Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.164, DOI: 10.7862/rb.2017.164

TVORBA ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOŠICE

Viktor MALINOVSKÝ

DOI: 10.7862/rb.2017.164

Abstract

Prednáška je zameraná na prípravu nového územného plánu mesta Košicez hľadiska vecných cieľov a princípov, ktoré sa v jeho riešení uplatňujú, a z hľadiska metodického prístupu k jeho tvorbe. V prvej časti bude prednáška zameraná na charakteristiku mesta Košice, jeho polohu v prírodnom prostredí a úlohu v sídelnej štruktúre, vývoj mesta v jednotlivých obdobiach a spoločen-ských zriadeniach a vymenovanie pozitívnych a negatívnych faktorov mesta. V druhej časti bude prednáška zameraná na hlavné princípy a ciele, na ktorých je koncepcia tvorby nového územného plánu založená a charakteristiku novej metódy spracovania územného plánu.

Full text (pdf)

References

[1] Aktualizácia prvkov regionálneho ÚSES okresoch Košice I-IV, SAŽP CER Košice, 2006

[2] Arka – architektonická kancelária, spol. s.r.o.: Potenciálne možnosti územného rozvoja a analýza doterajších zámerov z hľadiska stratégie programu „zdravé mesto Košice“, Košice, 1992

[3] Atlas krajiny Slovenskej republiky, MŽP SR, SAŽP, Bratislava, 2002

[4] Halaga, O.R.: PočiatkyKošíc a zrodmetropoly, Košice, 1992

[5] Iglódy K., Kolesárová J.: Doprava a urbanistický rozvoj mesta z pohľadu nového územného plánu mesta, Košice, 2015

[6] Inventarizácia záhradkárskych lokalít na území mesta Košice, ÚHA mestaKošice, november 2010

[7] Jiroušek, A.: Košice na začiatku tretieho tisícročia, VydavateľstvoKošice, 2003

[8] Koncepcie rozvoja športu mesta Košice na roky 2015-2020, Uznesenie Mestskeho zastupiteľstva v Košiciach č.90/2015

[9] Koncepcia riešenia statickej dopravy v mesteKošice, EEI s.r.o. Bratislava, 2013

[10] Mencl V.:Středověká města na Slovensku, Bratislava, 1938

[11] Polla, B.:Košice – Krásna. K stredovekým dejinám Krásnej nad Hornádom. Košice, 1986.

About this Article

TITLE:
TVORBA ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOŠICE

AUTHORS:
Viktor MALINOVSKÝ

AUTHORS AFFILIATIONS:
Technická Univerzita v Košiciach

JOURNAL:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.164

KEY WORDS AND PHRASES:
územný plán mesta, Košice, koncepcia tvorby, nová metóda spracovania

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/906

DOI:
10.7862/rb.2017.164

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.164

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności