Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.157, DOI: 10.7862/rb.2017.157

REWITALIZACJA DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO ŁODZI W RAMACH PROGRAMU „MIA100 KAMIENIC”

Katarzyna JANICKA-ŚWIERGUŁA

DOI: 10.7862/rb.2017.157

Streszczenie

Celem artykułu jest omówienie założeń programu remontowego realizowanego od 2011 roku dla nieruchomości gminnych zlokalizowanych w strefie wielkomiejskiej Łodzi. Wśród obiektów objętych projektem „Mia100 Kamienic” znajdują się budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, przedszkola, schroniska młodzieżowe, a także galerie sztuki wpisane do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków. Autorka zwraca uwagę na aspekt odtworzenia historycznej tkanki miejskiej z przełomu XIX i XX wieku w ramach założeń programu, jak również na społeczną rolę przeprowadzonych prac rewitalizacyjnych i podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy tego typu działania są remedium na aktywizację pustoszejącego centrum miasta. Analizie porównawczej poddano wybrane łódzkie obiekty mieszkalne oraz użyteczności publicznej pochodzące z przełomu XIX i XX wieku, w których przeprowadzono gruntowne remonty i prace rewitalizacyjne. Oprócz inicjatyw restauracyjno-budowlanych autorka przybliża spektrum zadań towarzyszących programowi „Mia100 Kamienic” mających podłoże społeczno-socjologiczne. Ponadto konfrontuje zrealizowane prace z dokonaniami rewitalizacyjnymi Wrocławia, w którym przeprowadzono pierwowzór łódzkiego programu remontowego. Rozważania prowadzą do konkluzji, iż wykonane działania remontowe oprócz podniesienia wartości wizualnej miasta spotkały się z pozytywnym odbiorem społecznym. Program przyczynia się do stopniowego zasiedlenia odnowionych budynków, a Łódź, w odczuciu mieszkańców, przestaje być synonimem szarej, nierokującej na zmianę aglomeracji. Rozpoczyna erę miasta świadomego swego dziedzictwa, bogactwa architektonicznego, jak również drzemiącego w nim potencjału. 

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Baranowska J.:, UMŁ wynajmuje mieszkania na poddaszach. „Łódzki strych” nowy projekt władz Łodzi, Polska Dziennik Łódzki, 27.05.2017, http://lodz.nasze-miasto.pl/artykul/uml-wynajmuje-mieszkania-na-poddaszach-lodzki-strych-nowy,1872488,artgal,t,id,tm.html (dostęp: 30.05.2017)

[2]  Jaworowski H.: Łódź, w: Kalinowski W. (red.), Tom 1. Miasta historyczne, w: Zin W. (red.), Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce. Odbudowa i konserwacja, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1986

[3] Kaszuba K.: Łódź. Miasto czterech kultur, Wydawnictwo Takon, Łódź 2001

[4] Lipecka – Kobojek G., Bonisławski R.: Zachowaj Łódź w sercu, Wydawn. Sagalara, Łódź 2002

[5]  Romanowski G.: Mia100 Kamienic. Przywracanie normalności, Kronika Miasta Łodzi nr 4, 2015

[6]  Salm J.: Łódzka nostalgia, w: Kaszuba K. (red.), Łódź. Miasto czterech kultur, Wydawn. Takon, Łódź 2001

[7]  Stefański K.: Mia100 Kamienic – realizacja programu na wybranych przykładach, Renowacje i Zabytki nr I (57), 2016

[8]  Miasto Kamienic. Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi, folder informacyjny Urzędu Miasta Łodzi

[9]  http://www.uml.lodz.pl/miasto/aktualnosci/?news=23180 (dostęp: 30.05.2017)

[10]http://www.zzk.wroc.pl/index.php/remonty/program-rewitalizacji-wrocawskich-kamienic (dostęp: 30.05.2017)

Podsumowanie

TYTUŁ:
REWITALIZACJA DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO ŁODZI W RAMACH PROGRAMU „MIA100 KAMIENIC”

AUTORZY:
Katarzyna JANICKA-ŚWIERGUŁA

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Łódzka

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.157

SŁOWA KLUCZOWE:
program remontowy, kamienica, restauracja, zabytek, strefa wielkomiejska

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/899

DOI:
10.7862/rb.2017.157

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.157

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności