Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.166, DOI: 10.7862/rb.2017.166

WIELKOSKALARNE PROJEKTY REWITALIZACJI – WYBRANE PRZYKŁADY

Anna MARTYKA, Aleksandra PROKOPSKA

DOI: 10.7862/rb.2017.166

Streszczenie

Miasta borykają się z wieloma problemami: przestrzennymi, społecznymi, ekonomiczno-gospodarczymi i ekologicznymi. Najbardziej uciążliwe dla ich zrównoważonego rozwoju, są: polaryzacja, suburbanizacja i rozrost nowych, monofunkcyjnych obszarów na peryferiach, obsługiwanych głównie za pomocą komunikacji samochodowej. W przeszłości tereny pełniące funkcje komunikacyjne, przemysłowe i portowe stanowiły wyizolowane obszary w strukturze urbanistycznej, niedostępne dla zwykłych mieszkańców i użytkowników. Wiele takich zdegradowanych i nieużytkowanych terenów może być ogromnym potencjałem w powiększaniu przestrzeni publicznych i zaspokajaniu potrzeb współczesnych mieszkańców. Miasta na całym świecie przystosowują się do nowych warunków w rozmaity sposób. Działania strategiczne, prowadzące do odzyskiwania obszarów zdegradowanych, zwłaszcza w centralnych partiach miast, są jednym z najważniejszych wyzwań dla władz samorządowych w Polsce, jeśli chodzi o tworzenie środowiska życia obywateli w duchu zasad zrównoważonego rozwoju. Warto zatem się przyjrzeć, jak inne miasta mierzą się z podobnymi wyzwaniami. Zaprezentowane w artykule realizacje są efektem wielkoskalarnych programów rewitalizacji, które wpisują się w całościową długofalową wizję rozwoju miast.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]      Barber B.: Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta, MUZA SA Warszawa 2014.

[2]      Damurski Ł.: Re-miasto. Scenariusze rozwoju urbanizacji w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2016.

[3]      Gyurkovich M.: Hybrydowe przestrzenie kultury we współczesnym mieście europejskim, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013.

[4]      Jasiński A.: Architektura w czasach terroryzmu. Miasto – przestrzeń publiczna – budynek, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

[5]      Jopek D.: Challenges of the NYC urban governance, [w:] Back to the Sense of the City: International Monograph Book. Centre de Política de SòliValoracions,
p. 1209-1219, 2016, https://upcommons.upc.edu, [dostęp 15.02.2017].

[6]      Norberg-Schulz C.: Bycie, przestrzeń i architektura, Warszawa 1999.

[7]      Noworól A.: Rewitalizacja jako wyzwanie polityki rozwoju, [w:] O budowie metod rewitalizacji w Polsce - aspekty wybrane, red. Skalski K., s. 29-46, Monografie
i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, http://www-isp.miks.uj.edu.pl [dostęp 12.06.2017].

[8]      Palej A.: Miasta cywilizacji informacyjnej. Poszukiwanie równowagi pomiędzy światem fizycznym a światem wirtualnym, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003.

[9]      Piketty T.: Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.

[10]   Prokopska A., Martyka A.: Miasto jako organizm przyjazny człowiekowi, [w:] Budownictwo i Architektura 16(1) 2017, s. 165-174, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 2017.

[11]   Prokopska, A.: Morphology of the Architectural Achievement. A Methodological Analysis of Selected Morphological Systems of the Natural Architectural Environments, Journal of Transdisciplinary Systems Science, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.

[12]   Sassen S.: Expulsions: Beyond Inequality, wystąpienie na międzynarodowej konferencji Moving Cities: Contested Views on Urban Life, 29.06-1.07.2016, Kraków.

[13]   Szczerek E.: Rola rewitalizacji osiedli mieszkaniowych w kreowaniu ciągłości
i komplementarności przestrzeni publicznych współczesnego miasta, rozprawa doktorska, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków 2017, http://suw.biblos.pk.edu.pl, [dostęp 12.07.2017].

[14]   Wantuch-Matla D.: Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, Księży Młyn, Łódź 2016.

[15]   Wilczkiewicz M.: Kierunki rozwoju architektury krajobrazu w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, Kraków 2013.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WIELKOSKALARNE PROJEKTY REWITALIZACJI – WYBRANE PRZYKŁADY

AUTORZY:
Anna MARTYKA (1)
Aleksandra PROKOPSKA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.166

SŁOWA KLUCZOWE:
rewitalizacja, transformacja, rozwój zrównoważony, przestrzeń publiczna, miasto

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/908

DOI:
10.7862/rb.2017.166

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.166

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności