Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.133, DOI: 10.7862/rb.2017.133

NOŚNOŚĆ BLISKOGAŁĘZIOWYCH PRĘTÓW ŚCISKANYCH W STRUKTURACH PRZESTRZENNYCH

Zbigniew KOWAL, Monika SIEDLECKA

DOI: 10.7862/rb.2017.133

Streszczenie

Analizie poddano bliskogałęziowe pręty ściskane o długościach modułowych rzędu a = 3 m, stosowane w ściskanych pasach piramidowo-bocznych systemów montażowych regularnych struktur przestrzennych np. systemu „Zachód”. W takich prętach bliskogałęziowych, traktowanych jako pręty zwarte, stosowano cztery połączenia śrubowe w odstępach znacznie przekraczających wytyczne aktualnej normy europejskiej wynoszące 15 imin. Brak doniesień o awariach z tego tytułu stał się przyczyną badań modelowych. W badaniach modelowych zauważono, że między śrubowymi połączeniami w prętach dwugałęziowych występuje zjawisko samoczynnego wewnętrznego sprężenia gałęzi zwiększające ich nośność krytyczną w obszarze sprężystej utraty stateczności. Sposób wykorzystania tego zjawiska do zwiększenia nośności prętów bliskogałęziowych pokazano na przykładowych schematach. Sprężanie od wewnątrz prętów bliźniaczych może być stosowane w celu zwiększania nośności istniejących konstrukcji oraz w przypadku projektowania nowych konstrukcji zawierających pręty bliźniacze. W związku z tym, że opisywane zjawisko można wykorzystać w wielu różnych przypadkach, stanowi ono przedmiot dalszych badań piramidowo-bocznego systemu montażowego.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Kowal Z.: Stateczność słupa dwuodcinkowego o przekroju dwuteowym. II Sesja Wydziału Budownictwa Lądowego PWr., Wrocław PWN 1963, Referaty t. I.,
s. 143-155.

[2]  PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

[3]  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[4]  Jankowiak W.: Konstrukcje metalowe. PWN, Warszawa – Poznań 1983.

[5]  Szlęzak F.: Budownictwo żelbetowe i metalowe. Cz. II Budownictwo metalowe. PWN, Warszawa 1987.

[6]  Kowal Z., Polak M., Szpila E., Wydra S.: System przekryć przestrzennych „Zachód”. Inżynieria i Budownictwo, 1976, nr 11, s. 421-424.

Podsumowanie

TYTUŁ:
NOŚNOŚĆ BLISKOGAŁĘZIOWYCH PRĘTÓW ŚCISKANYCH W STRUKTURACH PRZESTRZENNYCH

AUTORZY:
Zbigniew KOWAL (1)
Monika SIEDLECKA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Świętokrzyska
(2) Politechnika Świętokrzyska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.133

SŁOWA KLUCZOWE:
pręt złożony, pręty bliźniacze, przekrycie strukturalne, sprężenie od wewnątrz, sprężenie samoczynne, piramidowo-boczny system montażu

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/875

DOI:
10.7862/rb.2017.133

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.133

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności