Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.170, DOI: 10.7862/rb.2017.170

KONCEPCJA INTEGRACJI OGRODU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE Z PRZESTRZENIĄ PUBLICZNĄ STAREGO MIASTA

Maciej PIEKARSKI, Aleksandra PROKOPSKA, Ewelina GOTKOWSKA, Anna PROKOP

DOI: 10.7862/rb.2017.170

Streszczenie

Opracowanie przedstawia koncepcję przedłużenia traktu spacerowego, obejmującego Rynek, ulice Kościuszki i 3-go Maja oraz aleje Lubomirskich i Pod Kasztanami w Rzeszowie, w kierunku Ogrodu Miejskiego przy ul. Dąbrowskiego. Koncepcję opracowano w celu włączenia do jednolitego obszaru przestrzeni publicznej mało eksponowanych obszarów o wybitnych w skali Rzeszowa wartościach architektonicznych, historycznych i przyrodniczych. Trasę nowoprojektowanego traktu spacerowego przewiduje się poprowadzić wzdłuż ulicy Kraszewskiego, a po przekroczeniu ul. Unii Lubelskiej prostopadle do ulicy Reformackiej, i dalej prosto w kierunku Ogrodu Miejskiego. W pracy dokonano analizy Ogrodu Miejskiego oraz najbardziej znaczących obiektów położonych wzdłuż projektowanego odcinka szlaku spacerowego. Zwrócono uwagę na możliwości wykorzystania ich walorów dla realizacji istotnych funkcji przestrzeni publicznej. Przedstawiono plan niezbędnych zmian w przestrzeni architektonicznej, wraz z propozycjami konkretnych rozwiązań w tym zakresie. Przedłożono propozycję osłabienia przeszkody na trasie traktu, jaką stanowi ruchliwa ul. Lisa-Kuli, proponując przeniesienie części ruchu samochodowego do tunelu wybudowanego pod obecną jezdnią, a tym samym przywrócenie ulicy jej pierwotnej skali urbanistycznej. Wymienione propozycje zostały zaprezentowane w opracowaniach urbanistycznych oraz rysunkach wizualizacyjnych. Projekt przedłużenia traktu spacerowego w obszarze historycznego centrum, wychodzi naprzeciw potrzebom miasta Rzeszowa. W mieście występuje deficyt właściwie zagospodarowanej przestrzeni publicznej, odpowiedniej dla realizacji aktywności społecznej mieszkańców oraz kształtującej ich tożsamość i poczucie przynależności do lokalnej społeczności.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]       Andres B.: Projekt Centrum Sztuki Współczesnej w Rzeszowie, http://rzeszow.wy-borcza.pl, (dostęp 08.05.2017).

[2]       Brzeziński A. i inni: Poradnik: Organizacja przestrzeni ulic w obszarach śródmiejskich, Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko, Warszawa 2013.

[3]       Chomiczewska K.: Podróż do przyszłości, czyli o przedwojennym modernizmie. Renowacje i Zabytki, 3(55)/2015, str. 137-148.

[4]       Czarnota M.: Rzeszowskie ulice i okolice, MITEL, Rzeszów 2001.

[5]       Gehl J.: Miasta dla ludzi, Wydawnictwo RAM, Kraków 2014.

[6]       Hennig W.: Rzeszowski alfabet miejsc często już zapomnianych i osób z nimi związanych, Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, Rzeszów 2012.

[7]       Gminna ewidencja zabytków Miasta Rzeszowa, Załącznik do Zarządzenia Nr VII /277/2015 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 lipca 2015 roku.

[8]       Kotula F.: Tamten Rzeszów, MITEL, Rzeszów 2003.

[9]       Krupa B.: Ogród Miejski w Rzeszowie, Zeszyty Naukowe Płd.-Wsch. Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, 12/2010, str. 47-52.

[10]   Kultys R.: Historyczne centrum Rzeszowa – założenia strategii rewitalizacji, http://twinn.pl (dostęp 08.05.2017).

[11]   Lorens P.: Definiowanie współczesnej przestrzeni publicznej. [w:] Problemy kształtowania przestrzeni publicznych (red. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek), Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk 2010, str. 6-20.

[12]   Nowa Karta Ateńska 2003 – wizja miast XXI wieku. Towarzystwo Urbanistów Polskich 2003.

[13]   Prokop A.: Rewaloryzacja ruin przy ulicy Reformackiej w Rzeszowie na Ośrodek Kultury, Praca dyplomowa magisterska, Rzeszów 2016.

[14]   Prokopska A.: Zastosowanie metody analizy morfologicznej w projektowaniu architektonicznym na przykładzie twórczości Le Corbusiera, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1997.

[15]   Prokopska A.: Metodologia projektowania architektonicznego: fazy wstępne procesu architektonicznego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015.

[16]   Szymczak-Hoff J.: Życie towarzyskie i kulturalne Rzeszowa w dobie autonomii Galicji, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1993.

[17]   Uruska-Suszek D: Nowe spojrzenie na Park Miejski w Rzeszowie, Czasopismo Techniczne 1A/1998, str. 142-146, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

Podsumowanie

TYTUŁ:
KONCEPCJA INTEGRACJI OGRODU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE Z PRZESTRZENIĄ PUBLICZNĄ STAREGO MIASTA

AUTORZY:
Maciej PIEKARSKI (1)
Aleksandra PROKOPSKA (2)
Ewelina GOTKOWSKA (3)
Anna PROKOP (4)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska
(3) Politechnika Rzeszowska
(4) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.170

SŁOWA KLUCZOWE:
Rzeszów, przestrzeń publiczna, układ urbanistyczny, rewitalizacja, krajobraz kulturowy

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/912

DOI:
10.7862/rb.2017.170

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.170

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności