Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.143, DOI: 10.7862/rb.2017.143

ODKSZTAŁCENIA WCZEŚNIE OBCIĄŻONEGO MŁODEGO BETONU NA SZYBKOWIĄŻĄCYM CEMENCIE CSA

Andrzej WIĘCKOWSKI, Roman ZIMKA

DOI: 10.7862/rb.2017.143

Streszczenie

Cement CSA jest spoiwem mineralnym, hydraulicznym, o szybkim narastaniu wytrzymałości wczesnej, małym skurczu i wysokiej odporności na siarczany. Po zarobieniu cementu CSA wodą następuje szybka reakcja pomiędzy siarczanoglinianem wapnia, gipsem i wodorotlenkiem wapnia, z dynamicznym wydzielaniem ciepła i intensywnym powstawaniem ettringitu, minerału pozwalającego osiągnąć dużą wytrzymałość wczesną. Szybkie uzyskanie wysokich wytrzymałości na ściskanie betonu na cemencie CSA (wynoszących kilkanaście MPa, po 1 godzinie od chwili dodania wody) umożliwia wczesne obciążenie wykonanych elementów. Stąd przedmiotem wstępnych badań było określenie wielkości odkształceń powstających w młodym betonie, przy działającym obciążeniu, już po 1,5h oraz 2h od chwili zarobienia składników wodą. W kontekście wyników obliczeń wg Eurokodu stwierdzono, że odkształcenia próbek młodego betonu na CSA, w przypadkach obciążeń kσ ≤ 0,45, nie są większe od wyliczonych na podstawie załączonych w normie wzorów. W przypadku większych obciążeń, przy kσ > 0,5 przy obliczeniach nieliniowego pełzania, odkształcenia po pierwszym dniu przekraczają o około 50 % wartości teoretyczne, a w następnych dniach intensywnie maleją i po
5-tym dniu są mniejsze, niż obliczone wg Eurokodu 2.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

    [1] ASTM C 845-96. Standard specification for expansive hydraulic cement.

    [2] Bryła S. Zachowanie się betonów glinowych pod wpływem czynników zewnętrznych Inżynieria i Budownictwo 2,3 1938.

    [3] Klein A. Expansive and shrinkage-compensated cements" Patent US3, 251701

    [4] Korodur International GmbH. Product Information.

    [5] Jamroży Z. Beton i jego technologie, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa. 2015.

    [6] Kurdowski W. Chemia cementu i betonu. Stowarzyszenie Producentów Cementu. Kraków. 2010.

    [7] Neville A.M. „Właściwości betonu” Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2012.

    [8] Nocuń-Wczelik W., Konik Z., Stok A., Małolepszy J. Spoiwa o kontrolowanych zmianach objętości do prac naprawczych i uszczelniających" XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009.

    [9] Nocuń-Wczelik W. „Cement. Metody badań. Wybrane kierunki stosowania" Wydawnictwo AGH Kraków 2015.

 [10] Mitzel A. Reologia betonu. Arkady Warszawa 1972.

 [11] PN-EN 1992 : 2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu.

 [12] PN-EN 12390-1 Beton. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania i form.

 [13] PN-EN 206-04:2014 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

 [14] Więckowski A. Hajto D., Marcinkiewicz K. Zimka R. Wytrzymałość wczesna na ściskanie betonów z CSA w zależności od w/c Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu Wisła 2016.

 [15] Rüsch H., Jungwirth D. Skurcz i pełzanie w konstrukcjach betonowych. Arkady 1979.

 [16] www.concretecountertopinstitute.com/csa-cements-rapid-strength-with-a-low-carbon-footprint/ The Concrete Countertop Institute.

 [17] www.bluey.com.au/wp-content/uploads/2012/03/BluCem-CSA-Cem-LR-R2.pdf Bluey CSA Cement. Product Information.

 [18] www.csa-cement.com Polar Bear CSA Cement. Product Information.

 [19] www.csacement.com Oreworld Cement Manufactured. Product Information.

 [20] www.buzziunicemusa.com/docs/cement/csa_cement.aspx CSA Cement by Buzzi Unicem, Bethlehem USA. Product Information.

 [21] www.concretecountertopinstitute.com/csa-cements-rapid-strength-with-a-low-carbon-footprint/ The Concrete Countertop Institute. Product Information.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ODKSZTAŁCENIA WCZEŚNIE OBCIĄŻONEGO MŁODEGO BETONU NA SZYBKOWIĄŻĄCYM CEMENCIE CSA

AUTORZY:
Andrzej WIĘCKOWSKI (1)
Roman ZIMKA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Akademia Górniczo-Hutnicza AGH
(2) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.143

SŁOWA KLUCZOWE:
cementy siarczanoglinowe, CSA, pełzanie betonu, beton szybkowiążący

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/885

DOI:
10.7862/rb.2017.143

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.143

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności