Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.122, DOI: 10.7862/rb.2017.122

NOŚNOŚĆ STREF PRZYPODPOROWYCH NADPROŻY Z AUTOKLAWIZOWANEGO BETONU KOMÓRKOWEGO

Wojciech MAZUR, Radosław JASIŃSKI, Łukasz DROBIEC

DOI: 10.7862/rb.2017.122

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych oraz obliczenia weryfi-kujące nośność stref przypodporowych prefabrykowanych nadproży z autoklawi-zowanego betonu komórkowego. Zbadano trzy serie elementów zróżnicowanych pod względem wymiarów poprzecznych oraz typu zbrojenia. Wykazano istotny wpływ sposobu zakotwienia podłużnych prętów na sposób zarysowania i zniszczenia oraz nośność belek.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  PN-EN 845-2:2013-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: Nadproża.

[2]  PN-EN 846-9:2002 Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 9: Określenia nośności na zginanie i ścinanie belek nadprożowych.

[3]  PN-EN 1356:1999 Badanie właściwości użytkowych elementów zbrojonych z autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze przy zginaniu.

[4]  PN-EN 12602+A1:2013-11 Prefabrykowane elementy zbrojone z autoklawizowanego betonu komórkowego.

[5]  PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

[6]  PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[7]  Knauff M., Klempka K.: Algorytmy i wykresy do wymiarowania zbrojenia na ścinanie według Eurokodu 2. Inżynieria i Budownictwo Nr 2/98, s. 78-80.

[8]  Mazur W. Drobiec L., Jasiński R.: Research of Light Concrete Precast Lintels. Procedia Engineering 161/2016, pp. 611-617.

[9]  PN-EN 679:2008 Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie autoklawizowanego betonu komórkowego.

[10]  PN-EN ISO 6892:2010 Metale. Próba rozciągania. Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej.

Podsumowanie

TYTUŁ:
NOŚNOŚĆ STREF PRZYPODPOROWYCH NADPROŻY Z AUTOKLAWIZOWANEGO BETONU KOMÓRKOWEGO

AUTORZY:
Wojciech MAZUR (1)
Radosław JASIŃSKI (2)
Łukasz DROBIEC (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Śląska
(2) Politechnika Śląska
(3) Politechnika Śląska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.122

SŁOWA KLUCZOWE:
beton komórkowy, nadproża prefabrykowane, nośność na ścinanie, zakotwienie

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/864

DOI:
10.7862/rb.2017.122

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.122

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności