Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.162, DOI: 10.7862/rb.2017.162

HEPPENHEIM JAKO MODELOWY PRZYKŁAD DOBRZE WYKORZYSTANEGO POTENCJAŁU KULTUROWEGO MAŁEGO MIASTA

Dominika KUŚNIERZ-KRUPA, Michał KRUPA

DOI: 10.7862/rb.2017.162

Streszczenie

Heppenheim położone jest w Hesji na terenie zachodnich Niemiec. Jest to niewielki ośrodek, który obecnie liczy 25 tysięcy mieszkańców. Miasto ma jednak bogatą i barwną historię oraz cenny zasób kulturowy, który jest odpowiednio chroniony,
a przede wszystkim właściwie eksponowany i wykorzystany. Prawa miejskie Heppenheim otrzymało na początku XIV wieku, ale ośrodek powstał znacznie wcześniej. Pierwsza wzmianka o jego istnieniu pochodzi już z wieku VIII. W mieście znajduje się m.in. średniowieczny, pięcioboczny rynek z odrestaurowanymi, XVII-wiecznymi szachulcowymi domami, barokowy ratusz, kościół parafialny pw. św. Piotra, XIII-wieczny zamek Starkenburg, budynek sądu Elektoratu Moguncji
z XIV wieku oraz niezliczona rzesza XVI, XVII i XVIII-wiecznych domów, charakterystycznych dla małomiasteczkowej architektury niemieckiej, wzniesionych wzdłuż wąskich, malowniczych ulic historycznego centrum miasta. Ze względu na perfekcyjnie przeprowadzoną rewaloryzacje, udostępnienie i upowszechnienie zabytkowych obiektów i przestrzeni mieszkańcom oraz przyjezdnym Heppenheim może stanowić cenny wzór dla innych miast zabytkowych. Obecnie, wiele małych ośrodków na terenie Polski, które mogą poszczycić się cennym zasobem kulturowym boryka się z problemami gospodarczymi i brakiem miejsc pracy, co w konsekwencji prowadzi do zastoju i braku perspektyw na dalszy rozwój. Sposobem na progres gospodarczy oraz rozkwit takich miast może być turystyka kulturowa, tak dobrze rozwinięta w miastach niemieckich, czego przykładem jest właśnie Heppenheim.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] 1200 Jahre Heppenheim. Im Gedenken an die erste urkundliche Erwahnung Heppenheims am 17. Juli 755, Herausgegeben vom Magistrat der Kreisstadt Heppenheirn an der Bergsrafśe, Heppenheim 1955.

[2] 900 Jahre Starkenburg. Veroffentlichungen zur Geschichte der Stadt  Heppenheim, Herausgegeben vom Magistrat der Kreisstadt Heppenheim an der Bergstrafśe, Heppenheim 1965.

[3] 1250 Jahre Heppenheim, herausgegeben auf Anregung des Magistrats der Kreisstadt Heppenheim vom Verkehrs- und Heimatverein Heppenheim e.V. unter Mitwirkung des Geschichtsvereins Heppenheim und des Stadtarchivs Heppenheim, K. Härter,
H. E. Jost, F. Kuhn (red.), Heppenheim 2005.

[4] Basler M., Grunewalder O., Vock I.: Starkenburg Castle, Wyd. District City Heppenheim, Heppenheim 2016.

[5] Heppenheim. Historical centre, M. Basler, U. Lange (red.), Wyd. Archive of district town Heppenheim, Heppenheim 2016.

[6] Jędrysiak T.: Turystyka kulturowa, Wyd. PWE, Warszawa 2008.

[7] Kuśnierz-Krupa D., Krupa M.: Lorsch – dziedzictwo Karolingów. Wstęp do badań nad dziedzictwem kulturowym miasta, „Wiadomości Konserwatorskie – Journal od Heritage Conservation”, nr 50/2017, Wyd. ZG SKZ, Wrocław-Warszawa.

[8] Marciszewska B.: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w Polsce, „Problemy turystyki i hotelarstwa”, nr 3, 2002.

[9] Metzendorf W.: Heppenheimer Lexikon – Ein ortskundliches Geschichtsbuch: Flurnamen, Gebäude, Strassen und Plätze, Wyd. Laurissa, Heppenheim 1994.

[10] Muller F.: Heppenheim Erleben, Wyd. Edition Diesbach, Weinheim 2007.

[11] Środulska-Wielgus J.: Rola turystyki kulturowej w ochronie i udostępnieniu krajobrazu warownego, Wyd. PK, Kraków 2016.

[12] Zaruski M.: Na bezdrożach tatrzańskich. Wycieczki, wrażenia i opisy, Wyd. Sport
i turystyka, Warszawa 1958.

Podsumowanie

TYTUŁ:
HEPPENHEIM JAKO MODELOWY PRZYKŁAD DOBRZE WYKORZYSTANEGO POTENCJAŁU KULTUROWEGO MAŁEGO MIASTA

AUTORZY:
Dominika KUŚNIERZ-KRUPA (1)
Michał KRUPA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Krakowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.162

SŁOWA KLUCZOWE:
Heppenheim, krajobraz kulturowy, miasto zabytkowe, rewaloryzacja

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/904

DOI:
10.7862/rb.2017.162

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.162

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności