIUM PROBLEMU PROJEKTOWEGO NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA PRZYBYSZÓWKA W RZESZOWIE

Adam RYBKA, Rafał MAZUR

DOI: 10.7862/rb.2017.173

Streszczenie

W pierwszym dziesięcioleciu dwudziestego pierwszego wieku do Rzeszowa przyłączono obszar o powierzchni ponad sześćdziesięciu kilometrów kwadratowych. Tereny te stanowiły okoliczne wsie, które po włączeniu w granice miasta, nie zmieniły znacząco swojej struktury przestrzennej. Proces transformacji przestrzeni o rolniczym charakterze w przestrzeń miejską wymaga odpowiedniego przygotowania planistycznego. Reprezentatywnym obszarem, który pozwala na zdiagnozowanie kluczowych problemów jest Przybyszówka, której ostatnią część włączono do granic Rzeszowa w roku 2008. Zjawiska zaobserwowane na tym obszarze występują również na pozostałych terenach przyłączonych do miasta, które przy odpowiednim planowaniu mogłyby zostać zasiedlone przez ponad sto pięćdziesiąt tysięcy mieszkańców. Przed przystąpieniem do stworzenia głównych wytycznych planistycznych dla Przybyszówki, należy przeanalizować problemy już występujące oraz te, które mogą się pojawić w przyszłości. Znaczącym zagadnieniem wydaje się być identyfikacja problemów związanych z rozbudową istniejącej infrastruktury. Dotyczy to w głównej mierze komunikacji. Niemniej istotna jest problematyka rozwoju funkcjonalno-przestrzennego, który obecnie kształtuje się w oparciu o strukturę historyczną wiejskiej zabudowy oraz rozbudowę osiedli mieszkalnych w obrębie dawnej granicy miasta. Tereny przyłączone jako kontynuacja przestrzeni miejskiej powinny charakteryzować się zabudową o proporcjach i skali charakterystycznej dla Rzeszowa, która harmonizowałaby z zabudową już istniejącą. W artykule podjęte są zagadnienia, które mogą stać się punktem wyjścia do przyszłych decyzji planistycznych. 

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Baranowska M.: Rola granicy we współczesnym mieście na przykładzie Warszawy, Rzut, nr 11, 2016, s. 46-57.

[2] Dzieje Rzeszowa, tom I - IV, LibriResovienses, Rzeszów 1994-2012.

[3] Eberle D.: Density&Atmosphere. On factors relating to Building Density in the European City, Birkhauser, Bazylea 2014.

[4] Gehl J.: Miasta dla ludzi, RAM, Kraków 2014

[5] Jacobs J.: Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Centrum Architektury, Warszawa 2014.

[6] Rybka A.: Centralny Okręg Przemysłowy a polska awangardowa urbanistyka międzywojenna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1995.

[7] Wejchert K.: Elementy Kompozycji Urbanistycznej, Arkady, Warszawa 2016.

Podsumowanie

TYTUŁ:
TERENY PRZYŁĄCZONE – STUDIUM PROBLEMU PROJEKTOWEGO NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA PRZYBYSZÓWKA W RZESZOWIE

AUTORZY:
Adam RYBKA (1)
Rafał MAZUR (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) -

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.173

SŁOWA KLUCZOWE:
rozwój terytorialny Rzeszowa, przekształcenia urbanistyczne, skala i proporcje przestrzeni miejskiej, powiększanie granic miast

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/915

DOI:
10.7862/rb.2017.173

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.173

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności