Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.8, DOI: 10.7862/rb.2014.8

ANALIZA ZANIECZYSZCZEŃ PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM

Galina KALDA, Katarzyna MAJ

DOI: 10.7862/rb.2014.8

Streszczenie

W pracy przedstawiono metody pomiarów promieniowania elektromagnetycznego, źródła i instalacje elektroenergetyczne do wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej stosowane na Podkarpaciu. Zaprezentowano instalacje elektroenergetyczne do wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej. Linie energetyczne charakteryzują malejące natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wraz
z odległością. Omówiono obiekty elektroenergetyczne istotnie wpływające na środowisko Podkarpacia. Oprócz wcześniej wymienionych źródeł pól elektromagnetycznych, które mają największy udział w emisji energii promieniowania elektromagnetycznego do środowiska, istnieją również inne urządzenia mające podobny wpływ na środowisko. Do jednej z takich grup należą urządzenia do zastosowań przemysłowych, takie jak: piece elektryczne i indukcyjne, sprzęt elektroiskrowy, spawarki, urządzenia do zgrzewania opakowań, hartowania, lutowania, topienia, produkcji materiałów półprzewodnikowych, suszenia, mierniki mikrofalowe, urządzenia do obróbki gastronomicznej oraz kuchenki mikrofalowe. Kolejną grupę stanowią urządzenia stosowane w medycynie. Pośród nich najwyższe natężenia pól elektromagnetycznych emitują rezonans magnetyczny, diatermie krótkofalowe
i mikrofalowe. Następną grupę stanowią urządzenia łączności osobistej, radiodostępowe i radiolinie (urządzenia służące do transmisji danych). W tej grupie znajdują się radiotelefony mające przewagę nad telefonią komórkową, łączą się bowiem bezpośrednio bez użycia dodatkowej infrastruktury. Jeszcze inną grupę stanowią urządzenia bezpieczeństwa, takie jak np. czujki mikrofalowe. W urządzeniach tego typu używa się pola stacjonarne bądź impulsowe, a wykorzystywane moce nie osiągają kilkudziesięciu watów. Przedstawiono także analizę wyników pomiarów pól elektromagnetycznych w latach 2009-2011 dla różnych województw.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Moskalik K.: Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w Polsce na podstawie pomiarów wojewódzkich inspektoriatów ochrony środowiska w 2011 roku. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa 2012.
 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r.
 3. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych
 5. w środowisku (Dz. U. Nr 221 poz. 1645).
 6. Bielski M., Bieńkowski P. i in.: Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko. Oficyna Wydawnicza Rem Script Sp. z o.o., Warszawa 2010.
 7. Bieńkowski P.: Pole elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia w zakresie radio- i mikrofal – aparatura i metodyka pomiarów dla ochrony środowiska
 8. i bezpieczeństwa pracy. Medycyna Pracy, nr 6, 2008, s. 513-519.
 9. Różycki S.: Ocena poziomów pól elektromagnetycznych na podstawie badań Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w 2009 roku. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa 2010.
 10. Różycki S.: Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w Polsce w oparciu
 11. o wyniki z trzyletniego cyklu pomiarów 2008-2010. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa 2011.
 12. Białaszewski P.: Pola elektromagnetyczne w środowisku – opis źródeł i wyniki badań. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa 2007.
 13. Rybak T.: Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w województwie podkarpackim w latach 2005-2008. WIOŚ, Rzeszów 2009.
 14. Aniołczyk H., Pachocki K. i Różycki S.: Pola elektromagnetyczne wielkiego miasta z punktu widzenia ochrony środowiska. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1995.
 15. Wyniki badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku na terenie województwa podkarpackiego wykonanych w latach 2010-2012 udostepnione przez WIOŚ w Rzeszowie.
 16. Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w roku 2009. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Rzeszów 2010.
 17. Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w roku 2010. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Rzeszów 2011.
 18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192 poz. 1883).
 19. Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w roku 2011. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Rzeszów 2012.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA ZANIECZYSZCZEŃ PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM

AUTORZY:
Galina KALDA (1)
Katarzyna MAJ (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.8

SŁOWA KLUCZOWE:
metody pomiarów, promieniowanie elektromagnetyczne, pole elektromagnetyczne

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/87

DOI:
10.7862/rb.2014.8

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.8

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-11-20

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności