Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.152, DOI: 10.7862/rb.2017.152

WYKORZYSTANIE STATYSTYCZNYCH I POZASTATYSTYCZNYCH (BIG DATA) ŹRÓDEŁ INFORMACJI DO WYZNACZANIA KIERUNKÓW ROZWOJU MIAST NA PRZYKŁADZIE RZESZOWA

Marek CIERPIAŁ-WOLAN

DOI: 10.7862/rb.2017.152

Streszczenie

Podejmując problematykę przestrzennego rozwoju miast powinniśmy uwzględnić wszystkie procesy społeczne i gospodarcze, które dotyczą danego obszaru.
W praktyce występuje bardzo duże rozproszenie źródeł informacji, których gestorami jest wiele instytucji sektora prywatnego i publicznego. Celem artykułu jest próba integracji statystycznych i pozastatystycznych danych, które mogą być wykorzystane do wyznaczania kierunku rozwoju miast. Oprócz danych dotyczących procesów demograficznych, przedsiębiorczości czy inwestycji na szczególną uwagę zasługują informacje o miejscu pracy i zamieszkania pochodzące z administracji skarbowej oraz pomiary z czujników ruchu drogowego będące w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W pracy wykorzystano metodę ekonometrii entropii nieekstensywnej do połączenia różnego rodzaju źródeł danych. W opracowaniu dokonano porównania Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z Szerszą Strefą Miejską (LUZ – Larger Urban Zone). W artykule uwzględniono dojazdy do pracy, nasycenie przedsiębiorczością w podziale na: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz według wybranych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (przemysł, budownictwo, handel), a także nakłady inwestycyjne w układzie dwuwymiarowym: inwestycje pochodzące z sektora prywatnego oraz z sektora publicznego. Zastosowanie analizy dwuwymiarowej ujawniło cztery typy zachowań strategicznych w zakresie inwestycji: synergia inwestycji, budowanie potencjału inwestycyjnego, regres inwestycyjny oraz zbudowany potencjał inwestycyjny.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Bwanakare S.: Tsallis Entropy for low frequency series: Modelling Ill-behaved National Accounts Tables, De Gruyter.

[2] Bwanakare, S.: Greenhouse Emission Forecast as an Inverse Stochastic Problem: A Cross-Entropy Econometrics Approach. Acta Physica Polonica A 2015, 127, A-13.

[3] Bwanakare, S., Cierpiał-Wolan M., Mantaj A.: Predicting Gross Domestic Product Components through Tsallis Entropy Econometrics  [w:] Acta Physica Polonica A, Vol. 129, Number 5, Warsaw, May 2016, pp. 993.

[4] Gorzelak, G.: Szic o wymiarach ładu przestrzennego, [w:] Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, PAN Warszawa 2003, s. 55-68.

[5] Praca zbiorowa pod redakcją Żuber P.; Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, Wydawca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WYKORZYSTANIE STATYSTYCZNYCH I POZASTATYSTYCZNYCH (BIG DATA) ŹRÓDEŁ INFORMACJI DO WYZNACZANIA KIERUNKÓW ROZWOJU MIAST NA PRZYKŁADZIE RZESZOWA

AUTORZY:
Marek CIERPIAŁ-WOLAN

AFILIACJE AUTORÓW:
Urząd Statystyczny w Rzeszowie

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.152

SŁOWA KLUCZOWE:
łączenie źródeł danych, delimitacja, entropia, LUZ

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/894

DOI:
10.7862/rb.2017.152

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.152

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności