Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.151, DOI: 10.7862/rb.2017.151

BLISKOŚĆ PROSZOWIC Z KRAKOWEM –SZANSA CZY ZAGROŻENIE?

Grzegorz CICHY

DOI: 10.7862/rb.2017.151

Streszczenie

Artykuł przedstawia szanse i zagrożenia małego miasta Proszowice znajdującego się w niedalekiej, odległości od stolicy województwa, którą jest Kraków. Miasto to jest stolicą Powiatu proszowickiego, dlatego też wiele instytucji o ponad gminnym charakterze ma tu swoje siedziby. W instytucjach tych zatrudnieni są nie tylko mieszkańcy Proszowic, ale i pracownicy dojeżdżający m.in. z Krakowa. Komunikację Proszowic z Krakowem tworzą dwie drogi wojewódzkie – ich dobra, jakość
i niedaleka odległość od Krakowa ma szczególny wpływ na migrację ludności związaną z miejscem pracy, dlatego wiele osób dojeżdża do Krakowa. Pracownicy dojeżdżający z okolicznych miejscowości korzystają z komunikacji publicznej, pozostawiając swoje samochody w Proszowicach. Potęguje to problem z parkingami w mieście. Proszowice wyróżniają się wśród innych terenów bardzo urodzajnymi glebami, co skutkuje prowadzeniem intensywnej gospodarki rolnej na tym terenie, jednak coraz częściej młodzi ludzie nie chcą wiązać swojej przyszłości
z rolnictwem. Kolejnym z problemów dotykających miasto, jest budownictwo wielorodzinne. Problemem rozwoju Proszowic jest sytuacja prawna mająca miejsce od kilku lat. Od 2004 r. do chwili obecnej Gmina Proszowice nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, a rozwój miasta realizowany jest za pomocą wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Podjęte zostały pierwsze działania dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego. Przestrzegane są również wytyczne wynikające z tzw. Karty Lipskiej z 2007 roku, która mówi, aby w planowaniu rozwoju miasta uwzględnić wszystkie wymiary rozwoju zrównoważonego. Proszowice leżą nad rzeką Szreniawą, więc także istotną kwestią jest gospodarka wodno ściekowa. Miasta uważane są za centra wiedzy i innowacji, ale zmagają się z problemami społecznymi i demograficznymi, i również zagrożeniami związanymi z wykluczeniem społecznym. Rozwiązanie tych problemów wiąże się z zintegrowanym podejściem do zagadnień planowania urbanistycznego. W proces rozwoju miast angażuje się również osoby spoza administracji - są to wolontariusze, mieszkańcy, działacze lokalni - dzięki temu osoby te mają wpływ na kształtowanie swojego środowiska. Istnieje kilka szlaków turystycznych i edukacyjnych a w ramach programu rewitalizacji gminy i miasta Proszowice, planowane jest utworzenie trasy kajakowej. Proces planowania przestrzennego jest długotrwały, dlatego nie powinien być narażony na ciągle zmieniające się przepisy prawne. 

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] D. Dąbrowska., K. Gorzałczana, B. Górnikowska, D. Król, M. Pasternak, K. Łój,
M. Kieruzal, B. Kłos, Ziemia Proszowicka moja mała ojczyzna pod redakcją Doroty Król, Wydawnictwo zamiast korepetycji, Kraków 2001

[2] J. Giergielewicz, J. Maciejewski, Z. J. Zasada, 100 Miast Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego, Kowal 2010 s. 17

[3] F. Kiryk, Proszowice zarys dziejów do 1939 roku Wstęp, [w:] Proszowice. red.
F. Kraków 2000 s.5.

[4] bip.malopolska.pl

[5] www.wikipedia.org

[6] http://prawomiejscowe.pl/api/file/GetZipxAttachment/105/230480/preview

[7] http://www.sztetl.org.pl/pl/article/proszowice/3,historia-miejscowosci/

Podsumowanie

TYTUŁ:
BLISKOŚĆ PROSZOWIC Z KRAKOWEM –SZANSA CZY ZAGROŻENIE?

AUTORZY:
Grzegorz CICHY

AFILIACJE AUTORÓW:
Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.151

SŁOWA KLUCZOWE:
urbanistyka, rewitalizacja, problemy małych miast, wpływ dużego miasta

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/893

DOI:
10.7862/rb.2017.151

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.151

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności